Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie możliwości otrzymywania cienkowarstwowych powłok optycznych o zwiększonej twardości na bazie tlenków tytanu i hafnu

2013/09/B/ST8/00140

Słowa kluczowe:

powłoka optyczna,twardość TiO2 HfO2 rozpylanie magnetronowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Danuta Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 520 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-02

Zakończenie projektu: 2017-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Comparison of structural, mechanical and corrosion properties of thin TiO2/graphene hybrid systems formed on Ti–Al–V alloys in biomedical applications IF: 2,139
  Autorzy:
  Kalisz Małgorzata, Grobelny Marcin, Świniarski Michał, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Zdrojek Mariusz, Judek Jarosław, Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2016, tom: 290, strony: 124-134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.08.011 - link do publikacji
 2. Comparison of the physicochemical properties of TiO2 thin films obtained by magnetron sputtering with continuous and pulsed gas flow IF: 2,175
  Autorzy:
  Artur Wiatrowski, Michał Mazur, Agata Obstarczyk, Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Jerzy Morgiel, Des Gibson
  Czasopismo:
  Coatings (rok: 2018, tom: 8(11), strony: 44577), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/coatings8110412 - link do publikacji
 3. Influence of material composition on structural and optical properties of HfO2 -TiO2 mixed oxide coatings IF: 2,175
  Autorzy:
  Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian, Poniedziałek Agata
  Czasopismo:
  Coatings (rok: 2016, tom: 6(1), strony: 44572), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/coatings6010013 - link do publikacji
 4. Investigation of microstructure, micro-mechanical and optical properties of HfTiO4 thin films prepared by magnetron co-sputtering IF: 2,288
  Autorzy:
  Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Poniedziałek Agata, Domanowski Piotr
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2015, tom: 72, strony: 116-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2015.07.011 - link do publikacji
 5. Mechanical and structural properties of titanium dioxide deposited by innovative magnetron sputtering process IF: 0,519
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Indyka Joanna, Jurkowska Aleksandra, Kalisz Małgorzata, Domanowski Piotr, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2015, tom: 33(3), strony: 660-668), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/msp-2015-0084 - link do publikacji
 6. Characterization of HfO2 optical coatings deposited by MF magnetron sputtering IF: 2,175
  Autorzy:
  Artur Wiatrowski, Agata Obstarczyk, Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Damian Wojcieszak
  Czasopismo:
  Coatings (rok: 2019, tom: 9(2), strony: 44581), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/coatings9020106 - link do publikacji
 7. Effect of Nd doping on structure and improvement of the properties of TiO2 thin films IF: 1,998
  Autorzy:
  Mazur Michał, Morgiel Jerzy, Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Kalisz Małgorzata
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2015, tom: 270, strony: 57-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.03.019 - link do publikacji
 8. Functional photocatalytically active and scratch resistant antireflective coating based on TiO2 and SiO2 IF: 3,15
  Autorzy:
  Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław, Song Shigeng, Gibson Des, Placido Frank, Mazur Piotr, Kalisz Małgorzata, Poniedziałek Agata
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 380, strony: 165-171), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.01.226 - link do publikacji
 9. Investigation of various properties of HfO2-TiO2 thin film composites deposited by multi-magnetron sputtering system IF: 3,15
  Autorzy:
  Michał Mazur, Agata Poniedziałek, Danuta Kaczmarek, Damian Wojcieszak, Jarosław Domaradzki, Des Gibson
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 421, strony: 170-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.12.129 - link do publikacji
 10. Wpływ składu materiałowego cienkich warstw HfO2-TiO2 na ich właściwości strukturalne oraz optyczne
  Autorzy:
  Poniedziałek Agata, Mazur Michał, Górnicka Barbara, Pierściński Radosław, Karpiński Marcin
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2016, tom: 57(7), strony: 44720), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/13.2016.7.2 - link do publikacji
 11. Influence of nanocrystalline structure and surface properties of TiO2 thin films on the viability of L929 cells IF: 0,536
  Autorzy:
  Batycka Małgorzata, Karuga-Kuźniewska Ewa, Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Poniedziałek Agata, Kaczmarek Danuta, Szymonowicz Maria, Rybak Zbigniew
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2015, tom: 17(3), strony: 33-39), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2015-0047 - link do publikacji
 12. Modification of various properties of HfO2 thin films obtained by changing magnetron sputtering conditions IF: 2,417
  Autorzy:
  Michal Mazur, Torsten Howind, Des Gibson, Danuta Kaczmarek, Jerzy Morgiel, Damian Wojcieszak, Wenzhong Zhu, Piotr Mazur
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2017, tom: 320, strony: 426-431), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2016.12.001 - link do publikacji
 13. The effect of post-process annealing on opitcal and electrical properties of mixed HfO2-TiO2 thin film coatings IF: 2,195
  Autorzy:
  Agata Obstarczyk, Danuta Kaczmarek, Michał Mazur, Damian Wojcieszak, Jarosław Domaradzki, Tomasz Kotwica, Jerzy Morgiel
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (rok: 2019, tom: 30, strony: 6358-6369), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10854-019-00938-5 - link do publikacji
 1. Comparison of Structural, Mechanical and Corrosion Properties of Thin TiO2/ Graphene Hybrid Systems Formed on Ti-Al-V Alloy in Biomedical Application
  Autorzy:
  M. Kalisz, M. Grobelny, M. Swiniarski, M. Mazur, D. Wojcieszak, M. Zdrojek, J. Judek, J. Domaradzki, D. Kaczmarek
  Konferencja:
  58th Annual Technical Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Society of Vacuum Coaters SVC
  Data:
  konferencja 25.04.2015-30.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Właściwości strukturalne, optyczne i mechaniczne cienkich warstw HfO2
  Autorzy:
  Poniedziałek Agata, Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Wojcieszak Damian, Domaradzki Jarosław
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXII (rok: 2015, tom: 220, strony: 237-243), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B; ISSN 0084-3024
  Status:
  Opublikowana
 2. Porównanie właściwości cienkich warstw TiO2 i HfO2 wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego w procesach ciągłych i sekwencyjnych
  Autorzy:
  Poniedziałek Agata, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Kaczmarek Danuta, Kotwica Tomasz
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII (rok: 2016, tom: 222, strony: 211-216), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B; ISSN 0084-3024
  Status:
  Opublikowana