Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo na Lubelszczyźnie

2013/09/D/NZ9/02482

Słowa kluczowe:

bioróżnorodność mikroorganizmów degradacja mikrobiologiczna gleby rolnicze metagenomika

Deskryptory:

  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Wolińska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 426 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-21

Zakończenie projektu: 2016-03-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Termocykler zwykły.