Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektrochemicznych

2013/09/D/ST5/03886

Słowa kluczowe:

Kondensatory hybrydowe grafit struktury grafenowe zredukowany tlenek grafitu interkalacja jonów litu

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_6: Materiały porowate
  • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ilona Acznik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 394 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-03-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komora rękawicowa typu Glove Box do pracy w warunkach bezwodnych w środowisku gazów obojętnych. Za kwotę 110 000 PLN