Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego kultury sudowskiej w okresie wędrówek ludów

2013/09/B/HS3/00629

Słowa kluczowe:

Cmentarzysko kurhanowe kultura sudowska skupienie gołdapskie okres wędrówek ludów datowanie termoluminescencyjne chronologia

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Szymański 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 133 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-19

Zakończenie projektu: 2016-03-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z koniecznym oprogramowaniem. Za kwotę 4 604 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Remarks on the chronology of the Gołdap Group in the Migration Period at the example of the cemetery in Czerwony Dwór IF: 5
  Autorzy:
  Paweł Szymański
  Czasopismo:
  Archaeologia Baltica (rok: 2019, tom: 25, strony: ), Wydawca: Klaipeda University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Materiały do Archeologii Warmii i Mazur
  Autorzy:
  Paweł Szymański
  Konferencja:
  WARMIŃSKO-MAZURSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA (ZA LATA 2008–2012) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 24–26 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Problem wydzielania grupy gołdapskiej kultury sudowskiej w późnym okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów, w świetle wyników badań na cmentarzysku w Czerwonym Dworze
  Autorzy:
  Paweł Szymański
  Książka:
  Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza [w:] Barbaricum (rok: 2014, tom: 9, strony: 28004), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Schyłek grupy gołdapskiej kultury sudowskiej w okresie wędrówek ludów
  Autorzy:
  Paweł Szymański
  Książka:
  Orbis barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Ro mani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (rok: 2017, tom: -, strony: 239-252), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
  Status:
  Opublikowana
 3. Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów/Die Chronologie der Goldaper Kulturgruppe in der Völkerwanderungszeit
  Autorzy:
  Paweł Szymański
  Książka:
  ŚWIATOWIT Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages (rok: 2018, tom: XX, strony: 1-253), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji