Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie wiązki zjonizowanych klastrów gazu do profilowania głębokościowego materiałów polimerowych metodą spektroskopii fotoelektronów

2013/09/B/ST4/02951

Słowa kluczowe:

wiązka jonów klastrów gazu polimer spektroskopia fotoelektronów profilowanie głębokościowe materiałów organicznych

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Bernasik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 559 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Profilometr. Za kwotę 280 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. XPS depth profiling of organic photodetectors with the gas cluster ion beam IF: 1,464
  Autorzy:
  J. Haberko, M. M. Marzec, A. Bernasik, W. Łużny, P. Lienhard, A. Pereira, J. Faure-Vincentand, D. Djurado, A. Revaux
  Czasopismo:
  Journal of Vacuum Science & Technology B (rok: 2016, tom: 34, strony: 03H119-1 - 5), Wydawca: American Vacuum Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1116/1.4943028 - link do publikacji
 2. Chemical stability of polymers under argon gas cluster ion beam and x-ray irradiation IF: 1,464
  Autorzy:
  A. Bernasik, J. Haberko, M. M. Marzec, J. Rysz, W. Łużny, A. Budkowski
  Czasopismo:
  Journal of Vacuum Science & Technology B (rok: 2016, tom: 34, strony: 030604-1 - 5), Wydawca: American Vacuum Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1116/1.4943951 - link do publikacji