Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytostatyków

2013/09/B/ST4/00961

Słowa kluczowe:

analiza specjacyjna jonomika metalomika komórka rakowa mikrosystemy lab-on-a-chip

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Pawlak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 788 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Interfejs CE-ESI MS. Za kwotę 60 000 PLN
 2. Automatyczny system do wprowadzania małych objętości próbek do plazmy (jako źródła jonów) z układem rozpylającym i desolwatacją roztworów wodnych oraz rozpuszczalników organicznych. Za kwotę 140 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (32)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The electrochemical profiles of Auranofin and Aubipyc, two representative medicinal gold compounds: A comparative study IF: 3,224
  Autorzy:
  Monika Kupiec, Robert Ziółkowski, Lara Massai, Luigi Messori, Katarzyna Pawlak
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2019, tom: 198, strony: 110714-110723), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2019.110714 - link do publikacji
 2. Znaczenie ICP-MS w badaniu właściwości farmakokinetycznych metalo-leków
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak, Katarzyna Pawlak
  Czasopismo:
  Analityka (rok: 2015, tom: 3, strony: 36-40), Wydawca: Malamut
  Status:
  Opublikowana
 3. Auranofin and cisplatin uptake by cells and their influence on metal homeostasis. ICP-MS determination of trace metals in small volumes of samples IF: 3,498
  Autorzy:
  W. Jakubczak, M. Haczyk, K. Pawlak
  Czasopismo:
  Journal of Analytical Atomic Spectroscopy (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: RSC
  Status:
  Złożona
 1. Investigation of gold and platinum species in cell cytosol by capillary electrophoresis coupled to ICP MS
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak, Maja Haczyk, Michał Chudy, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  European Winter Conference on Plasma Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: University of Munster
  Data:
  konferencja 22-26 luty
  Status:
  Opublikowana
 2. PROBING OF AURANOFIN METABOLISM BY SINGLE COMPOUND EC-MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas, Lotos Poligrafia Sp. Z o.o.
  Data:
  konferencja 10-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Porównanie reaktywności kompleksów złota (I) i (III) o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych ze składnikami serum krwi ludzkiej za pomocą SEC – ICP MS i ESI MS/MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  X Konferencja "Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej" (Polygen) (rok: 2016, ), Wydawca: Polygen
  Data:
  konferencja 20-21 październik
  Status:
  Opublikowana
 4. SEC-ICP MS probing of auranofin and cis-Pt affinity to proteins and oligonucleotides present in cancer cells
  Autorzy:
  W. Jakubczak, M. Haczyk, A. Dybko, M. Chudy, K. Pawlak
  Konferencja:
  TraceSpec (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 04-07 września
  Status:
  Opublikowana
 5. STUDIES ON CYTOTOXICITY OF AURANOFIN ON A549 AND MRC-5 CELLS WITH MICROFLUIDIC SYSTEM USE
  Autorzy:
  Haczyk M., Jakubczak W., Chudy M., Dybko A., Pawlak K.
  Konferencja:
  EUROANALYSIS 2015, the XVIIIth European Conference in Analytical Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: University of Bordeaux
  Data:
  konferencja 6-10 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie chromatografii wykluczania połączonej ze spektrometrem mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniu zmian homeostazy metali w komórkach rakowych i prawidłowych
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscuplinarne Inter-Mix 2014, Wojanów 20-23.11.2014 r. (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 20-23 listopad
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydrolysis of gold and platinum complexes in serum. Pros and cones of SEC-ICP MS and direct ESI MS analysis in pharmacokinetics
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies and 22th International Symposium on Separation Sciences - ExTech (rok: 2016, ), Wydawca: EuCheMS
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 8. ICP MS "na szlaku" metabolicznym kompleksów o działaniu cytotoksycznym
  Autorzy:
  K. Pawlak, W. Jakubczak, M. Matczuk, M. Kupiec
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Metal as a strategic tag in pharmacological studies of metallodrugs
  Autorzy:
  K. Pawlak, W. Jakubczak, M. Kupiec, M. Matczuk, M. Jarosz
  Konferencja:
  18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: EuCheMS
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 10. THE INFLUENCE OF ELECTROCHEMICAL REACTION CHAMBER ON STABILITY OF GOLD(III) COMPLEX
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas, Lotos Poligrafia Sp. Z o.o.
  Data:
  konferencja 10-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Badanie antagonizmu metali w lizatach komórek raka płuc narażonych na działanie auranofiny i cisplatyny
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak, Maja Haczyk, Michał Chudy, Artur Dybko, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
  Data:
  konferencja 6-10 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. Badanie wpływu auranofiny i cisplatyny na komórki nowotworowe (A549) i prawidłowe (MRC-5) za pomocą ICP MS oraz SEC/CE ICP MS
  Autorzy:
  W. Jakubczak, M. Haczyk, A. Dybdko, M. Chudy, K. Pawlak
  Konferencja:
  Jesienne warsztaty naukowe CSZ (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum Studiów Zaawansowanych PW
  Data:
  konferencja 23-25 października
  Status:
  Opublikowana
 13. Badanie wpływu kompleksów metali o właściwościach cytostatyków na komórki nowotworowe (A549) i prawidłowe (MRC-5) za pomocą SEC/CE ICP MS
  Autorzy:
  W. Jakubczak,M. Haczyk, M. Chudy, A. Dybko, K. Pawlak
  Konferencja:
  IX Konferencja Analityczna: Zastosowanie Chromatografii cieczowej (rok: 2015, ), Wydawca: Polygen
  Data:
  konferencja 22-23 października
  Status:
  Opublikowana
 14. COMPARISON OF METAL ACCUMULATION BY CANCER CELLS A549 AND REGULAR CELLS MRC-5 EXPOSED AURANOFIN AND CISPLATIN COMPLEXES BY ICP MS
  Autorzy:
  Haczyk M., Jakubczak W., Chudy M., Dybko A., Pawlak K.
  Konferencja:
  EUROANALYSIS 2015, the XVIIIth European Conference in Analytical Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: University of Bordeaux
  Data:
  konferencja 6-10 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Characterisation of interactions of gold(III) complexes: AuBipyC and AuOxo6 with serum components by SEC-ICP MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, Ch. Gabbiani, L. Messori, K. Pawlak
  Konferencja:
  18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: EuCheMS
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 16. Coupling of micro-Electrochemical Reaction Cell to Electrospray MS (EC-ESI MS) for investigation of redox reaction products of cytotoxic metallocomplexes
  Autorzy:
  K. Pawlak
  Konferencja:
  Current Trends in Mass Spectrometry (rok: 2016, ), Wydawca: Omics International
  Data:
  konferencja 20-22 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 17. Cytotoxicity studies of auranofin on normal and tumor skin cells
  Autorzy:
  M. Haczyk, W. Jakubczak, A. Dybko, A. Chudy, Z. Brzózka, K. Pawlak
  Konferencja:
  V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 22-24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 18. ICP MS i ESI MS/MS na tropie metaloleków w badaniach in vitro
  Autorzy:
  Katarzyna Pawlak, Monika Kupiec, Wioletta Jakubczak, Maja Haczyk, Michał Chudy
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 19. Novel approach to Wound Healing Assay
  Autorzy:
  M. Haczyk, W. Jakubczak, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzózka, K. Pawlak
  Konferencja:
  SLAS 2017 International Conference and Exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: Society for Laboratory Automation and Screening
  Data:
  konferencja 4-8 luty
  Status:
  Opublikowana
 20. DRAWING THE ACTIVITY OF AURANOFIN BY AN ELECTROCHEMICAL REACTION CELL COUPLED TO AN ESI MS/MS
  Autorzy:
  Pawlak Katarzyna, Monika Kupiec, Robert Ziolkowski
  Konferencja:
  XXII International Mass Spectrometry Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Societa Chimica Italiana
  Data:
  konferencja 26-31 Sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 21. BADANIE PRZEMIAN CISPLATYNY I AURANOFINY W KOMÓRKACH RAKOWYCH ZA POMOCĄ ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ SPRZĘŻONEJ Z ICP MS
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak, Maja Haczyk, Michał Chudy, Artur Dybko, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  ChemSession'15 (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 8 maja
  Status:
  Opublikowana
 22. Badanie kinetyki oddziaływań kompleksów złota i platyny o właściwościach przeciwnowotworowych ze składnikami serum krwi ludzkiej za pomocą SEC – ICP MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  IX Konferencja "Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwerytet Warszawski, Polygen
  Data:
  konferencja 23-25 października
  Status:
  Opublikowana
 23. Characterisation of hydrolysis and interactions of gold-complexes with serum components by SEC-ICP MS
  Autorzy:
  Monika Kupiec, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 22-24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 24. Characterisation of interacions of serum components with Cisplatin and Auranofin by SEC-ICP MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: EuCheMS
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 25. Mass spectrometry on the track" of metallodrugs' metabolism
  Autorzy:
  K. Pawlak, M. Kupiec, W. Jakubczak, M. Matczuk, M. Jarosz
  Konferencja:
  33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas, Lotos Poligrafia Sp. Z o.o.
  Data:
  konferencja 10-13 maja
  Status:
  Opublikowana
 26. Monitoring of transformations of cytotoxic metallo-complexes by electrochemical reaction chamber coupled to ESI MS/MS
  Autorzy:
  K. Pawlak, M. Kupiec
  Konferencja:
  TraceSpec2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 4-7 września
  Status:
  Opublikowana
 27. ZMIANA HOMEOSTAZY METALI W KOMÓRKACH RAKOWYCH PŁUC NA SKUTEK DZIAŁANIA AURANOFINY I CISPLATYNY
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczaka, Maja Haczyk, Michał Chudy, Artur Dybko, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  ChemSession'15 (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 8 maja
  Status:
  Opublikowana
 28. Badanie wpływu jodoacetamidu na tworzenie się adduktów białek transportujących w osoczu krwi z kompleksem rutenu
  Autorzy:
  Monika Kupiec, Katarzyna Pawlak, Magdalena Matczuk
  Konferencja:
  ChemSession'15 (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 8 maja
  Status:
  Opublikowana
 29. CHARACTERISATION OF HYDROLYSIS PRODUCTS OF AURANOFIN BY ESI -MS
  Autorzy:
  M. Kupiec, K. Pawlak
  Konferencja:
  33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas, Lotos Poligrafia Sp. Z o.o.
  Data:
  konferencja 10-13 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 30. Investigation of metal homeostasis in lysates of lung cancer cells exposed in vitro to auranofin and cisplatin complex by ICP MS
  Autorzy:
  Wioletta Jakubczak, Maja Haczyk, Michał Chudy, Artur Dybko, Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  European Winter Conference on Plasma Spectrometry (rok: 2015, ), Wydawca: University of Munster
  Data:
  konferencja 22-26 luty
  Status:
  Opublikowana
 31. Metalomiczne i jonomiczne tajemnice cytotoksycznych kompleksów metali
  Autorzy:
  Katarzyna Pawlak
  Konferencja:
  III Konferencja Szkoleniowa, Multi-omika - biologia systemów w badaniach medycznych (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 28-29 listopad
  Status:
  Opublikowana
 32. Opracowanie warunków tworzenia mapy peptydowej adduktów białek transportujących z lekami rutynowymi
  Autorzy:
  Monika Kupiec, Katarzyna Pawlak, Magdalena Matczuk
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscuplinarne Inter-Mix 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Poltechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 20-23 listopad
  Status:
  Opublikowana
 1. Badanie przemian proleku do aktywnej biologicznie formy za pomocą spektrometrii mas
  Autorzy:
  Kupiec M., Pawlak K.
  Książka:
  Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020. Nauki Przyrodnicze i Medyczne (rok: 2020, tom: 2, strony: 130-139), Wydawca: Idea Knowledge Future
  Status:
  Opublikowana