Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie i badanie właściwości fluorescencyjnych hybrydowych warstw substrat - związek koordynacyjny- tlenek cynku

2013/09/B/ST5/03509

Słowa kluczowe:

synteza kompleksy miedzi(I),miedzi(II) srebra(I) cienkie warstwy fluorescencja tlenek cynku

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Edward Szłyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 771 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2017-03-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie komputerowe. Za kwotę 1 070 PLN
 2. Powlekacz zanurzeniowy. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Spektrofluorymetr. Za kwotę 95 000 PLN
 4. mieszadło magnetyczne.
 5. Detektor do dyfraktometru proszkowego(XRD). Za kwotę 110 000 PLN
 6. Powlekacz obrotowy. Za kwotę 38 000 PLN
 7. lodówka do odczynników chemicznych. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. Structural and thermal characterization of copper(II) complexes with phenyl-2-pyridylketoxime and deposition of thin films by spin coating IF: 1,193
  Autorzy:
  Robert Szczęsny, Tadeusz M. Muzioł, Duncan H. Gregory, Edward Szłyk
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2015, tom: 69(4), strony: 569-579), Wydawca: Springer link
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chempap-2015-0065 - link do publikacji
 2. Synthesis, spectroscopic characterization, fluorescence properties of new silver(I) complexes with optically active Schiff bases and their application in thin layers deposition IF: 2108
  Autorzy:
  Magdalena Barwiolek, Julia Sawicka, Magdalena Babinska, Andrzej Wojtczak, Andrzej Surykowski, Robert Szczęsny, Edward Szlyk
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 135, strony: 153-160), Wydawca: science direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.07.005 - link do publikacji
 3. New highly fluorescent silver complexes and their thin films obtained by spin coating method IF: 3,201
  Autorzy:
  Magdalena Barwiolek, Andrzej Wojtczak, Anna Kozakiewicz , Robert Szczesny, Magdalena Babinska, Łukasz Skowronski, Edward Szlyk
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: RSC
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C8NJ03801E - link do publikacji
 4. Structural and spectral studies of silver(I) complexes with new Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their application in thin layer deposition by spin and dip coating techniques IF: 2,108
  Autorzy:
  M. Barwiolek, M. Babinska, A. Kozakiewicz, A. Wojtczak, A. Kaczmarek-Kedziera, E. Szlyk
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 124, strony: 44916), Wydawca: science direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.12.011 - link do publikacji
 5. Structural studies of copper(II) complexes with 2-(2-aminoethyl)pyridine derived Schiff bases and application as precursors of thin organic-inorganic layers IF: 4,097
  Autorzy:
  M. Barwiolek, E. Szłyk, A. Berg, A. Wojtczak, T. Muzioł, J. Jezierska
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 9924-9933), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt00654b - link do publikacji
 6. Thermal and structural characterization of copper(II) complexes with phenyl-2-pyridylketoxime (HPPK) IF: 1,781
  Autorzy:
  R. Szczęsny, E. Szłyk, A. Kozakiewicz, L. Dobrzańska
  Czasopismo:
  J. Therm. Anal. Calorim (rok: 2017, tom: 128, strony: 1591-1599), Wydawca: springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5956-y - link do publikacji
 7. X-ray structure, magnetic and fluorescence characteristics of new Cu(II) complexes with Schiff bases derived from 2-(2-aminoethyl)pirydyne and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde; morphology and fluorescence of their thin films IF: 4,09
  Autorzy:
  Barwiolek, Magdalen Szlyk, Edward; Kozakiewicz, Anna; Muzioł, Tadeusz; Bieńko, Alina; Jezierska, Julia
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, ), Wydawca: RSC
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C8DT03208D - link do publikacji
 8. Copper(II) Schiff base complexes and their mixed thin layers with ZnO nanoparticles IF: 1,085
  Autorzy:
  MAGDALENA BARWIOLEK, ROBERT SZCZESNY, EDWARD SZŁYK
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Sciences (rok: 2016, tom: 128, strony: 1057-1066), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12039-016-1116-y - link do publikacji
 9. New fluorescent [Ag(I)(Schiff base)] complexes derived from 9-anthracenecarboxaldehyde and their application in thin layers deposition IF: 2,108
  Autorzy:
  M. Barwiołek, M. Babinska, A. Kozakiewicz, A. Wojtczak, A. Kaczmarek-Kedziera, E. Szłyk
  Czasopismo:
  polyhedron (rok: 2017, tom: 134, strony: 177-191), Wydawca: science direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2017.06.019 - link do publikacji
 1. Badania strukturalne nowych związków metali przejściowych i zastosowania do osadzania warstw hybrydowych
  Autorzy:
  E. Szłyk, M. Barwiołek, R. Szczęsny
  Konferencja:
  57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia – Nadzieje i Marzenia (rok: 2014, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory cienkich warstw.
  Autorzy:
  arwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016
  Data:
  konferencja 7-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Fluorescence properties of new thin organic-inorganic layers of Ag(I) and Cu(II) complexes
  Autorzy:
  Edward Szlyk, Magdalena Barwiolek
  Konferencja:
  European Conference Herald summit 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
  Data:
