Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielokryterialna analiza optymalizacyjna struktury i parametrów pracy zero-emisyjnego bloku energetycznego

2013/09/N/ST8/02105

Słowa kluczowe:

optymalizacja RRM algorytmy optymalizacyjne obiegi cieplne nadkrytyczne bloki węglowe warunki ograniczające funkcji celu

Deskryptory:

 • ST8_5: Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Kowalczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 78 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer Personalny. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Gradient-free methods applied to optimisation of ultra-supercritical steam power plant IF: 2,739
  Autorzy:
  Łukasz Kowalczyk, Witold Elsner, Paweł Niegodajew, Maciej Marek
  Czasopismo:
  Applied Thermal Engineering (rok: 2016, tom: 96, strony: 200-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.applthermaleng.2015.11.091 - link do publikacji
 2. Thermodynamic analysis and evaluation of the profitability of power unit extended with CO2 capture plant IF: 0,32
  Autorzy:
  Łukasz Kowalczyk, Paweł Niegodajew, Drobniak Stanisław, Witold Elsner
  Czasopismo:
  Journal of Power Technologies , Wydawca: IHE Politechnika Warszawska
  Status:
  Złożona
 1. The application of non-gradient optimization methods to new concept of Power Plant
  Autorzy:
  Łukasz Kowalczyk, Witold Elsner, Paweł Niegodajew
  Konferencja:
  6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization (rok: 2015, ), Wydawca: LFME
  Data:
  konferencja 8-11 Lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Thermo-economic optimization method of modern Power Plant using complex algorithms combined with Revenue Requirement Methods
  Autorzy:
  Paweł Niegodajew, Witold Elsner, Łukasz Kowalczyk
  Konferencja:
  6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/ Optimization (rok: 2015, ), Wydawca: LFME
  Data:
  konferencja 8-11 Lipiec
  Status:
  Opublikowana