Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania magneto-optyczne dynamiki kompleksów ekscytonowych w dwuwymiarowych kryształach halogenków metali przejściowych

2013/09/B/ST3/02528

Słowa kluczowe:

dwuwymiarowe kryształy półprzewodnikowe pole magnetyczne fotoluminescencja polaryzacja światła widma rozdzielone w czasie relaksacja spinowa fizyka spinowo-dolinowa

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Leszek Bryja 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 943 430 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12

Zakończenie projektu: 2018-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ optyczny: Część optyczna: lasery, obiektyw mikroskopowy, stoliki X-Y-Z, światłowody optyczne, szyny optyczne, soczewki, uchwyty na części optyczne (2) Wysokowydajny układ wysokiej próżni z wyposażeniem. Za kwotę 33 727 PLN
 2. Mikroskop Sił Atomowych. Za kwotę 400 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Exciton binding energy and hydrogenic Rydberg series in layered ReS2 IF: 5,578
  Autorzy:
  J. Jadczak, J. Kutrowska-Girzycka, T. Smoleński, P. Kossacki, Y. S. Huang, and L. Bryja
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 44570), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-37655-8 - link do publikacji
 2. High magnetic field studies of charged exciton localization in GaAs/Al x Ga1 x As IF: 3,51
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, K. Ryczko, M. Kubisa, A. Wójs, M. Potemski, F. Liu, D. R. Yakovlev, M. Bayer, C. A. Nicoll,
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 112104-4), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4896158 - link do publikacji
 3. Robust high temperature trions emission in monolayers of Mo(SySe1−y)2 alloys IF: 3,836
  Autorzy:
  J. Jadczak, A. Delgado L. Bryja, Y. S. Huang, and P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 195427 (1-9)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.195427 - link do publikacji
 4. Probing of free and localized excitons and trions in atomically thin WSe2, WS2, MoSe2 and MoS2 in photoluminescence and reflectivity experiments IF: 3,44
  Autorzy:
  J Jadczak, J Kutrowska-Girzycka, P Kapuściński, Y S Huang, A Wójs and L Bryja
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2017, tom: 28, strony: 395702 (12pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aa87d0 - link do publikacji
 5. Composition dependent lattice dynamics in MoSxSe(2–x) alloys IF: 2,19
  Autorzy:
  J. Jadczak, D. O. Dumcenco, Y. S. Huang, Y. C. Lin, K. Suenaga, P. H. Wu, H. P. Hsu, and K. K. Tiong
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 116, strony: 193505-7), Wydawca: AIP Publ,ishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4901994 - link do publikacji
 6. Photoluminescence Studies of Excitonic Complexes in Atomically Thin Mo(SySe1􀀀y)2 Alloys IF: 0,53
  Autorzy:
  J. Jadczak
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 307-312), Wydawca: Polskie Towarzystwo Fizyczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.307 - link do publikacji
 7. Room temperature multi-phonon upconversion photoluminescence in monolayer semiconductor WS2 IF: 12,353
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y. S. Huang , and P. Hawrylak
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2019, tom: 10, strony: 44571), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-018-07994-1 - link do publikacji
 8. The study of dispersive 'b'-mode in monolayer MoS2 in temperature dependent resonant Raman scattering experiments IF: 1,62
  Autorzy:
  Joanna Kutrowska-Girzycka, Joanna Jadczak, Leszek Bryja
  Czasopismo:
  Solid State Communications (rok: 2018, tom: 275, strony: 25-28), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssc.2018.03.008 - link do publikacji
 9. Thermal dissociation of free and acceptor-bound positive trions from magnetophotoluminescence studies of high quality GaAs/AlxGa1−xAs quantum well IF: 3,72
  Autorzy:
  L. Bryja, J. Jadczak, K. Ryczko, M. Kubisa, J. Misiewicz, A. Wójs, F. Liu, D. R. Yakovlev, M. Bayer, C. A. Nicoll, I. Farrer, and D. A. Ritchie
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 165303), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.165303 - link do publikacji