  konferencja 25.09.2018-28.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Nowe związki srebra(I) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw nieorganicznych.
  Autorzy:
  Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna
  Konferencja:
  59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016
  Data:
  konferencja 19-23 wrzesień 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Nowe związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu.
  Autorzy:
  Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016
  Data:
  konferencja 7-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. STRUCTURAL STUDIES OF THE Cu(II) AND Ag(I) COMPLEXES WITH N,O DONOR LIGANDS AND THEIR APPLICATION
  Autorzy:
  M. BARWIOLEK , E. SZLYK, J. SAWICKA, A. BERG
  Konferencja:
  41st International Conference on Coordination Chemistry, Singapur (rok: 2014, ), Wydawca: Singapore National Institute of Chemistry
  Data:
  konferencja 21-25 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza i charakterystyka kompleksów Cu(II) z symetrycznymi i asymetrycznymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych
  Autorzy:
  Edward Szłyk, Magdalaena Barwiołek, Robert Szczęsny
  Konferencja:
  58 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 8. CHARACTERIZATION OF Cu(II) AND Ag(I) COMPOUNDS WITH N,O DONOR LIGANDS AND APPLICATION FOR METALORGANIC LAYER DEPOSITION
  Autorzy:
  Magdalena Barwiołek, Robert Szczęsny, Edward Szłyk
  Konferencja:
  Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference WICC-3:Chemistry over the horizon (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28.06-1.07
  Status:
  Opublikowana
 9. Copper(II) Schiff base complexes studies and application in ZnO nanoparticles doped thin layers preparation.
  Autorzy:
  Barwiołek Magdalena, Szczęsny Robert, Szłyk Edward
  Konferencja:
  42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-42), July 3-8, 2016, Brest, France (rok: 2016, ), Wydawca: ICCC
  Data:
  konferencja 3-8 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Nowe komplesky srebra i miedzi, synteza, charakterystyka spektroskopowa i strukturalna oraz zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów
  Autorzy:
  Magdalena Barwiolek
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17.09.2018-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 11. Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their thin layers.
  Autorzy:
  Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej
  Konferencja:
  42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-42), July 3-8, 2016, Brest, France (rok: 2016, ), Wydawca: ICCC commitee
  Data:
  konferencja 3-8 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 12. Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes.
  Autorzy:
  Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna
  Konferencja:
  6th EuCheMS Chermistry Congress,11th -15th September 2016, Seville, Spain (rok: 2016, ), Wydawca: EuCheMS
  Data:
  konferencja 11-15 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 13. COPPER(II) COMPLEXES WITH PHENYL-2-PYRIDYL KETOXIME: SYNTHESES, CRYSTAL STRUCTURES, THERMAL AND MAGNETIC STUDIES
  Autorzy:
  ROBERT SZCZĘSNY, LILIANA DOBRZAŃSKA, ANNA KOZAKIEWICZ, EDWARD SZŁYK
  Konferencja:
  41st International Conference on Coordination Chemistry, Singapur (rok: 2014, ), Wydawca: Singapore National Institute of Chemistry
  Data:
  konferencja 21-25 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 14. CuO/ZnO and Cu3N/ZnO nanocomposites and thin films fabricated by wet chemical methods.
  Autorzy:
  Szczęsny Robert, Szłyk Edward, Gregory Duncan H.
  Konferencja:
  The European Materials Research Society (E-MRS) 2016 Fall Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Warsaw University Technology
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Nowe kompleksy srebra(I) i miedzi(II), charakterystyka i zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw fluorescencyjnych
  Autorzy:
  Edward Szlyk, Magdalena Barwiolek, Anna Kozakiewicz, Andrzej Wojtczak
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17.09.2018-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 16. Nowe związki Cu(II), Ag(I) oraz nanocząstki ZnO jako prekursory cienkich warstw
  Autorzy:
  M. Barwiołek, R.Szczęsny, E. Szłyk
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia- nowe wyzwania nauki i przemysłu (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Poznański
  Data:
  konferencja 5.12.
  Status:
  Opublikowana
 17. Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory organiczno-nieorganicznych warstw
  Autorzy:
  Magdalena Barwiołek, Edward Szłyk
  Konferencja:
  58 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 18. Otrzymywanie i badanie właściwości nowych kompleksów miedzi(II) i srebra(I) z N,O-donorowymi ligandami oraz ich zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw
  Autorzy:
  M. Barwiołek, E. Szłyk
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Horyzonty Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-10 września
  Status:
  Opublikowana
 19. Zastosowanie mokrych metod chemicznego osadzania do otrzymywania cienkich warstw
  Autorzy:
  Robert Szczęsny, Edward Szłyk
  Konferencja:
  58 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 21-25. 09.2015
  Status:
  Opublikowana
 20. Związki koordynacyjne i nieorganiczne jako materiały hybrydowe
  Autorzy:
  E. Szłyk, M. Barwiołek, R.Szczęsny
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Horyzonty Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-10 września
  Status:
  Opublikowana