Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekty absorpcji i wtórnej fluorescencji w polichromatycznej holografii rentgenowskiej

2013/09/N/ST3/04111

Słowa kluczowe:

x-ray holography x-ray fluorescence synchrotron radiation beam attenuation indirect excitation Sherman equation phase retrieval local atomic structure x-ray imaging x-ray absorption

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dawid Dul 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 58 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Zakończenie projektu: 2016-04-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop i akcesoria. Za kwotę 379 PLN
 2. Oprogramowanie Matlab oraz toolbox'y. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Matrix effects in white-beam X-ray fluorescence holography IF: 3,984
  Autorzy:
  Dawid Tadeusz Dul, Paweł Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2015, tom: 45, strony: 542-549), Wydawca: Wiley-Blackwell on behalf of the International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576715003490 - link do publikacji
 2. Matrix Effects in X-ray Fluorescence Holography: Samples of Arbitrary Thickness IF: 1,356
  Autorzy:
  Dawid Tadeusz Dul, Paweł Korecki
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Physikalische Chemie (rok: 2015, tom: 230, strony: 457–470), Wydawca: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zpch-2015-0651 - link do publikacji