Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Doświadczalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych

2013/09/B/ST8/03598

Słowa kluczowe:

efekt skali konstrukcje inżynierskie proces pękania badania doświadczalne metoda elementów skończonych metoda elementów dyskretnych

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Tejchman-Konarzewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 1 521 354 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat cyfrowy o wysokiej rozdzielczości z obiektywem. Za kwotę 16 000 PLN
 2. Laptopy, 2szt.
 3. Wzmacniacz napęciowy typu DC z wtyczką. Za kwotę 16 000 PLN
 4. Przenośny mikroskop skanujący DG-3x z 100 krotnym powiększeniem. Za kwotę 60 000 PLN
 5. Stacja pomiarowa do pomiarów tensometrycznych i indukcyjnych z oprogramowaniem i czujnikami. Za kwotę 70 000 PLN
 6. Wielordzeniowy komputer. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Experimental Investigations of Fracture Process in Concrete by Means of X-ray Micro-computed Tomography IF: 2,16
  Autorzy:
  Ł.Skarżyński, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Strain (rok: 2016, tom: 52, strony: 26-45), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/str.12168 - link do publikacji
 2. A three-dimensional meso-scale approach to concrete fracture based on combined DEM with x-ray micro-CT images IF: 5,62
  Autorzy:
  M. Nitka, J. Tejchman
  Czasopismo:
  Cement and Concrete Research (rok: 2018, tom: 107, strony: 44894), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cemconres.2018.02.006 - link do publikacji
 3. Experimental and numerical investigations of concrete behaviour at meso-level during quasi-static splitting tension IF: 2,85
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, J. Tejchman, M. Nitka
  Czasopismo:
  Theoretical and Applied Fracture Mechanics (rok: 2018, tom: 96, strony: 720-739), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. FE analysis of size effects in reinforced concrete beams without shear reinforcement based on stochastic elasto-plasticity with non-local softening IF: 2,46
  Autorzy:
  E.Syroka-Korol, J.Tejchman, Z.Mróz
  Czasopismo:
  Finite Elements in Analysis and Design (rok: 2014, tom: 88, strony: 25-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.finel.2014.05.005 - link do publikacji
 5. Modelling of concrete behaviour in uniaxial compression IF: 2,15
  Autorzy:
  M.Nitka, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Granular Matter (rok: 2015, tom: 17, strony: 145-164), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10035-015-0546-4 - link do publikacji
 6. Numerical analysis of size effect in RC beams scaled along height or length using elasto-plastic-damage model enhanced by non-local softening IF: 2,46
  Autorzy:
  I. Marzec, J. Tejchman, Z. Mróz
  Czasopismo:
  Finite Elements in Analysis and Design (rok: 2019, tom: 157, strony: 44581), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.finel.2019.01.007 - link do publikacji
 7. A three-dimensional meso-scale modelling of concrete fracture, based on cohesive elements and X-ray μCT images IF: 2,91
  Autorzy:
  W. Trawiński, J. Tejchman, J. Bobiński
  Czasopismo:
  Engineering Fracture Mechanics (rok: 2018, tom: 189, strony: 27-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. FE investigations of the effect of fluctuating local tensile strength on coupled energetic–statistical size effect in concrete beams IF: 3,09
  Autorzy:
  E.Syroka-Korol, J.Tejchman, Z.Mróz
  Czasopismo:
  Engineering Structures (rok: 2015, tom: 103, strony: 239-259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engstruct.2015.09.011 - link do publikacji
 9. Meso-scale analyses of size effect in brittle materials using DEM IF: 2,15
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, J. Tejchman, M. Nitka, J. Bobinski
  Czasopismo:
  Granular Matter 21, (rok: 2019, tom: 21 (9), strony: 44580), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10035-018-0862-6 - link do publikacji
 10. Modelling of concrete fracture at aggregate level using FEM and DEM based on X-ray µCT images of internal structure IF: 2,91
  Autorzy:
  Ł.Skarżyński, M. Nitka, J. Tejchman
  Czasopismo:
  Engineering Fracture Mechanics (rok: 2015, tom: 147, strony: 13-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engfracmech.2015.08.010 - link do publikacji
 11. Modelowanie jednoosiowego rozciągania i ściskania betonu na poziomie kruszywa
  Autorzy:
  J.Suchorzewski, M.Nitka, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Przegląd Budowlany (rok: 2015, tom: 11, strony: 22-25), Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
  Status:
  Opublikowana
 12. Two-dimensional simulations of concrete fracture at aggregate level with cohesive elements based on X-ray micro-CT images. IF: 2,91
  Autorzy:
  W. Trawinski, J. Bobinski, J. Tejchman
  Czasopismo:
  Engineering Fracture Mechanics (rok: 2016, tom: 168, strony: 201-226), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engfracmech.2016.09.012 - link do publikacji
 13. Wyniki doświadczeń nad efektem skali w belkach betonowych ze zbrojeniem bazaltowym
  Autorzy:
  E.Syroka-Korol, M.Ostaszewska. J.Suchorzewski, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Inżynieria i Budownictwo (rok: 2016, tom: R.72, nr 1, strony: 44-47), Wydawca: Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
  Status:
  Opublikowana
 14. Analysis of delamination and damage growth in joined bi-layer systems IF: 2,23
  Autorzy:
  Z.Mróz, K.P.Mróz
  Czasopismo:
  Geomechanics for Energy and the Environment (rok: 2015, tom: 4, strony: 44679), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 15. Experimental and numerical assessment of size effect in geometrically similar slender concrete beams with basalt reinforcement IF: 3,09
  Autorzy:
  E. Korol, J. Tejchman, Z. Mroz
  Czasopismo:
  Engineering Structures (rok: 2017, tom: 141, strony: 272-291), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engstruct.2017.03.011 - link do publikacji
