Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stefan Kieniewicz (1907 - 1992) jako historyk. Studium autorytetu naukowego.

2013/09/D/HS3/04496

Słowa kluczowe:

Stefan Kieniewicz historia historiografii autorytet

Deskryptory:

 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Wolniewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 275 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Из истории одного учебника: советская дискуссия о макете второго томе Истории Польши
  Autorzy:
  Marcin Wolniewicz
  Czasopismo:
  Rozprawy z Dziejów Oświaty (rok: 2017, tom: t. LIV, strony: 147-181), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. W stronę "origines de la Pologne contemporaine : poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946-1948
  Autorzy:
  Marcin Wolniewicz
  Czasopismo:
  "Klio Polska : Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej" (rok: 2017, tom: t. 9, strony: 81-94), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KlioPL.2017.04 - link do publikacji
 3. On Destalinization of Polish Historiography: Stefan Kieniewicz and the Insurgent Tradition
  Autorzy:
  Marcin Wolniewicz
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2017, tom: t. 115, strony: 235-266), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/APH.2017.115.09 - link do publikacji