Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie bioaktywnych i biodegradowalnych powłok kompozytowych o osnowie polimerowej w celu poprawy właściwości osteoinduktywnych stopów tytanu

2013/09/B/ST8/00145

Słowa kluczowe:

bioaktywne powłoki kompozytowe osadzanie elektroforetyczne mikrostruktura stop tytanu

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Moskalewicz 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 831 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Multimetr cyfrowy o wysokiej dokładności. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne, wielostanowiskowe.
 3. Urządzenie do pomiaru potencjału zeta i średnicy cząstek. Za kwotę 198 000 PLN
 4. pH-metr.
 5. Dygestorium, wyciąg laboratoryjny. Za kwotę 13 000 PLN
 6. Myjka ultradźwiękowa. Za kwotę 2 000 PLN
 7. Waga analityczna. Za kwotę 10 000 PLN
 8. Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Electrophoretic deposition and characterization of composite chitosan-based coatings incorporating bioglass and sol-gel glass particles on the Ti-13Nb-13Zr alloy IF: 2,906
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Alicja Łukaszczyk, Łukasz Cieniek, Marcin Kot, Katarzyna Reczyńska, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Elżbieta Pamuła, Tomasz Moskalewicz
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2017, tom: 319, strony: 33–46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2017.03.067 - link do publikacji
 2. Osadzanie elektroforetyczne polimerowych powłok chitozanu na biomateriałach metalowych
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Agnieszka Radziszewska, Marcin Kot, Tomasz Moskalewicz
  Czasopismo:
  Inżynieria Biomateriałów (rok: 2014, tom: XVII, strony: 16-19), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Corrosion resistance of Ti13Zr13Nb alloy with polymer and composite sol-gel bioactive glass/polymer coatings in Ringer's solution IF: 0,066
  Autorzy:
  Alicja Łukaszczyk, Tomasz Moskalewicz, Dawid Jugowiec, Anita Sak, Łukasz Cieniek, Halina Krawiec
  Czasopismo:
  Annales de Chimie Science des Matériaux (rok: 2016, tom: 40, strony: 33-41), Wydawca: Lavoisier, Paris
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3166/acsm.40.33-41 - link do publikacji
 4. Electrophoretic deposition, microstructure and corrosion resistance of porous sol-gel glass/polyetheretherketone coatings on the Ti-13Nb-13Zr alloy IF: 1,78
  Autorzy:
  Tomasz Moskalewicz, Anita Zych, Alicja Łukaszczyk, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Adam Kruk, Beata Dubiel, Agnieszka Radziszewska, Katarzyna Berent, Marta Gajewska
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2017, tom: x, strony: 44575), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-017-4030-0 - link do publikacji
 5. Electrophoretic Deposition, Microstructure and Selected Properties of Composite Alumina/Polyetheretherketone Coatings on the Ti-13Nb-13Zr Alloy IF: 3,662
  Autorzy:
  Tomasz Moskalewicz, Sławomir Zimowski, Anita Zych, Alicja Łukaszczyk, Katarzyna Reczynska, and Elzbieta Pamuła
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2018, tom: 165, strony: D116-D128), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0681803jes - link do publikacji
 6. Electrophoretic deposition and characterization of chitosan coatings on near-β titanium alloy IF: 0,554
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Marcin Kot, Tomasz Moskalewicz
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 657-664), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0112 - link do publikacji
 7. Influence of polyetheretherketone coatings on the Ti–13Nb–13Zr titanium alloy's bio-tribological properties and corrosion resistance IF: 3,338
  Autorzy:
  Anita Sak, Tomasz Moskalewicz, Sławomir Zimowski, Łukasz Cieniek, Beata Dubiel, Agnieszka Radziszewska, Marcin Kot, Alicja Łukaszczyk
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications (rok: 2016, tom: 63, strony: 52-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.02.043 - link do publikacji
 8. Influence of the electrophoretic deposition route on the microstructure and properties of nano-hydroxyapatite/chitosan coatings on the Ti-13Nb-13Zr alloy IF: 2,906
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Alicja Łukaszczyk, Łukasz Cieniek, Kazimierz Kowalski, Łucja Rumian, Krzysztof Pietryga, Elżbieta Pamuła, Tomasz Moskalewicz
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2017, tom: 324, strony: 64–79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2017.05.056 - link do publikacji
 9. Polimerowe, ceramiczne i kompozytowe powłoki osadzane elektroforetycznie poprawiające wybrane właściwości materiałów metalowych
  Autorzy:
  T. Moskalewicz, B. Dubiel, A. Sak, T. Ratajski, D. Jugowiec, P. Ledwig, Ł. Cieniek, I. Kalemba, A. Radziszewska, A. Kopia, S. Zimowski, M. Kot, A. Łukaszczyk
  Czasopismo:
  Hutnik Wiadomości Hutnicze (rok: 2016, tom: 4, strony: 170-180), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2016.4.7 - link do publikacji
 1. Composite Sol-gel Bioactive Glass/Chitosan Coatings Deposited on Ti13Zr13Nb Alloy
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Michał Dziadek, Łukasz Cieniek, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 30.08 - 3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Corrosion resistance of Ti13Zr13Nb alloy with polymer and composite sol-gel bioactive glass/polymer coatings in Ringer's solution
  Autorzy:
  Alicja Łukaszczyk, Tomasz Moskalewicz, Dawid Jugowiec, Anita Sak, Łukasz Cieniek, Halina Krawiec
  Konferencja:
  17th International French-Polish Seminar on Reactivity of Solids (rok: 2015, ), Wydawca: Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
  Data:
  konferencja 29-30.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Deposition and characterisation of microporous PEEK-based composite coatings incorporating bioactive glass
  Autorzy:
  Anita Sak, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Beata Dubiel, Marcin Kot, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 5-8 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Electrophoretic deposition and characterization of PEEK coatings deposited on near-β titanium alloy
  Autorzy:
  Anita Sak, Tomasz Moskalewicz, Sławomir Zimowski, Marcin Kot
  Konferencja:
  Materials Weekend Warsaw, Young Scientists Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 19-20.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Deposition and Characterisation of Microporous Sol-gel Bioactive Glass/PEEK 704 Coating on Near-β Titanium Alloy
  Autorzy:
  Anita Sak, Łukasz Cieniek, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Agnieszka Radziszewska, Marcin Kot,
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Composite sol-gel glass/chitosan and bioglass/chitosan coatings electrophoretically deposited on the Ti-13Nb-13Zr alloy
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Łukasz Cieniek, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 5-8 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Electrophoretic deposition and characterisation of polymer PEEK and composite Al2O3/PEEK coatings for improvement the Ti-13Nb-13Zr titanium alloy's bio-tribological properties
  Autorzy:
  Tomasz Moskalewicz, Anita Sak, Sławomir Zimowski, Alicja Łukaszczyk
  Konferencja:
  3rd International Conference on BioTribology (rok: 2016, ), Wydawca: Imperial College London
  Data:
  konferencja 11-14.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Mikrostruktura i właściwości kompozytowych powłok o osnowie polieteroeteroketonu osadzanych elektroforetycznie
  Autorzy:
  Anita Sak, Sławomir Zimowski, Alicja Łukaszczyk, Beata Dubiel, Marcin Kot, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni" (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 25-28 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Osadzanie elektroforetyczne i charakterystyka powłoki PEEK na modelowym stopie tytanu Ti13Zr13Nb
  Autorzy:
  Anita Sak, Tomasz Moskalewicz, Sławomir Zimowski
  Konferencja:
  XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 27-30.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Influence of Electrophoretic Deposition Parameters on Chitosan Coatings Quality
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Chitosan and chitosan/hydroxyapatite coatings produced by electrophoretic deposition on near-β titanium alloy and their impact on bioactivity
  Autorzy:
  K. Pietryga, K. Reczyńska, Ł. Rumian, M. Krok-Borkowicz, D. Jugowiec, T. Moskalewicz, E. Pamuła
  Konferencja:
  Biomaterials for Tissue and Genetic Engineering and the Role of Nanotechnology, 1st biennial conference, BioMaH (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 17-20.10
  Status:
  Opublikowana
 12. Influence of PEEK 704 Coating on Tribological Properties of Ti13Zr13Nb Alloy
  Autorzy:
  Anita Sak, Sławomir Zimowski, Marcin Kot, Beata Dubiel, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Osadzanie elektroforetyczne i wybrane właściwości powłok kompozytowych o osnowie chitozanu
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Łukasz Cieniek, Marcin Kot, Alicja Łukaszczyk, Beata Dubiel, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni" (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 25-28 września
  Status:
  Opublikowana
 14. Surface modification of Ti13Zr13Nb alloy by electrophoretic deposition of nanocomposite HA/chitosan coatings
  Autorzy:
  Dawid Jugowiec, Tomasz Moskalewicz
  Konferencja:
  Materials Weekend Warsaw, Young Scientists Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 19-20.09.2015
  Status:
  Opublikowana