Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania i rozwój metod detekcji i kompensacji uszkodzeń o charakterze elektrycznym i mechanicznym w sterowanych wektorowo układach napędowych z silnikami indukcyjnymi, w szczególności dla systemów bezpiecznych

2013/09/B/ST7/04199

Słowa kluczowe:

Napędy elektryczne silnik indukcyjny sterowanie wektorowe DFOC DTC SVM uszkodzenia elektryczne uszkodzenia mechaniczne detektory uszkodzeń estymatory zmiennych stanu systemy bezpieczne

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teresa Orłowska-Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 827 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2017-08-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Silniki indukcyjne o mocach 3kW i 1,1kW. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Przekształtnik energoelektroniczny 7,5kW. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Szybki system do prototypowania układów sterowania (DS1103). Za kwotę 75 000 PLN
 4. Komputer osobisty. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Komputer przenośny typu notebook. Za kwotę 4 500 PLN
 6. Falownik napięcia.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Analiza i diagnostyka uszkodzeń tranzystorów w przekształtniku sieciowym AC/DC
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 33 (2013), strony: 70-81), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza wpływu uszkodzeń czujników prądu stojana na pracę wektorowego układu napędowego – koncepcja układu odpornego
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 33 (2013), strony: 270-281), Wydawca: 0ficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of open-circuit IGBT faults diagnostic method in DTC-SVM induction motor drive IF: 0,38
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Automatika (rok: 2016, tom: vol. 57, no.2, strony: 387-395), Wydawca: KOREMA, Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Faults diagnosis and control in a low-cost fault-tolerant induction motor drive system IF: 1,218
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Mathematics and Computers in Simulation (rok: 2017, tom: vol. 131, strony: 217-233), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Prosty algorytm lokalizacji uszkodzeń tranzystorów falownika napięcia w napędzie z silnikiem indukcyjnym
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 34, strony: s. 76-85), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 6. Przegląd dwupoziomowych falowników napięcia odpornych na uszkodzenia tranzystorów IGBT
  Autorzy:
  Orłowska-Kowalska T., Sobański P.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 33 (2013), strony: 54-69), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 7. Stator windings condition diagnosis of voltage inverter-fed induction motor in open and closed-loop control structures
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchała G., Kowalski C.T.
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (SJR=0.279) (rok: 2015, tom: vol. 64, no. 1, strony: 67-79), Wydawca: Komitet Elektrotechniki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aee-2015-0007 - link do publikacji
 8. Układ bezpośredniego sterowania momentem silnika indukcyjnego DTC-SVM odporny na uszkodzenia czujnika prędkości kątowej
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: vol. 91, nr 8, strony: 171-175), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2015.08.41 - link do publikacji
 9. IGBTs open-circuit faults diagnostic methods for the voltage inverter fed induction motor drives
  Autorzy:
  Sobański P.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2016, tom: vol. 92, nr 5, strony: 72-77), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2016.05.14 - link do publikacji
 10. Simple diagnostic technique of a single IGBT open-circuit faults for a SVM-VSI vector-controlled induction motor drive IF: 1,087
  Autorzy:
  Orlowska-Kowalska T., Sobanski P.
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. (rok: 2015, tom: vol.63, no.1, strony: 281-288), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bpasts-2015-0032 - link do publikacji
 11. Wybrane detektory uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej dla napędu wektorowego z silnikiem indukcyjnym
  Autorzy:
  Dybkowski M., Klimkowski K.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2016, tom: vol. 92, nr. 4, strony: 85-91), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2016.04.20 - link do publikacji
 12. A Fault Tolerant Control Structure for an Induction Motor Drive System IF: 0,38
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Czasopismo:
  Automatika (rok: 2016, tom: vol. 57, no.3, strony: pp. 638-647), Wydawca: KOREMA, Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7305/automatika.2017.02.1642 - link do publikacji
 13. On-line stator inter-turn short circuits monitoring in the DFOC induction motor drive IF: 7,168
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchala G., Orlowska-Kowalska T., Kowalski C.T.
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Industrial Electronics (rok: 2016, tom: vol. 63, no. 4, strony: 2517-2528), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TIE.2016.2520902 - link do publikacji
 14. Układy napędowe odporne na uszkodzenia - stan zagadnienia
  Autorzy:
  Klimkowski Kamil
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 34, strony: s. 133-143), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 15. Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi sterowane metodami wektorowymi DFOC oraz DTC-SVM odporne na uszkodzenia przemiennika częstotliwości
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 33 (2013), strony: 260-269), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 16. Voltage inverter IGBT fault diagnosis in the sensorless induction motor drive with MRASCC speed estimator
  Autorzy:
  Sobański P., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2014, tom: vol. 90, no.6, strony: 44566), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.06.01 - link do publikacji
 17. Detection of single and multiple IGBTs open-circuit faults in a field-oriented-controlled induction motor drive
  Autorzy:
  Sobanski P., Orlowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (SJR=0.279) (rok: 2017, tom: vol. 66, no.1, strony: pp. 89-104), Wydawca: Komitet Elektrotechniki PAN, de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aee-2017-0007 - link do publikacji
 18. Kompensacja uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych w układach napędowych z silnikiem indukcyjnym poprzez redundancję sprzętową
  Autorzy:
  Klimkowski K.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 34, strony: s. 144-154), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 19. Wpływ uszkodzenia wybranych czujników pomiarowych na pracę napędu indukcyjnego sterowanego metodą wektorową
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Czasopismo:
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering (rok: 2014, tom: vol. 77, strony: 185-191), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 20. Zastosowanie redundantnego falownika napięcia w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (rok: 2014, tom: vol. 33 (2013), strony: 44-53), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 21. Fuzzy-logic-based approach to voltage inverter fault diagnosis in induction motor drive
  Autorzy:
  Sobański P.
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2014, tom: vol. 90, no.6, strony: 149-153), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.06.28 - link do publikacji
 22. Monitorowanie stanu uzwojeń silnika indukcyjnego zasilanego z przekształtnika częstotliwości w otwartej i zamkniętej strukturze sterowania
  Autorzy:
  Wolkiewicz M.,Tarchała G. Kowalski C.T.
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne (rok: 2014, tom: nr 103, strony: 61-66), Wydawca: KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 1. A stator-flux-based diagnostic method for IGBT open-ciruit faults in an induction motor drive
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2016, Florence, Italy (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 24-27 October
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of stator nad rotor resistances changes to the properties of the fault tolerant vector control of induction motor drive
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M., Bednarz S.
  Konferencja:
  2017 International Symposium on Electrical Machines, Nałęczów, Poland (rok: 2017, ), Wydawca: Danvers, MA : IEEE
  Data:
  konferencja 18-21 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Low-cost fault-tolerant control scheme for SVM two-level voltage-inverter-fed induction motor drive
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  11th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems ElectrIMACS 2014, Valencia, Spain (rok: 2014, ), Wydawca: Universitat Politecnica de Valencia, cop.
  Data:
  konferencja 19-22 May
  Status:
  Opublikowana
 4. Monitoring of Stator Inter-Turn Short Circuits in the Direct Field Oriented Controlled Induction Motor
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchala G., Kowalski C.T.
  Konferencja:
  16th Power Electronics and Motion Control Conf. and Exposition, PEMC 2014, Antalya, Turkey (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-24 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Rotor-flux-based diagnosis method for IGBT open-circuits faults in a field-oriented-control induction motor drive
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2016, Varna, Bulgaria (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 25-28 September
  Status:
  Opublikowana
 6. Speed sensor fault tolerant direct torque control of induction motor drive
  Autorzy:
  Dybkowski M., Klimkowski K., Orłowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, PEMC 2014 (previous EPE-PEMC)Antalya, Turkey (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-24 September
  Status:
  Opublikowana
 7. Adaptive Fault Tolerant Direct Torque Control Structure of the Induction Motor Drive
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Konferencja:
  18th Intern. Conf. on Electrical Drives and Power Electronics EDPE 2015, The High Tatras, Slovak Republic (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-23 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Fault tolerant sliding mode direct torque control of induction motor with inverter reconfiguration
  Autorzy:
  Tarchała G., Sobański .P, Orłowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Edinburgh, Scotland, United Kingdom (rok: 2017, ), Wydawca: Piscataway, NJ: IEEE, cop.
  Data:
  konferencja 18-21 June 2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Electrical faults diagnosis in the induction motor drive under the direct field oriented control
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Sobański P., Tarchała G., Orłowska-Kowalska T., Kowalski C.
  Konferencja:
  2016 10th Internatinal Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG 2016, Bydgoszcz, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 29 June-1 July
  Status:
  Opublikowana
 10. Kompensacja uszkodzeń czujników prądu stojana i prędkości kątowej w strukturze wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu detektorów klasycznych i neuronowych
  Autorzy:
  Klimkowski K.
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 18.11.2015-20-11.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Stator fault monitoring based on internal signals of vector controlled induction motor drives
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchała G., Orłowska-Kowalska T., Kowalski C.
  Konferencja:
  42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2016, Florence, Italy (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 24-27 October
  Status:
  Opublikowana
 12. Analysis of Space Vector Modulation Technique in Inverter-Fed Fault-Tolerant Induction Motor Drive
  Autorzy:
  Sobański P., Orlowska-Kowalska T.
  Konferencja:
  16th Intern. Power Electronics and Motion Control Conf. and Exposition, PEMC 2014, Antalya, Turkey (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 21-24 September
  Status:
  Opublikowana
 13. Incipient stator fault detector based on neural networks and symmetrical components analysis for induction motor drives
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Kowalski C.
  Konferencja:
  2016 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) (rok: 2016, ), Wydawca: Rzeszow, Poland. Danvers MA : IEEE
  Data:
  konferencja 4-8 May
  Status:
  Opublikowana
 14. Influence of stator winding faults on vector-controlled induction motor drive
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchała G., Kowalski C.T.
  Konferencja:
  XXIII Symp. Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits EPNC'2014, Pilsen, Czech Republic (rok: 2014, ), Wydawca: Pilsen : Univeristy of West Bohemia ; Poznań : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  Data:
  konferencja 2-4 July
  Status:
  Opublikowana
 15. Diagnostyka uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości w zamkniętej strukturze sterowania
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchała G.
  Konferencja:
  XIII Konferencja Naukowa. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017". Łódź (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 22-24 listopada
  Status:
  Opublikowana
 16. IGBTs Open-Circuit Faults Diagnostic Methods for the Voltage Inverter Fed Induction Motor Drives
  Autorzy:
  Sobański P.
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 18.11.2015-20.11.2015, Łódź
  Status:
  Opublikowana
 17. Multiple transistor open-circuit faults diagnosis in a vector-controlled induction motor drive
  Autorzy:
  Sobanski P., Orlowska-Kowalska T., Kowalski C.T.
  Konferencja:
  2015 IEEE International Conf. on Industrial Technology, Seville, Spain (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 17.03.2015-19.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Stator current sensor fault detection and isolation for vector controlled induction motor drive
  Autorzy:
  Dybkowski M., Klimkowski K.
  Konferencja:
  2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2016, Varna, Bulgaria (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 25-28 September
  Status:
  Opublikowana
 19. Wybrane detektory uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej dla napędu wektorowego z silnikiem indukcyjnym
  Autorzy:
  Dybkowski M., Klimkowski K.
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 18.11.2015-20.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of the fault tolerant induction motor drive system
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Książka:
  Computer applications in electrical engineering / ed. by Ryszard Nawrowski/, ISSN 1508-4248 (rok: 2014, tom: Vol. 12, strony: pp. 302-308), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 2. Speed and Current Sensor Fault-Tolerant-Control of the Induction Motor Drive
  Autorzy:
  Dybkowski M., Klimkowski K., Orłowska-Kowalska T.
  Książka:
  Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters (Kabziński J. (eds)), Studies in Systems, Decision and Control, ISSN 2198-4182 (rok: 2017, tom: vol. 75, strony: pp. 141-167), Wydawca: Springer, Cham
  Status:
  Opublikowana
 3. Fault-Diagnosis and Fault-Tolerant-Control in Industrial Processes and Electrical Drives
  Autorzy:
  Orłowska-Kowalska T., Kowalski C.T., Dybkowski M.
  Książka:
  Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters (Kabziński J. (eds)), Studies in Systems, Decision and Control book series, ISSN 2198-4182 (rok: 2017, tom: vol 75, strony: pp. 101-120), Wydawca: Springer, Cham
  Status:
  Opublikowana
 4. IGBT Open-Circuit Fault Diagnostic Methods for SVM-VSI Vector-Controlled Induction Motor Drives
  Autorzy:
  Sobański P., Orłowska-Kowalska T.
  Książka:
  Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters (Kabziński J. (eds)), Studies in Systems, Decision and Control, ISSN 2198-4182 (rok: 2017, tom: vol 75, strony: pp. 121-139), Wydawca: Springer, Cham
  Status:
  Opublikowana
 5. Stator Faults Monitoring and Detection in Vector Controlled Induction Motor Drives—Comparative Study
  Autorzy:
  Wolkiewicz M., Tarchała G., Kowalski C.T., Orłowska-Kowalska T.
  Książka:
  Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters (Kabziński J. (eds)), Studies in Systems, Decision and Control, ISSN 2198-4182 (rok: 2017, tom: vol. 75, strony: pp.169-191), Wydawca: Springer, Cham
  Status:
  Opublikowana
 6. An influence of the chosen sensors faults to the performance of the vector controlled induction motor drive system
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Książka:
  Computer applications in electrical engineering / ed. by Ryszard Nawrowski /, ISSN 1508-4248 (rok: 2014, tom: Vol. 12, strony: pp. 294-301), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 7. Concept of the speed sensor faults detector for DFOC drive based on the neural network
  Autorzy:
  Klimkowski K., Dybkowski M.
  Książka:
  Computer applications in electrical engineering. /ed. by Ryszard Nawrowski/, ISSN 1508-4248 (rok: 2015, tom: Vol. 13, strony: 340-351), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana