Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektrochemicznych

2013/09/D/ST5/03886

Słowa kluczowe:

Kondensatory hybrydowe grafit struktury grafenowe zredukowany tlenek grafitu interkalacja jonów litu

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ilona Acznik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 394 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-03-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Improvement of power-energy characteristic of the lithium-ion capacitor by structure modification of the graphite anode IF: 2,685
  Autorzy:
  Ilona Acznik, Katarzyna Lota, Agnieszka Sierczyńska
  Czasopismo:
  MRS Communications (rok: 2017, tom: 7(2), strony: 245-252), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1557/mrc.2017.31 - link do publikacji
 2. The influence of the graphite structure changes on the high-energy electrochemical capacitor performance IF: 2,25
  Autorzy:
  Ilona Acznik, Katarzyna Lota
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2017, tom: 21, strony: 3599-3610), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-017-3710-4 - link do publikacji
 1. Graphite and reduced graphite oxide as electrode materials for high-energy storage systems
  Autorzy:
  Ilona Acznik, Katarzyna Lota, Agnieszka Sierczyńska
  Konferencja:
  6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 18-22 październik
  Status:
  Opublikowana