Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania magneto-optyczne dynamiki kompleksów ekscytonowych w dwuwymiarowych kryształach halogenków metali przejściowych

2013/09/B/ST3/02528

Słowa kluczowe:

dwuwymiarowe kryształy półprzewodnikowe pole magnetyczne fotoluminescencja polaryzacja światła widma rozdzielone w czasie relaksacja spinowa fizyka spinowo-dolinowa

Deskryptory:

  • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
  • ST3_7: Półprzewodniki
  • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Leszek Bryja 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 943 430 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12

Zakończenie projektu: 2018-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Układ optyczny: Część optyczna: lasery, obiektyw mikroskopowy, stoliki X-Y-Z, światłowody optyczne, szyny optyczne, soczewki, uchwyty na części optyczne (2) Wysokowydajny układ wysokiej próżni z wyposażeniem. Za kwotę 33 727 PLN