Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyczno-mineralogiczna identyfikacja technogenicznych tlenków i wodorotlenków manganu i żelaza w pyłach przemysłowych i glebach Górnego Śląska

2013/09/B/ST10/02227

Słowa kluczowe:

skład mineralny właściwości magnetyczne tlenki manganu tlenki żelaza pyły przemysłowe gleby technogeniczne

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marzena Rachwał 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 902 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-28

Zakończenie projektu: 2017-12-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przesiewacz pneumatyczny z akcesoriami. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Izodynamiczny separator magnetyczny. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu postępowo-zwrotnym GFL.
 4. Lodówka.
 5. Mostek do pomiarów podatności magnetycznej i jej anizotropii (Kappabridge) z przystawkami do grzania (CS4) i chłodzenia (CS-L) firmy Agico (Republika Czeska) z akcesoriami. Za kwotę 350 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Geochemical and Mineralogical Characteristics of Airborne Particulate Matter in Relation to Human Health Risk IF: 2,38
  Autorzy:
  Marzena Rachwał, Małgorzata Wawer, Mariola Jabłońska, Wioletta Rogula-Kozłowska, Patrycja Rogula-Kopiec
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2020, tom: 10 (10), strony: art. 866 (1-19)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min10100866 - link do publikacji
 2. Application of Mössbauer Spectroscopy for Identification of Iron-Containing Components in Upper Silesian Topsoil Being under Industrial Anthropopressure IF: 3,057
  Autorzy:
  Patrycja Kierlik, Aneta Hanc-Kuczkowska, Marzena Rachwał, Ryszard Męczyński, Izabela Matuła
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: art. no. 5206), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13225206 - link do publikacji
 3. Identification of industrial point sources of airborne dust particles in an urban environment by a combined mineralogical and meteorological analyses: A case study from the Upper Silesian conurbation, Poland IF: 2,918
  Autorzy:
  Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek
  Czasopismo:
  Atmospheric Pollution Research (rok: 2019, tom: 10(3), strony: 980-988), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apr.2019.01.006 - link do publikacji
 4. Mössbauer Spectroscopy Study in Characterization of Steel Production Dusts IF: 0,545
  Autorzy:
  M. Kadziołka-Gaweła, M. Rachwał, M. Wojtyniak, T. Krzykawski
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2019, tom: 135, strony: 122-124), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.122 - link do publikacji
 5. Mineralogical and Chemical Specificity of Dusts Originating from Iron and Non-Ferrous Metallurgy in the Light of Their Magnetic Susceptibility IF: 2,38
  Autorzy:
  Mariola Jabłońska, Marzena Rachwał, Małgorzata Wawer, Mariola Kądziołka-Gaweł, Ewa Teper, Tomasz Krzykawski, Danuta Smołka-Danielowska
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2021, tom: 11, strony: art. no. 216), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min11020216 - link do publikacji
 1. Standard materials of Fe and Mn oxides, hydroxides and carbonates in the study of technogenic magnetic particles
  Autorzy:
  Marzena Rachwał, Mariola Jabłońska, Tadeusz Magiera, Ewa Teper, Małgorzata Wawer, Tomasz Krzykawski, Marcin Szuszkiewicz
  Konferencja:
  The 26th Goldschmidt Conference (rok: 2016, ), Wydawca: The Geochemical Society and the European Association of Geochemistry
  Data:
  konferencja 26.06-1.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Mineral composition and magnetic properties of technogenic magnetic particles originated from different kinds of industry
  Autorzy:
  Marzena Rachwał, Małgorzata Wawer, Mariola Jabłońska, Tadeusz Magiera, Tomasz Krzykawski, Adam Łukasik
  Konferencja:
  15th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (rok: 2016, ), Wydawca: Geophysical Centre of the Royal Meteorological Institute, Dourbes, Belgia
  Data:
  konferencja 21-27.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Mössbauer Analysis of Iron Oxides in Topsoil
  Autorzy:
  Aneta HANC-KUCZKOWSKA, Patrycja KIERLIK, Marzena RACHWAŁ, Tadeusz MAGIERA, Ryszard MĘCZYŃSKI
  Konferencja:
  16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 10-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Thermomagnetic identification of manganese and iron minerals present in soils and industrial dusts
  Autorzy:
  Małgorzata Wawer, Marzena Rachwał, Mariola Jabłońska, Tomasz Krzykawski, Tadeusz Magiera
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 23–28.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Characterization of Steel Production Dusts: Mössbauer Spectroscopy Study
  Autorzy:
  Kądziołka-Gaweł M., Rachwał M.
  Konferencja:
  International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'17) (rok: 2017, ), Wydawca: International ASET Inc., Ontario, Kanada
  Data:
  konferencja 23-25.08.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Mineral composition and magnetic properties of technogenic particles originated from non-ferrous metal smelting activities
  Autorzy:
  Mariola Jabłońska, Marzena Rachwał, Janusz Janeczek, Tadeusz Magiera, Tomasz Krzykawski, Ewa Teper, Małgorzata Wawer
  Konferencja:
  The 26th Goldschmidt Conference (rok: 2016, ), Wydawca: The Geochemical Society and the European Association of Geochemistry
  Data:
  konferencja 26.06-1.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Mineral composition of iron-containing standard materials determined by different analytical methods
  Autorzy:
  Marzena Rachwał, Mariola Kądziołka-Gaweł, Tadeusz Magiera, Mariola Jabłońska, Tomasz Krzykawski
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Katedra Fizyki, Wydz. Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
  Data:
  konferencja 19-22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Thermomagnetic and Mineralogical Analyses of Industrial Dust and Fly Ashes Originating from Different Kinds of Industrial Processes
  Autorzy:
  Małgorzata WAWER, Marzena RACHWAŁ, Mariola KĄDZIOŁKA-GAWEŁ, Mariola JABŁOŃSKA, Tadeusz MAGIERA
  Konferencja:
  16th Castle Meeting New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 10-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana