Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania struktury i właściwości elektrycznych nanowarstw LaCoO3 i LaFeO3 domieszkowanych strontem

2013/09/B/ST8/01681

Słowa kluczowe:

cienkie warstwy perowskity PLD PED

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Kusiński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 495 094 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Zakończenie projektu: 2017-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Automatyczna elektrolityczna ścieniarka do przygotowywania próbek na TEM. Za kwotę 90 496 PLN
 2. komputer - laptop. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Influence of Sr-Doping on the Structure of LaCoO3 Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition
  Autorzy:
  Agnieszka Kopia1a, Łukasz Cieniek1b, Kazimierz Kowalski1c, Jan Kusiński1d
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 231, strony: 19-24), Wydawca: TTP Trans Tech Publication
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.231.19 - link do publikacji
 2. The Effect of Strontium Doping on LaFeO3 Thin Films Deposited by the PLD Method IF: 3,52
  Autorzy:
  Anna Cyza, Łukasz Cieniek, Tomasz Moskalewicz, Wojciech Maziarz, Jan Kusiński, Kazimierz Kowalski, Agnieszka Kopia
  Czasopismo:
  catalysts (rok: 2020, tom: 10, strony: 44575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal10090954 - link do publikacji
 3. Microstructure and selected mechanical and electrical property analysis of Sr-doped LaCoO3 perovskite thin films deposited by the PLD technique IF: 0,54
  Autorzy:
  Łukasz CIENIEK, Agnieszka KOPIA, Jan KUSIŃSKI, Kazimierz KOWALSKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Anna CYZA, Wojciech MAZIARZ
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2019, tom: vol. 110, strony: 32-41), Wydawca: Hanser Publishers
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural Characterization of Sr Doped LaFeO3 Thin Films Prepared By Pulsed Electron Deposition Method
  Autorzy:
  A. Cyza, A. Kopia, Ł. Cieniek, J. Kusiński
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2016, tom: vol. 3 iss. 8, strony: 2707-2712), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 5. Structural characterization of La1-xSrxCoO3 thin films deposited by pulsed electron deposition method IF: 0,53
  Autorzy:
  Ł. Cieniek, A. Kopia, A. Cyza, K. Kowalski, J. Kusiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: vol. 130 no. 4, strony: 1121-1123), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA........ - link do publikacji
 6. Badania mikrostruktury i wybranych własności przewodzących cienkich warstw La1-xSrxCoO3 wytwarzanych metodą PLD
  Autorzy:
  Anna CYZA, Agnieszka KOPIA, Łukasz CIENIEK, Jan KUSIŃSKI, Wojciech MAZIARZ
  Czasopismo:
  Hutnik - Wiadomości HUtnicze (rok: 2017, tom: 4, strony: 150-155), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 7. Perovskite La1-xSrxFeO3 thin films deposited by laser ablation process IF: 1,09
  Autorzy:
  Anna Cyza, Łukasz Cieniek, Agnieszka Kopia
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 2B, strony: 1063-1067), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-XXXX - link do publikacji
 1. Wpływ domieszkowania Sr na własności katalityczne cienkich warstw LaFeO3
  Autorzy:
  A. CYZA, W. MAZIARZ, A. KOPIA, Ł. CIENIEK
  Książka:
  XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 (rok: 2016, tom: 1, strony: 229-233), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT,
  Status:
  Opublikowana