Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hamowanie aktywności hydroksylazy tryptofanu typu I - nowa koncepcja leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek.

2013/09/B/NZ7/00046

Słowa kluczowe:

inhibitor hydroksylazy tryptofanu typu I serotonina zaburzenia gospodarki mineralnej i metabolizmu kostnego przewlekła eksperymentalna niewydolność nerek

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 729 685 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-21

Zakończenie projektu: 2018-03-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Biokinetica v.4.0. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Aparat spektrofotometr UV-Vis NanoDrop2000.
 3. Zamrażarka niskotemperaturowa z awaryjnym systemem chłodzenia (CO2), pojemność 500 l, stelaże, pojemniki niskotemperaturowe.. Za kwotę 95 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. The association between elevated levels of peripheral serotonin and its metabolite - 5-hydroxyindoleacetic acid and bone strength and metabolism in growing rats with mild experimental chronic kidney disease IF: 3,234
  Autorzy:
  Pawlak D, Oksztulska-Kolanek E, Znorko B, Domaniewski T, Rogalska J, Roszczenko A, Brzóska MM, Pryczynicz A, Kemona A, Pawlak K
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2016, tom: 2016;11(10), strony: -), Wydawca: Public Limbrary of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0163526 - link do publikacji
 2. The impact of peripheral serotonin on leptin-brain serotonin axis, bone metabolism and strength in growing rats with experimental chronic kidney disease. IF: 4,14
  Autorzy:
  Pawlak D, Domaniewski T, Znorko B, Oksztulska-Kolanek E, Lipowicz P, Doroszko M, Karbowska M, Pawlak K.
  Czasopismo:
  Bone (rok: 2017, tom: 105, strony: 44571), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bone.2017.08.004 - link do publikacji
 3. The use of LP533401 as a therapeutic option for renal osteodystrophy affects, renal calcium handling, vitamin D metabolism, and bone health in uremic rats. IF: 4,621
  Autorzy:
  Pawlak D, Domaniewski T, Znorko B, Pawlak K
  Czasopismo:
  Expert Opin Ther Targets (rok: 2019, tom: 23, strony: 353-364), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14728222.2019.1586883 - link do publikacji
 4. Inhibition of peripheral serotonin synthesis by LP533401 and disturbances in calciotropic hormones attenuated excessive osteoblastogenesis with simultaneous improvement of bone mineral status in 5/6 nephrectomized rats. IF: 4,321
  Autorzy:
  Pawlak D, Domaniewski T, Sieklucka B, Jakuc M, Pawlak K.
  Czasopismo:
  Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis (rok: 2019, tom: 1865, strony: 165528), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbadis.2019.08.004 - link do publikacji
 5. LP533401 restores bone health in 5/6 nephrectomized rats by a decrease of gut-derived serotonin and regulation of serum phosphate through the inhibition of phosphate co-transporters expression in the kidneys. IF: 4,36
  Autorzy:
  Pawlak D, Znorko B, Kalaska B, Domaniewski T, Zawadzki R, Lipowicz P, Doroszko M, Łebkowska U, Grabowski P, Pawlak K
  Czasopismo:
  Bone (rok: 2018, tom: 113, strony: 124-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bone.2018.05.022 - link do publikacji
 1. The influence of tryptophan hydroxylase inhibitor LP533401 on kynurenine concentration in bone tissue in the experimental model of chronic kidney disease.
  Autorzy:
  Kalaska B, Mor A, Sieklucka B, Domaniewski T, Zawadzki R, Lebkowska U, Pawlak K, Pawlak D
  Konferencja:
  56th ERA-EDTA Congress (rok: 2019, ), Wydawca: Nephrol Dial Transplant 2019, 34 (suppl.1), FP443
  Data:
  konferencja 13-16 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. The treatment with LP533401 improved bone mineral density in rats with experimental chronic kidney disease.
  Autorzy:
  Pawlak K, Znorko B, Zawadzki R, Łebkowska U, Domaniewski T, Pawlak D
  Konferencja:
  Osteoporosis Conference 2016, Birmingham, UK, 7-9 November 2016. (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 7-9 listopad 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. LP533401 treatment and disturbance of calciotropic hormones resulted in dysregulation of serotonin-dependent genes and reduction of osteoblast proliferation/differentiation in rats with chronic kidney disease.
  Autorzy:
  Pawlak K, Domaniewski T, Sieklucka B, Jakuc M, Pawlak D
  Konferencja:
  7th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Kongresu
  Data:
  konferencja 27-28 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Low expression of sclerostin (Sost) gene in the femur of rats with chronic kidney disease treated with inhibitor of type 1 tryptophan hydroxylase is associated with the improvement of femoral mineral status.
  Autorzy:
  Pawlak D, Domaniewski T, Sieklucka B, Jakuc M, Pawlak K.
  Konferencja:
  7th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Kongresu
  Data:
  konferencja 27-28 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ terapii LP533401 na ekspresję transporterów wapnia w nerce w modelu eksperymentalnej niewydolności nerek u szczura.
  Autorzy:
  Pawlak K, Domaniewski T, Znorko B, Grabowski P, Pawlak D.
  Konferencja:
  XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Data:
  konferencja 21-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Tryptophan hydroxylase-1 inhibitor – LP533401 by decrease serum phosphorus affected bone mineral density in experimental chronic kidney disease
  Autorzy:
  Pawlak D, Znorko B, Zawadzki R, Łebkowska U, Domaniewski T, J Rogalska, Brzoska M, Pawlak K
  Konferencja:
  Osteoporosis Conference 2016, Birmingham, UK, 7-9 November 2016. (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 7-9 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ inhibitora hydroksylazy tryptofanu - LP533401 na gospodarkę witaminy D w doświadczalnym modelu niewydolności nerek u szczura.
  Autorzy:
  Pawlak D, Domaniewski T, Znorko B, Mor A, Pawlak K.
  Konferencja:
  XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Data:
  konferencja 21-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ LP533401 na wydalanie fosforanów i ekspresję genów zaangażowanych w reabsorpcję fosforanów w nerce w modelu eksperymentalnej niewydolności nerek u szczura.
  Autorzy:
  Pawlak K, Domaniewski T, Znorko B, Pawlak D.
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
  Data:
  konferencja 19-22 wrzesień
  Status:
  Opublikowana