Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja

2013/09/B/ST10/04141

Słowa kluczowe:

erozja wybrzeża transport materiału falowanie poligenetyczny lód brzegowy lód morski Spitsbergen Hornsund Belsund

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Moskalik 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 994 610 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-13

Zakończenie projektu: 2018-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autonomiczna stacja meteorologiczna.. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Autonomiczne lądowe stacje fotograficzne z oprzyrządowaniem (obszar Calypsostranda). (3 szt.). Za kwotę 10 500 PLN
 3. Autonomiczne rejestratory ciśnienia/falowania z oprzyrządowaniem. (2 szt.). Za kwotę 28 000 PLN
 4. Echosonda Lowrance.
 5. Wyposażenie do georadaru MALA GPR ProEx.. Za kwotę 45 000 PLN
 6. Wyposażenie nurkowe.. Za kwotę 20 000 PLN
 7. Łódź z wyposażeniem do prac badawczych.. Za kwotę 50 000 PLN
 8. Sonar boczny z oprzyrządowaniem.. Za kwotę 35 000 PLN
 9. Autonomiczne lądowe stacje fotograficzne z oprzyrządowaniem (obszar Isbjornhamna). (4 szt.). Za kwotę 14 000 PLN
 10. Autonomiczny prądomierz typu ADCP z oprzyrządowaniem.. Za kwotę 100 000 PLN
 11. Oprogramowanie Sedimetrics Digital Gravelometer.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Freshwater input to the Arctic fjord Hornsund (Svalbard) IF: 1,892
  Autorzy:
  Błaszczyk M., Ignatiuk D., Uszczyk A., Cielecka-Nowak K., Grabiec M., Jania J.A., Moskalik M., Walczowski W.
  Czasopismo:
  Polar Research (rok: 2019, tom: 38, strony: 18), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33265/polar.v38.3506 - link do publikacji
 2. Trash on Arctic beach: Coastal pollution along Calypsostranda, Bellsund, Svalbard IF: 1,647
  Autorzy:
  Jaskólski M.W., Pawłowski Ł., Strzelecki M.Cz., Zagórski P., Lane T.P.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2018, tom: 39, strony: 211-224), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118746 - link do publikacji
 3. Warunki meteorologiczne na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2014 na tle wielolecia 1986-2011
  Autorzy:
  Karolina Mędrek, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek, Piotr Zagórski
  Czasopismo:
  Problemy Klimatologii Polarnej (rok: 2014, tom: 24, strony: 37-50), Wydawca: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej
  Status:
  Opublikowana
 4. Wind wave variability in Hornsund fjord, west Spitsbergen IF: 2,732
  Autorzy:
  Herman A., Wojtysiak K., Moskalik M.
  Czasopismo:
  Estuarine, Coastal and Shelf Science (rok: 2019, tom: 217, strony: 96-109), Wydawca: Academic Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecss.2018.11.001 - link do publikacji
 5. Integrated assessment of shoreline change along the Calypsostranda (Svalbard) from remote sensing, field survey and GIS IF: 1824
  Autorzy:
  Zagórski P., Jarosz K., Superson J.
  Czasopismo:
  Marine Geodesy (rok: 2020, ), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/01490419.2020.1715516 - link do publikacji
 6. Multidecadal (1960–2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard) IF: 1,275
  Autorzy:
  Piotr Zagórski, Jan Rodzik, Mateusz Moskalik, Mateusz C. Strzelecki, Michael Lim, Małgorzata Błaszczyk, Agnieszka Promińska, Grzegorz Kruszewski, Anna Styszyńska, Artur Malczewski
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2015, tom: 36(4), strony: 369-390), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/popore-2015-0019 - link do publikacji
 7. Wind wave climate of west Spitsbergen: seasonal variability and extreme events IF: 1,341
  Autorzy:
  Wojtysiak K., Herman A., Moskalik M.
  Czasopismo:
  Oceanologia (rok: 2018, tom: 60, strony: 331-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.oceano.2018.01.002 - link do publikacji
 8. Submarine geomorphology at the front of the Hansbreen tidewater glacier, Hornsund fjord, southwest Spitsbergen IF: 1,93
  Autorzy:
  Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W.
  Czasopismo:
  Journal of Maps (rok: 2018, tom: 14, strony: 123-134), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17445647.2018.1441757 - link do publikacji
 9. A new paraglacial typology of High Arctic coastal systems: application to Recherchefjorden, Svalbard IF: 3,302
  Autorzy:
  Karolina Jarosz, Piotr Zagórski, Mateusz Moskalik, Michael Lim, Jan Rodzik, Karolina Mędrek
  Czasopismo:
  Annals of the American Association of Geographers , Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Złożona
 10. Coast formation in an Arctic area due to glacier surge and retreat: The Hornbreen–Hambergbreen case from Spistbergen IF: 3,553
  Autorzy:
  Grabiec M., Ignatiuk D., Jania J.A., Moskalik M., Głowacki P., Błaszczyk M., Budzik T., Walczowski W.
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2018, tom: 43, strony: 387-400), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.4251 - link do publikacji
 11. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species IF: 3,77
  Autorzy:
  Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J.
  Czasopismo:
  Plant and Soil (rok: 2019, tom: 436, strony: 49-69), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11104-018-3871-7 - link do publikacji
 12. Morphological characterization of the Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry IF: 1,121
  Autorzy:
  Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2018, tom: 39, strony: 99-125), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118740 - link do publikacji
 13. Short-term development of Arctic beach system: Case study of wave control on beach morphology and sedimentology (Calypsostranda, Bellsund, Svalbard) IF: 1,647
  Autorzy:
  Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski Ł., Jaskólski M.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2019, tom: 40(2), strony: 79-104), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/ppr.2019.128368 - link do publikacji
 1. Submarine geomorphology at the front of the retreating Hansbreen tidewater glacier, Hornsund fjord, southwest Spitsbergen
  Autorzy:
  Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W.
  Konferencja:
  XXXVII Sympozjum Polarne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISBN 978-83-7986-189-7
  Data:
  konferencja 7-10.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Morphodynamics of the Recherchefjorden coast (Spitsbergen)
  Autorzy:
  Zagórski P., Rodzik J., Jarosz K., Mędrek K.
  Konferencja:
  XXXVII Sympozjum Polarne (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISBN 978-83-7986-189-7
  Data:
  konferencja 7-10.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Surge behavior of the Recherche Glacier (W Spitsbergen) and its submarine record
  Autorzy:
  Piotr Zagórski, Jacek Jania, Małgorzta Błaszczyk, Piotr Głowacki, Mateusz Moskalik, Jarosław Tęgowski
  Konferencja:
  35th Polar Symposium - Diversity and state of polar ecosystems (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław
  Data:
  konferencja 4th –7th June 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Controls of shoreline changes in Calypsostranda (Bellsund, Svalbard) over 1990 – 2015 period
  Autorzy:
  Jarosz K. , Zagórski P., Pawłowski Ł., Lewińska P. , Strzelecki MC., Jaskólski M.
  Konferencja:
  XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST (rok: 2016, ), Wydawca: Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
  Data:
  konferencja 20-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Development of the Calypsostranda seashore (W Spitsbergen) during the summer season 2015 under the wave impact
  Autorzy:
  Zagórski P., Rodzik J., Mędrek K., Majewski D., Dałek P., Lewińska P.
  Konferencja:
  XXXVI Sympozjum Polarne Progress in polar research − new experiences and challenges" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ISBN-978-83-923303-3-2
  Data:
  konferencja 8-11.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Wind wave climate of West Spitsbergen − seasonal variability and extreme events
  Autorzy:
  Wojtysiak K., Herman A., Moskalik M.
  Konferencja:
  XXXVI Sympozjum Polarne Progress in polar research − new experiences and challenges" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ISBN-978-83-923303-3-2
  Data:
  konferencja 8-11.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Impact of wave action on the structure of material on the beach in Calypsobyen (Spitsbergen)
  Autorzy:
  Karolina Mędrek, Agnieszka Herman, Mateusz Moskalik, Jan Rodzik, Piotr Zagórski
  Konferencja:
  EGU General Assembly (rok: 2015, ), Wydawca: Copernicus Publications
  Data:
  konferencja 12-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Submarine features formed in the coastal zone as a result of the Hans Glacier recession and the impact of oceanographic conditions (Isbjørnhamna, Hansbukta, Hornsund)
  Autorzy:
  Joanna Ćwiąkała, Mateusz Moskalik
  Konferencja:
  31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society
  Data:
  konferencja 22-25.06 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Terrain analysis of the Recherche Fjord bathymetry (Spitsbergen)
  Autorzy:
  Moskalik M., Zagórski P., Ćwiąkała J., Demczuk P., Łęczyński L.
  Konferencja:
  XXXVI Sympozjum Polarne Progress in polar research − new experiences and challenges" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ISBN-978-83-923303-3-2
  Data:
  konferencja 8-11.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. The role of shore ice in shaping the Calypsostranda shore (W Spitsbergen) in 2014/15 season
  Autorzy:
  Mędrek K., Rodzik J., Zagórski P.
  Konferencja:
  XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST (rok: 2016, ), Wydawca: Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein
  Data:
  konferencja 20-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Permafrost Coastal Erosion
  Autorzy:
  Benjamin M. Jones, Anna M. Irrgang, Louise M. Farquharson, Hugues Lantuit, Dustin Whalen, Stanislav Ogorodov, Mikhail Grigoriev, Craig Tweedie, Ann Gibbs, Matt C. Strzelecki, Alisa Baranskaya, Nataliya Belova, Anatoly Sinitsyn, Art Kroon, Alexey Maslakov, Gonçalo Vieira, Guido Grosse, Paul Overduin, Ingmar Nitze, Chris Maio, Jacquelyn Overbeck, Mette Bendixen, Piotr Zagórski, Vladimir Romanovsky
  Książka:
  Arctic Report Card 2020 , Wydawca: www.arctic.noaa.gov/Report-Card
  Status:
  Złożona