Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ nadekspresji izoenzymów P450 oraz UGT na odpowiedź komórkową indukowaną przez przeciwnowotworowe pochodne akrydonu. Rola podwyższonego stężenia metabolitów w komórce czy udział receptorów jądrowych PXR i CAR w tych procesach?

2013/09/B/NZ3/00003

Słowa kluczowe:

metabolizm leków izoenzymy P450 i UGT odpowiedź komórkowa receptory jądrowe PXR CAR indukcja/inhibicja enzymow związki przeciwnowotworowe.

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zofia Mazerska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 843 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2017-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Modulation of UDP-glucuronidation by acridinone antitumor agents C-1305 and C-1311 in HepG2 and HT29 cell lines, despite slight impact in noncellular systems IF: 2,535
  Autorzy:
  Anna Bejrowska, Monika Pawłowska, Anna Mróz, Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2018, tom: 70, strony: 470-475), Wydawca: Institute of Pharmacology, PAS, published by Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2017.11.011 - link do publikacji
 2. Drug-drug interaction potential of antitumor acridine agent C-1748: the substrate of UDP-glucuronosyltransferases 2B7, 2B17 and the inhibitor of 1A9 IF: 2,535
  Autorzy:
  Anna Mróz, Izabela Ryska, Hanna Sominko, Anna Bejrowska and Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports, accepted, agreement PHAREP881 (rok: 2018, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Inst.Pharmacol, PAS, published by Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2018.03.007 - link do publikacji
 3. Glukuronidacja leków przeciwnowotworowych. Detoksyfikacja, mechanizm oporności czy sposób na formę pro-leku? IF: 0,67
  Autorzy:
  Anna Mróz, Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Postępy Hig Med Dośw (rok: 2015, tom: 69, strony: 1462-1477), Wydawca: brak
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of glucuronidation in drug resistance. IF: 9,72
  Autorzy:
  Zofia Mazerska, Anna Mróz, Monika Pawłowska, Ewa Augustin
  Czasopismo:
  Pharmacology and Therapeutics (rok: 2016, tom: 159, strony: 35-55), Wydawca: ELSEVIER Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharmthera.2016.01.009 - link do publikacji
 5. The overexpression of CPR and P450 3A4 in pancreatic cancer cells changes the metabolic profile and increases the cytotoxicity and pro-apoptotic activity of acridine antitumor agent, C-1748 IF: 4,581
  Autorzy:
  Barbara Borowa-Mazgaj, Anna Mróz, Ewa Augustin, Ewa Paluszkiewicz and Zofia Mazerska
  Czasopismo:
  Biochemical Pharmacology (rok: 2017, tom: 142, strony: 21-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bcp.2017.06.24 - link do publikacji
 1. Metabolism of C-1748, 1-nitroacridine antitumor agent, via human UDP-glucuronosyltransferases in pancreatic cancer cell lines and its effects on the modulation of UGT1A9 and UGT2B7 activity.
  Autorzy:
  Anna Mróz, Barbara Borowa-Mazgaj, Zofia Mazerska
  Konferencja:
  13th European ISSX Meeting, Glasgow, Scotland (rok: 2015, ), Wydawca: ISSX
  Data:
  konferencja June 22-25,
  Status:
  Opublikowana