Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie lakazy Cerrena unicolor w jej adaptacji do rozkładu kilku gatunków drewna i zmiennych warunków środowiska

2013/09/B/NZ9/01829

Słowa kluczowe:

lakaza Cerrena unicolor lignina drewno

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Janusz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 885 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Automatyczny system do elektroforezy DNA, RNA i białek. Za kwotę 115 000 PLN
 2. Czytnik mikropłytek. Za kwotę 150 000 PLN
 3. Komputer przenośny do obsługi oprogramowania NGS. Za kwotę 7 000 PLN
 4. System chromatografii niskociśnieniowej. Za kwotę 77 000 PLN
 5. Chłodziarka laboratoryjna.
 6. Zestaw do elektroforezy. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Effect of different wavelengths of light on laccase, cellobiose dehydrogenase, and proteases produced by Cerrena unicolor, Pycnoporus sanguineus and Phlebia lindtneri IF: 1,463
  Autorzy:
  Janusz G., Sulej J., Jaszek M., Osińska-Jaroszuk M.
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 44567), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1235 - link do publikacji
 2. Effective and complex stimulation of the biodegradation system of fungus Cerrena unicolor by rapeseed meal fermentation IF: 1,463
  Autorzy:
  Magdalena Jaszek, Justyna Miłek, Jerzy Żuchowski, Dawid Stefaniuk and Monika Prendecka
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 549-554), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1227 - link do publikacji
 3. Lignin degradation: Microorganisms, Enzymes Involved, Genomes Analysis and Evolution IF: 12,198
  Autorzy:
  Janusz G., Pawlik A., Sulej J., Świderska-Burek U., Jarosz-Wilkolazka A., Paszczyński A.
  Czasopismo:
  FEMS Microbiology Reviews (rok: 2017, tom: 41, strony: 941-962), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/femsre/fux049 - link do publikacji
 4. Comparative transcriptomic analysis of Cerrena unicolor revealed differential expression of genes engaged in degradation of various speices of wood IF: 3,037
  Autorzy:
  Janusz G., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K., Pawlik A., Ciołek B., Paszczyński A., Kubik-Komar A.
  Czasopismo:
  Microbiological Research (rok: 2018, tom: 207, strony: 256-268), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micres.2017.12.007 - link do publikacji
 5. The wood decay fungus Cerrena unicolor adjusts its metabolism to grow on various types of wood and light conditions IF: 2,766
  Autorzy:
  Pawlik A., Ruminowicz-Stefaniuk M., Frąc M., Mazur A., Wielbo J., Janusz G.
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2019, tom: 44597, strony: 44580), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0211744 - link do publikacji
 6. (1→3)-α-D-Glucan from Fruiting Body and Mycelium of Cerrena unicolor (Bull.) Murrill: Structural Characterization and Use as a Novel Inducer of Mutanase IF: 1
  Autorzy:
  Monika Osińska-Jaroszuk, Adrian Wiater, Adam Choma, Małgorzata Pleszczyńska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Janusz, Marcin Skowronek and Janusz Szczodrak
  Czasopismo:
  International Journal of Polymer Science (rok: 2017, tom: Volume 2017, strony: 44570), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/1249134 - link do publikacji
 7. Proteolytic modifications of laccase from Cerrena unicolor IF: 2,622
  Autorzy:
  Janusz G., Jaszek M. , Matuszewska A., Drączkowski P., Osińska-Jaroszuk M.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic (rok: 2015, tom: 122, strony: 330-338), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Chemical modification of laccase form Cerrena unicolor and from Sinorhizobium meliloti.
  Autorzy:
  Pawlik A., Janusz G.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana
 2. Comparative proteome analysis of the wood decay fungus Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Janusz G., Sulej J., Staszczak M., Malinowska A., Paszczyński A.
  Konferencja:
  7 th International Weigl Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine
  Data:
  konferencja 26-29 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Heterologiczna ekspresja lakazy
  Autorzy:
  Kutryn E., Janusz G., Grabowska A.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 12-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Laccase as one of the anticancer effectors isolated from fungus: Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Jaszek M., Mizerska-Dudka M., Błachowicz A., Rejczak T.P., Matuszewska A., Janusz G., Osińska-Jaroszuk M., Stefaniuk D., Kandefer-Szerszeń J.S.M.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana
 5. Correlation of laccase and proteases activity in Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Jaszek M., Staszczak M., Sulej J., Stefaniuk D., Matuszewska A., Janusz G.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2016, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja July 3rd-6th
  Status:
  Opublikowana
 6. Metabolic profiling and laccase production during SSF By Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Bratek M., Kutryn E., Frąc M., Ruminowicz M., Pawlik A., Janusz G.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana
 7. The use of phenotype microarray to demonstrate the relationship between Cerrena unicolor metabolic profile and sawdust substrate
  Autorzy:
  Pawlik A., Frąc M., Janusz G.
  Konferencja:
  7 th International Weigl Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine
  Data:
  konferencja 26-29 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Laccase gene expression by Cerrena unicolor: differential regulation in mineral medium
  Autorzy:
  Rola B., Staszczak M., Mazur A., Sulej J., Pawlik A., Janusz G.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2016, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja July 3rd-6th
  Status:
  Opublikowana
 9. Laccase purified form Cerrena unicolor exerts antitumor activity agains the leucemic cells
  Autorzy:
  Matuszewska A., Karp M., Jaszek M., Janusz G., Osinska-Jaroszuk M., Sulej J., Stefaniuk D., Giannopoulos K.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana
 10. Characterization of cellobiose dehydrogenase and laccase form Cerrena unicolor secreted under cellulose growth conditions
  Autorzy:
  Sulej J., Jaszek M., Janusz G., Rogalski J.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana
 11. Comparative transcriptome analysis of wood decay fungus Cerrena unicolor
  Autorzy:
  Janusz G., Mazur A., Wielbo J., Koper P., Żebracki K.
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology Gdańsk, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 8-10 July
  Status:
  Opublikowana
 12. The comparison of activity profiles of laccases and proteases in white rot fungi: Pycnoporus sanguineus, Cerrena unicolor, Fomes fomentarius under oxidative stress.
  Autorzy:
  Jaszek M., Haniecka I., Stefaniuk D., Matuszewska A., Osińska-Jaroszuk M., Janusz G., Grzywnowicz K.
  Konferencja:
  Oxizymes (rok: 2014, ), Wydawca: Vienna Institute of Biotechnology (VIBT) of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  Data:
  konferencja 1-4.07.
  Status:
  Opublikowana