Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo na Lubelszczyźnie

2013/09/D/NZ9/02482

Słowa kluczowe:

bioróżnorodność mikroorganizmów degradacja mikrobiologiczna gleby rolnicze metagenomika

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Wolińska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 426 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-21

Zakończenie projektu: 2016-03-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (25)
 1. Bacterial abundance and dehydrogenase activity in selected agricultural soils from Lublin region IF: 0,888
  Autorzy:
  Wolińska A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2015, tom: 24 (6), strony: 2677-2682), Wydawca: Post Office Box 6 10-718 Olsztyn 5, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/59323 - link do publikacji
 2. Indicators of arable soils fatigue - bacterial families and genera: a metagenomic approach IF: 3,898
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Błaszczyk M.
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2018, tom: 93, strony: 490-500), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecolind.2018.05.033 - link do publikacji
 3. Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting. IF: 1,658
  Autorzy:
  Wolińska A., Frąc M., Oszust K., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z.
  Czasopismo:
  World Journal of Microbiology and Biotechnology (rok: 2017, tom: 33 (8), strony: 154-168), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11274-017-2318-2 - link do publikacji
 4. Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach IF: 2,768
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M.
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2017, tom: 119, strony: 128-137), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2017.06.009 - link do publikacji
 5. Biological degradation of agricultural soils from Lublin region (SE Poland) IF: 2,015
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A.
  Czasopismo:
  International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (rok: 2014, tom: 3 (11), strony: 558-571), Wydawca: Excellent Publishers (Regd.) Tamilnadu, India.
  Status:
  Opublikowana
 6. Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes IF: 3,63
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Czasopismo:
  Microbial Ecology (rok: 2017, tom: 73, strony: 162-176), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00248-016-0837-2 - link do publikacji
 7. Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices IF: 0,967
  Autorzy:
  Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Czasopismo:
  International Agrophysics (rok: 2017, tom: 31 (2), strony: 259-271), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/Intg-2016-0040 - link do publikacji
 8. The influence of soil properties and land use on the phosphate level in soils from Lubelskie region
  Autorzy:
  Banach A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Agronomy (rok: 2015, tom: 22, strony: 44994), Wydawca: IUNG-PIB Puławy
  Status:
  Opublikowana
 9. Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation IF: 0,967
  Autorzy:
  Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Czasopismo:
  International Agrophysics (rok: 2018, tom: 32 (1), strony: 123-131), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/intag-2016-0098 - link do publikacji
 10. Quantified characterization of soil biological activity under crop cultivation IF: 0,632
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Czasopismo:
  Journal of Advances in Biology (rok: 2016, tom: 8 (3), strony: 1655-1665), Wydawca: The Council for Innovative Research (CIR )
  Status:
  Opublikowana
 11. The Impact of Agricultural Soil Usage on Activity and Abundance of Ammonifying Bacteria in Selected Soils from Poland IF: 0,982
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Czasopismo:
  Springer Plus (rok: 2016, tom: 5 (1), strony: 44939), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s40064-016-2264-8 - link do publikacji
 12. The effect of environmental factors on total soil DNA content and dehydrogenase activity IF: 0,718
  Autorzy:
  Wolińska A., Stępniewska Z., Pytlak A.
  Czasopismo:
  Archives of Biological Sciences (rok: 2015, tom: 67 (2), strony: 493-501), Wydawca: Serbian Biological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/ABS140120013W - link do publikacji
 1. Aktywność dehydrogenazowa oraz liczebność bakterii kopio- i oligotroficznych wskaźnikiem wrażliwości na rolnicze użytkowanie gleb
  Autorzy:
  Wolińska A., Goryluk-Salmonowicz A., Rekosz-Burlaga H., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biotechnologia - energia jutra" (rok: 2017, ), Wydawca: KUL
  Data:
  konferencja 19-20.10.
  Status:
  Opublikowana
 2. Biologiczne właściwości gleb rolniczo użytkowanych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Banach A., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe pt. "Instrumenty przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo" (rok: 2015, ), Wydawca: IUNG-PIB Puławy
  Data:
  konferencja 08-09.10.
  Status:
  Opublikowana
 3. Biomasa mikroorganizmów i zawartość DNA w wybranych glebach płowych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biotechnologia - energia jutra" (rok: 2017, ), Wydawca: KUL
  Data:
  konferencja 19-20.10.
  Status:
  Opublikowana
 4. Metagenomiczna analiza rodzin bakterii w glebach rolniczych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego" (rok: 2017, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 05-08.09.
  Status:
  Opublikowana
 5. Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach bielicowych i brunatnych (woj. lubelskie)
  Autorzy:
  Wolińska A., Zielenkiewicz U., Izak D., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe pt. "Instrumenty przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo" (rok: 2015, ), Wydawca: IUNG-PIB Puławy
  Data:
  konferencja 08-09.10.
  Status:
  Opublikowana
 6. Mikroorganizmy symbiotyczne wiążące azot gleb rolniczych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Izak D., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe pt. "Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB Puławy
  Data:
  konferencja 19.02.
  Status:
  Opublikowana
 7. Next generation sequencing as a sensitive tool in determination of microbial communities in soil of different use
  Autorzy:
  Wolińska A., Banach A., Zielenkiewicz U., Izak D., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy-Środowisko-Biotechnologia" (Szczecin-Siemczyno) (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Fundacja Archikultura (Koszalin)
  Data:
  konferencja 01-04.09.
  Status:
  Opublikowana
 8. The influence of soil type and way of its cultivation on biodiversity of microorganisms in soils from Lublin province
  Autorzy:
  Banach A., Wolińska A., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  11th International Conference on Agrophysics (rok: 2016, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 26-28.09.
  Status:
  Opublikowana
 9. Are the agricultural soils from Lublin region biologically degraded?
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Banach A., Błaszczyk M., Stępiewska Z.
  Konferencja:
  29th Congress of the Polish Soil Society - Soil Resources and Sustainable Development (Wrocław) (rok: 2015, ), Wydawca: Ultima Druk Sp z o o, PTG Wrocław, PTSH
  Data:
  konferencja 31.08-04.09.
  Status:
  Opublikowana
 10. Biological properties of agricultural soils from Lublin region
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a ochrona środowiska (rok: 2014, ), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Data:
  konferencja 07-10.09.
  Status:
  Opublikowana
 11. Metagenomy gleb rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz D., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 20-21.10.
  Status:
  Opublikowana
 12. The impact of agricultural practices on microbial communities across Polish arable soils (SE Poland)
  Autorzy:
  Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝ (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 27-28.09.
  Status:
  Opublikowana
 13. Abundance of ammonifying bacteria and their activity in selected types of agricultural soils from Lublin region
  Autorzy:
  Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A.
  Konferencja:
  29th Congress of the Polish Soil Society - Soil Resources and Sustainable Development (Wrocław) (rok: 2015, ), Wydawca: Ultima Druk Sp z o o, PTG Wrocław, PTSH
  Data:
  konferencja 31.08-04.09.
  Status:
  Opublikowana
 14. Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii" (rok: 2016, ), Wydawca: Unidruk-Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 06-09.09.
  Status:
  Opublikowana
 15. Wpływ właściwości gleb i sposobu ich użytkowania na poziom fosforu w glebach Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Banach A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  Fosfor - współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: IUNG-PIB Puławy
  Data:
  konferencja 15-16.06.
  Status:
  Opublikowana
 16. "Proteobacteria - dominanty wspólnoty bakterii gleb rolniczych Lubelszczyzny"
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii" (rok: 2016, ), Wydawca: Unidruk-Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 06-09.09
  Status:
  Opublikowana
 17. Actinobacteria and Firmicutes as an indicator of biodiversity degradation in selected agricultural soils from Lublin region
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝ (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 27-28.09.
  Status:
  Opublikowana
 18. Easily degradable carbon as an indicator of biological degradation in agricultural soils (SE Poland)
  Autorzy:
  Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Górski A., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry "Dynamics of Biogeochemical Systems: Processes and Modeling" (Piran, Słowenia) (rok: 2015, ), Wydawca: National Institute of Biology and Jožef Stefan Institute
  Data:
  konferencja 28.09-02.10.
  Status:
  Opublikowana
 19. Environmental factors influenced on soil microbiological activity
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Kuźniar A., Błaszczyk M.K., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  6th Congress of European Microbiologists (Maastricht, The Netherlands) (rok: 2015, ), Wydawca: Kenes International Organizers of Congresses S.A (on behalf of FEMS)
  Data:
  konferencja 07-11.06.
  Status:
  Opublikowana
 20. Metagenomiczna analiza Bacteroidetes w glebach Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 29-30.06.
  Status:
  Opublikowana
 21. The impact of agricultural practices on soil microbial community determined by DGGE-PCR fingerprinting
  Autorzy:
  Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Błaszczyk M., Banach A., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry "Dynamics of Biogeochemical Systems: Processes and Modeling" (Piran, Słowenia) (rok: 2015, ), Wydawca: National Institute of Biology and Jožef Stefan Institute
  Data:
  konferencja 28.09-02.10.
  Status:
  Opublikowana
 22. Metanotrofy i ich aktywność w glebach Lubelszczyzny
  Autorzy:
  Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kowalczyk A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 30-31.05.
  Status:
  Opublikowana
 23. Methylotrophs in agricultural and wasteland soils of Lublin region
  Autorzy:
  Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.
  Konferencja:
  International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝ (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 27-28.09
  Status:
  Opublikowana
 24. Quantification of soil microbiological activities based on crop types (oat, triticale)
  Autorzy:
  Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U.,Tomczyk-Żak K., Banach A.M., Błaszczyk M., Stępniewska Z.
  Konferencja:
  6th Congress of European Microbiologists (Maastricht, The Netherlands) (rok: 2015, ), Wydawca: Kenes International Organizers of Congresses S.A (on behalf of FEMS)
  Data:
  konferencja 07-11.06.
  Status:
  Opublikowana
 25. Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleb hydrogenicznych o różnym sposobie użytkowania
  Autorzy:
  Wrona W., Szado A., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie" (rok: 2016, ), Wydawca: Tygiel
  Data:
  konferencja 03.06.
  Status:
  Opublikowana