Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry

2013/09/N/NZ7/03565

Słowa kluczowe:

chloropyrifos witamina D3 skóra cytochrom P450

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Sawicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Chlorpyrifos stimulates expression of vitamin D3 receptor in skin cells irradiated with UVB IF: 3,44
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Magdalena Czajka, Magdalena Matysiak-Kucharek, Marcin Kruszewski, Waldemar Skawiński, Kamil Brzóska, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Czasopismo:
  Pesticide Biochemistry and Physiology (rok: 2018, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pestbp.2018.12.003 - link do publikacji
 1. Influence of chlorpyrifos on the level of expression of selected enzymes responsible for the vitamin D3 synthesis in skin cells
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Sylwia Popek, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO 2016 "Expanding beyond the limits" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 13-16. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of chlorpyrifos on the level of expression of vitamin D3 receptor in skin cells
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Arkadiusz Czerwonka, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Targi w Krakowie Ltd.
  Data:
  konferencja 11-14. 09. 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. WPŁYW CHLOROPYRIFOSU NA POZIOM EKSPRESJI GENÓW KODUJĄCYCH WYBRANE IZOFORMY CYTOCHROMU P450 W KOMÓRKACH SKÓRY
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Sylwia Popek, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "CZŁOWIEK-ZDROWIE-ŚRODOWISKO" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
  Data:
  konferencja 5-6. 11. 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. WPŁYW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA AKTYWNOŚĆ METABOLICZNĄ IZOFORM CYTOCHROMU P450
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Sylwia Popek, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Marcin Kruszewski
  Konferencja:
  Kongres Medycyny i Zdrowia Wsi (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  Data:
  konferencja 24-26. 05. 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ promieniowania UVB na toksyczność chloropyrifosu w komórkach skóry
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
  Konferencja:
  IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 2-3. 12. 2017
  Status:
  Opublikowana