 16. Zastosowanie metody elementów dyskretnych do opisu procesu pękania w betonie podczas jednoosiowego ściskania i rozciągania
  Autorzy:
  M.Nitka, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Inżynieria Morska i Geotechnika (rok: 2014, tom: 5, strony: 527-536), Wydawca: IMOGEOR, SP z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 17. A coupled constitutive model for fracture in plain concrete based on continuum theory with non-local softening and extended Finite Element Method IF: 2,46
  Autorzy:
  J.Bobiński, J.Tejchman
  Czasopismo:
  Finite Elements in Analysis and Design (rok: 2016, tom: 114, strony: 44582), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.finel.2016.02.001 - link do publikacji
 18. Comparison of continuous and discontinuous constitutive models to simulate concrete behaviour under mixed-mode failure conditions IF: 2,48
  Autorzy:
  J.Bobiński, J.Tejchman
  Czasopismo:
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (rok: 2016, tom: 40, strony: 40-435), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/nag.2411 - link do publikacji
 19. DEM simulations of fracture in concrete under uniaxial compression based on its real internal structure IF: 2,34
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, J. Tejchman, M. Nitka
  Czasopismo:
  International Journal Damage Mechanics (rok: 2018, tom: 27(4), strony: 578-607), Wydawca: Sage Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1056789517690915 - link do publikacji
 20. Experimental study of shear strength and failure mechanisms in RC beams scaled along height or length IF: 3,09
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, E. Korol, J. Tejchman, Z. Mróz
  Czasopismo:
  Engineering Structures (rok: 2018, tom: 157, strony: 203-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engstruct.2017.12.003 - link do publikacji
 21. Experimental investigations of shear strength and failure mechanisms in RC beams with stirrups scaled along height or length IF: 2,34
  Autorzy:
  E. Korol, J. Suchorzewski, J. Tejchman, Z. Mróz
  Czasopismo:
  Journal of Building Engineering (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. A constitutive law for concrete with smooth transition from continuous into discontinuous cracks' description
  Autorzy:
  J. Bobinski, J. Tejchman
  Konferencja:
  Computational Modelling of Concrete & Concrete Structures, EURO-C 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CRC PRESS-BALKEMA
  Data:
  konferencja 26.02-1.03
  Status:
  Opublikowana
 2. Experimental and numerical investigations of strength and failure mechanisms in reinforced concrete beams scaled along height or length
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, I. Marzec, J. Tejchman, E. Korol
  Konferencja:
  Computational Modelling of Concrete & Concrete Structures, EURO-C 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CRC PRESS-BALKEMA
  Data:
  konferencja 26.02-1.03
  Status:
  Opublikowana
 3. Mesoscopic simulations of crack propagation in concrete using cohesive elements
  Autorzy:
  W. Trawiński, J. Bobiński, J. Tejchman
  Konferencja:
  Computational Modelling of Concrete & Concrete Structures, EURO-C 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CRC PRESS-BALKEMA
  Data:
  konferencja 26.02-1.03
  Status:
  Opublikowana
 4. Simulations of fracture in concrete beams under bending using a continuum and discrete approach
  Autorzy:
  M.Nitka, Ł.Skarzyński, J.Tejchman
  Konferencja:
  XIII International Conference on Computational Plasticity : fundamentals and applications (COMPLAS 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: CIMNE
  Data:
  konferencja 1-3.IX
  Status:
  Opublikowana
 5. FE analyses of coupled energetic-statistical size effect in concrete beams under bending
  Autorzy:
  E.Korol, J.Tejchman
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer methods in Mechanincs (PCM-CMM 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Modelling of concrete fracture at aggregate level using FEM and DEM based on real microstructure
  Autorzy:
  Ł.Skarżyński, M.Nitka, J.Tejchman
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st Computer methods in Mechanincs (PCM-CMM 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Size effect in concrete under splitting tension - experiments and discrete element method
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, J. Tejchman
  Konferencja:
  Computational Modelling of Concrete & Concrete Structures, EURO-C 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CRC PRESS-BALKEMA
  Data:
  konferencja 26.02-1.03
  Status:
  Opublikowana
 8. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATIONS OF CONCRETE BEHAVIOUR AT MESO-LEVEL DURING QUASI-STATIC SPLITTING TENSION
  Autorzy:
  J. Suchorzewski, J. Tejchman
  Konferencja:
  V International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and Applications PARTICLES 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
  Data:
  konferencja 26-28.09.2017, Hannover, Germany
  Status:
  Opublikowana
 9. Investigation of micro-structural phenomena at aggregate level in concretes using DEM
  Autorzy:
  M. Nitka and J. Tejchman
  Konferencja:
  Powders and Grains (rok: 2017, ), Wydawca: EPJ Web of Conferences 140
  Data:
  konferencja 3-7.07.2017, Montpellier, France
  Status:
  Opublikowana
 10. DEM ANALYSIS OF EFFECT OF INTERFACIAL TRANSITIONAL ZONES ON FRACTURE IN CONCRETE
  Autorzy:
  M. Nitka , J. Tejchman
  Konferencja:
  V International Conference on Particle-based Methods.Fundamentals and Applications PARTICLES 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
  Data:
  konferencja 26-28.09.2017, Hannover, Germany
  Status:
  Opublikowana
 11. Numerical investigations on early indicators of fracture in concrete at meso-scale.
  Autorzy:
  M. Nitka, J. Tejchman
  Konferencja:
  Computational Modelling of Concrete & Concrete Structures, EURO-C 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: CRC PRESS-BALKEMA
  Data:
  konferencja 26.02-1.03
  Status:
  Opublikowana