Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Selektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji endometrium - określenie roli receptora androgenowego w przekaźnictwie sygnału indukowanego AngII

2013/09/B/NZ4/01365

Słowa kluczowe:

angiotensyna II siRNA. receptor androgenowy

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_6: Endokrynologia
 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Piastowska-Ciesielska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 621 777 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Zakończenie projektu: 2018-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. The evaluation of involvement of angiotensin II, its receptors, and androgen receptor in endometrial cancer IF: 1,136
  Autorzy:
  Zuzanna Elżbieta Matysiak, Tomasz Ochędalski, and Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska
  Czasopismo:
  Gynecological Endocrinology (rok: 2015, tom: 31, strony: 44567), Wydawca: Informa Healthcare
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/09513590.2014.958991 - link do publikacji
 2. Silencing of AGTR1 interfere with the AngII oncogenic activity in endometrial cancer IF: 3,085
  Autorzy:
  Zuzanna Matysiak Burzyńska, Magdalena Nowakowska, Kamila Domińska, Karolina Kowalska, Elżbieta Płuciennik, Agnieszka W. Piastowska Ciesielska
  Czasopismo:
  Journal of Cellular Biochemistry (rok: 2018, tom: 119(11), strony: 9110-9121), Wydawca: Wiley-Liss (United States)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jcb.27174 - link do publikacji
 3. Angiotensin II promotes endometrial cancer cells survival IF: 2,622
  Autorzy:
  Zuzanna Matysiak-Burzyńska, Magdalena Nowakowska, Karolina Kowalska, Elżbieta Płuciennik, Kamila Domińska, Agnieszka W. Piastowska-Ciesielska
  Czasopismo:
  Oncology reports (rok: 2016, tom: 36, strony: 1101-1110), Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/or.2016.4887 - link do publikacji
 1. Correlation between endometrial cancer and aniotensin II
  Autorzy:
  Zuzanna Matysiak-Matysiak, Magdalena Nowakowska, Karolina Kowalska, Kamila Domińska, Elżbieta Płuciennik, Kamila DomińskaAgnieszka Piastowska-Ciesielska
  Konferencja:
  Translational Research in Healthy Ageing (rok: 2016, ), Wydawca: HARC
  Data:
  konferencja 11-13 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ aniotensyny II na raka endometrium
  Autorzy:
  Zuzanna Matysiak, Karolina Kowalska, Kamila Domińska, Agnieszka Piastowska-Ciesielska
  Konferencja:
  IV Konferencjia Biologii Molekularnej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódxki
  Data:
  konferencja 26-28 marca
  Status:
  Opublikowana