Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie oraz charakteryzacja optyczna i elektryczna cienkich warstw tlenkowych dla transparentnej elektroniki

2013/09/B/ST7/01592

Słowa kluczowe:

transparentna elektronika cienka warstwa przezroczyste tlenki półprzewodnikowe TiO2

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Domaradzki 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 717 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-14

Zakończenie projektu: 2017-04-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Investigation of structural, optical and electrical properties of (Ti,Nb)Ox thin films deposited by high energy reactive magnetron sputtering IF: 0,327
  Autorzy:
  Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Prociów Eugeniusz, Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian, Bocheński Jakub
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2014, tom: 32, nr 3, strony: 457-464), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s13536-013-0195-4 - link do publikacji
 2. Optical and electrical properties of (Ti-V)Ox thin film as n-type Transparent Oxide Semiconductor IF: 1
  Autorzy:
  Mazur Michał, Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (rok: 2014, tom: 62, nr 3, strony: 583-588), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/bpasts-2014-0063 - link do publikacji
 3. Analiza właściwości wybranych warstw typu TCO jako optycznych luster podczerwieni
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Poniedziałek Agata, Głodek Sławomir
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: R.91, nr 9, strony: 20-23), Wydawca: SigmaNOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2015.09.06 - link do publikacji
 4. Investigations of electrical and optical properties of functional TCO thin films IF: 0,507
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Drabczyk Kazimierz, Panek Piotr
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2015, tom: 33(2), strony: 363-368), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/msp-2015-0057 - link do publikacji
 5. Memristive properties of transparent oxide semiconducting (Ti,Cu)Ox-gradient thin film IF: 2,305
  Autorzy:
  Jarosław Domaradzki, Tomasz Kotwica, Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Damian Wojcieszak
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2018, tom: 33, strony: 15002), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6641/aa98ce - link do publikacji
 6. Surface and mechanical characterization of ITO coatings prepared by microwave-assisted magnetron sputtering process IF: 1,393
  Autorzy:
  Mazur Michał, Szymańska Magdalena, Kalisz Małgorzata, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław
  Czasopismo:
  Surface and Interface Analysis (rok: 2014, tom: 46, nr 10/11, strony: 827-831), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/sia.5386 - link do publikacji
 7. Analysis of surface properties of semiconducting (Ti,Pd,Eu)Ox thin films IF: 1,287
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2016, tom: 24(1), strony: 15-19), Wydawca: De-Gruyter (od 2017 roku Elsevier)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/oere−2016−0003 - link do publikacji
 8. Investigation of physicochemical properties of (Ti-V)Ox (4.3 at.% of V) functional thin films and their possible application in the field oftransparent electronics IF: 2,469
  Autorzy:
  Mazur Michał, Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian, Danuta Kaczmarek, Mazur Piotr
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 304, strony: 73-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.01.073 - link do publikacji
 9. Investigations of elemental composition and structure evolution in (Ti,Cu)- oxide gradient thin films prepared using (multi)magnetron co-sputtering IF: 2,589
  Autorzy:
  Michal Mazur, Jaroslaw Domaradzki, Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2018, tom: 334, strony: 150-157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2017.11.038 - link do publikacji
 10. Memrystor - brakujący element elektroniczny
  Autorzy:
  Jarosław Domaradzki, Danuta Kaczmarek, Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Agata Poniedziałek, Tomasz Kotwica
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2016, tom: 7, strony: 45180), Wydawca: SIGMA_NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/13.2016.7.3 - link do publikacji
 11. Perspectives of development of TCO and TOS thin films based on (Ti-Cu)oxide composites IF: 2,417
  Autorzy:
  Jarosław Domaradzki
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2016, tom: 290, strony: 28-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.09.028 - link do publikacji
 12. Transparent electronics based on TiO2 - perspectives of development
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2014, tom: R.55, nr 9, strony: 33-35), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/ELE-2014-126 - link do publikacji
 1. Investigations of electrical and optical properties of functional TCO thin films
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Kaczmarek Danuta, Drabczyk Kazimierz, Panek Piotr
  Konferencja:
  38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE CPMT Poland, IMAPS - Poland Chapter
  Data:
  konferencja 21-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Perspectives of Development of TCO and TOS Thin Films Based on TiO2 Composites
  Autorzy:
  Jarosław Domaradzki
  Konferencja:
  58th Annual Technical Conference of Society of Vacuum Coaters SVC (rok: 2015, ), Wydawca: Society of Vacuum Coaters
  Data:
  konferencja 25-30.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Projektowanie optycznych powłok gradientowych
  Autorzy:
  Domaradzki Jarosław, Mazur Michał, Wojcieszak Damian, Adamiak Bogdan, Kaczmarek Danuta
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXI (rok: 2014, tom: 220, strony: 45057), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B; ISSN 0084-3024
  Status:
  Opublikowana