Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe materiały fotoaktywne na bazie ciekłych kryształów i nanocząstek

2013/09/B/ST5/03417

Słowa kluczowe:

ciekłe kryształy nanocząstki struktury plazmoniczne fotochromia materiały hybrydowe optyka nieliniowa DNA

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_25: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Matczyszyn 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 798 893 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-28

Zakończenie projektu: 2018-02-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ laserowy i dodatkowy sprzęt do pomiarów nieliniowych i obrazowania fluorescencyjnego. Za kwotę 320 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Effective control of the intrinsic DNA morphology by photosensitive polyamines IF: 4,872
  Autorzy:
  M. Deiana, Z. Pokladek, K. Matczyszyn, P. Młynarz, M. Buckle, M. Samoć
  Czasopismo:
  J Mat. Chem. B (rok: 2017, tom: 5, strony: 1028-1038), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6TB02732F - link do publikacji
 2. Photochemical analysis of structural transitions in DNA liquid crystals reveals differences in spatial structure of DNA molecules organized in liquid crystalline form IF: 4,847
  Autorzy:
  Katarzyna Brach, Akiko Hatakeyama, Claude Nogues, Joanna Olesiak-Banska, Malcolm Buckle, Katarzyna Matczyszyn
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 4528), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-22863-z - link do publikacji
 3. Photochromic switching of the DNA helicity induced by azobenzene derivatives IF: 5,785
  Autorzy:
  M. Deiana, Z. Pokladek, J. Olesiak-Bańska, P. Młynarz, M. Samoć, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 28605), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep28605 - link do publikacji
 4. Specific recognition of G-quadruplexes over duplex-DNA by a macromolecular NIR two-photon fluorescent probe, Journal of Physical Chemistry Letters IF: 9,353
  Autorzy:
  M. Deiana, B. Mettra, L. Martinez-Fernandez, L.M. Mazur, K. Pawlik, C. Andraud, M. Samoc, R. Improta, C. Monnereau, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2017, tom: 8, strony: 5915-5920), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.7b02547 - link do publikacji
 5. Two- and three-photon absorption properties of fan-shaped dendrons derived from 2,3,8-trifunctionalized indenoquinoxaline units: synthesis and characterization IF: 5,256
  Autorzy:
  T. Lin, W. Chien, L. Mazur, Y. Liu, K. Jakubowski, K. Matczyszyn, M. Samoc, R. W. Amini
  Czasopismo:
  J. Mat Chem C (rok: 2017, tom: 5, strony: 8219-8232), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7TC02584J - link do publikacji
 6. Unravelling the Binding Mechanism of a Poly(cationic) Anthracenyl Fluorescent Probe with High Affinity toward Double-Stranded DNA IF: 5,583
  Autorzy:
  M. Deiana, B. Mettra, K. Matczyszyn, D. Pitrat, J. Olesiak-Bańska, C. Monnereau, C. Andraud, M. Samoć
  Czasopismo:
  Biomacromolecules (rok: 2016, tom: 17, strony: 3609-3618), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.biomac.6b01113 - link do publikacji
 7. Interactions of Isophorone Derivatives with DNA: Spectroscopic Studies. IF: 3,534
  Autorzy:
  M. Deiana, K. Matczyszyn, J. Massin, J. Olesiak-Bańska, C. Andraud, M. Samoć
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2015, tom: 10, strony: e0129817), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0133814 - link do publikacji
 8. One- and Two-Photon Absorption of a Spiropyran/Merocyanine System: Experimental and Theoretical Studies IF: 3,377
  Autorzy:
  K. Matczyszyn, J. Olesiak-Bańska, K. Nakatani, P. Yu, N. A. Murugan, R. Zaleśny, A. Roztoczyńska, J. Bednarska, W. Bartkowiak, J. Kongsted, H. Agren, M. Samoć
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2015, tom: 119, strony: 1515-1522), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5071715 - link do publikacji
 9. Stabilization of DNA liquid crystals on doping with gold nanorods IF: 4,493
  Autorzy:
  K. Brach, K. Matczyszyn, J. Olesiak-Bańska, M. Gordel, M. Samoć
  Czasopismo:
  PhysChemChemPhys (rok: 2016, tom: 18, strony: 7278-7283), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP07026K - link do publikacji
 10. Bio-mediated synthesis, characterization and cytotoxicity of gold nanoparticles IF: 4,493
  Autorzy:
  M. Klekotko, K. Matczyszyn, J. Siednienko, J. Olesiak-Bańska, K. Pawlik, M. Samoć
  Czasopismo:
  PhysChemChemPhys (rok: 2015, tom: 17, strony: 29014-29019), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP01619C - link do publikacji
 11. DNA Base Pair Resolution Measurements Using Resonance Energy Transfer Efficiency in Lanthanide Doped Nanoparticles IF: 3,534
  Autorzy:
  A. Delplanque, D. Wawrzynczyk, P. Jaworski, K. Matczyszyn, K.Pawlik, M. Buckle, M. Nyk, C. Nogues, M. Samoc
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0117277 - link do publikacji
 12. Interactions of a biocompatible water-soluble anthracenyl polymer derivative with double-stranded DNA IF: 4,493
  Autorzy:
  M. Deiana, B. Mettra, K. Matczyszyn, K. Piela, D. Pitrat, J. Olesiak-Bańska, C. Monnereau, C. Andraud, M. Samoć,
  Czasopismo:
  PhysChemChemPhys (rok: 2015, tom: 17, strony: 30318-27), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP05381A - link do publikacji
 13. DNA liquid crystals doped with AuAg nanoclusters: One-photon and two-photon imaging IF: 3,648
  Autorzy:
  Katarzyna Brach, Joanna Olesiak-Banska, Magdalena Waszkielewicz, Marek Samoc, Katarzyna Matczyszyn
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 259, strony: 82-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.02.108 - link do publikacji
 14. Photothermal stability of biologically and chemically synthesized gold nanoprisms IF: 2,02
  Autorzy:
  M. Klekotko, J. Olesiak-Banska, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2017, tom: 18, strony: 327), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-017-4027-z - link do publikacji
 15. Probing the binding mechanism of photoresponsive azopolyamine derivatives towards human serum albumin IF: 3,83
  Autorzy:
  M. Deiana, Z. Pokladek, N. Tarnowicz, P. Młynarz, M. Samoć, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 5912-5919), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA26033K - link do publikacji
 16. Remote-control of the enantiomeric supramolecular recognition mediated by chiral azobenzenes bound to human serum albumin IF: 4,123
  Autorzy:
  M. Deiana, Z. Pokladek, M. Dudek, S. Mucha, L. Mazur, K. Pawlik, P. Młynarz, M. Samoć, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  PhysChemChemPhys (rok: 2017, tom: 19 (23), strony: 21272-21275), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP03336B - link do publikacji
 17. Structure–charge transfer property relationship in self-assembled discotic liquid-crystalline donor–acceptor dyad and triad thin films IF: 3,84
  Autorzy:
  K. J. Lee, J. H. Woo, Y. Xiao, E. S. Kim, L. Mazur, D. Kreher, A. Attias, K. Matczyszyn, M. Samoć, B. Heinrich, S. Mery, F. Fages, L. Mager, A. D Aleo, J. W. Wu, F. Mathevet, P. Andre, J. Ribierre
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 57811-57819), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA08039A - link do publikacji
 18. A closer look at two-photon absorption, absorption saturation and nonlinear refraction in gold nanoclusters IF: 3,84
  Autorzy:
  J. Olesiak-Bańska, M. Waszkielewicz, K. Matczyszyn, M. Samoć
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 98748-98752), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA20610G - link do publikacji
 19. Two-Photon Macromolecular Probe Based on a Quadrupolar Anthracenyl Scaffold for Sensitive Recognition of Serum Proteins under Simulated Physiological Conditions
  Autorzy:
  M. Deiana, B. Mettra, L. Mazur, C. Andraud, M. Samoć, C. Monnereau, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2017, tom: 2 (9), strony: 5715–5725), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.7b00665 - link do publikacji
 20. Two-photon imaging of 3D organization of bimetallic AuAg nanoclusters in DNA matrix IF: 3,833
  Autorzy:
  K. Brach, M. Waszkielewicz, J. Olesiak-Banska, M. Samoc, K. Matczyszyn
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2017, tom: 33 (36), strony: 8993–8999), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.7b00873 - link do publikacji