Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie oddziaływań allelopatycznych w powstawaniu masowych zakwitów sinic.

2013/09/N/ST10/01929

Słowa kluczowe:

allelopatia ekosystem mikroglony sinice zakwity

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sylwia Śliwińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 49 665 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2015-03-31

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zamrażarka niskotemperaturowa. Za kwotę 14 514 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Allelopathic activity of the picocyanobacterium Synechococcus sp. under varied light, temperature and salinity conditions IF: 1,459
  Autorzy:
  Śliwińska-Wilczewska S., Pniewski F., Latała A.
  Czasopismo:
  International Review of Hydrobiology (rok: 2016, tom: 101, strony: 69-77), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecohyd.2017.05.001 - link do publikacji
 2. Allelopathic interactions between Synechococcus sp. and Nodularia spumigena under different light conditions IF: 1,05
  Autorzy:
  Śliwińska-Wilczewska S., Pniewski F., Latała A.
  Czasopismo:
  Allelopathy Journal (rok: 2016, tom: 37, strony: 241-252), Wydawca: Allelopathy Journal
  Status:
  Opublikowana
 3. First record of allelopathic activity of the picocyanobacterium Synechococcus sp. on a natural plankton community
  Autorzy:
  Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Jakub Maculewicz, Julia Tuszer, Kinga Dobosz, Dagmara Kulasa, Adam Latała
  Czasopismo:
  Ecohydrology & Hydrobiology (rok: 2017, tom: 17, strony: 227-234), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecohyd.2017.05.001 - link do publikacji
 4. The production and release of allelopathic compounds by Baltic cyanobacteria
  Autorzy:
  Śliwińska S., Skauradszun M., Niemirycz E., Latała A.
  Czasopismo:
  Ecology and Safety (rok: 2014, tom: 8, strony: 583-589), Wydawca: International Scientific Publications
  Status:
  Opublikowana
 1. The effects of allelochemicals and selected anthropogenic substances on the diatom Bacillaria paxillifera
  Autorzy:
  Śliwińska-Wilczewska S., Sylwestrzak Z., Maculewicz J., Zgrundo A., Pniewski F., Latała A.
  Książka:
  Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (rok: 2016, tom: 1(58), strony: 21-27), Wydawca: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ składników pokarmowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Nodularia spumigena
  Autorzy:
  Śliwińska S., Latała A.
  Książka:
  Dokonania Młodych Naukowców (rok: 2015, tom: 1, strony: 86-91), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana
 3. Określenie oddziaływania allelopatycznego występującego pomiędzy Synechococcus sp. a wybranymi gatunkami bałtyckich mikroglonów
  Autorzy:
  Śliwińska-Wilczewska S., Sobczyk A., Maculewicz J., Latała A.
  Książka:
  Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (rok: 2016, tom: 8, strony: 58-63), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ czynników biotycznych na oddziaływanie allelopatyczne sinic i mikroglonów w ekosystemach wodnych
  Autorzy:
  Śliwińska S., Latała A.
  Książka:
  Dokonania Młodych Naukowców (rok: 2015, tom: 1, strony: 80-85), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ intensywności światła na wzajemne oddziaływanie allelopatyczne wybranych gatunków bałtyckich sinic
  Autorzy:
  Śliwińska S., Latała A.
  Książka:
  Monografia naukowa "Nauka niejedno ma imię", (rok: 2014, tom: I, strony: 145-156), Wydawca: Górska A., Ślachciak D., Szałajda T.
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ dostępności soli odżywczych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic
  Autorzy:
  Śliwińska S., Latała A.
  Książka:
  Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej – Innowacje a interdyscyplinarność w naukach przyrodniczych (rok: 2015, tom: 1, strony: 220-230), Wydawca: Wyd. Mateusz Welland NETWORK SOLUTION
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ oddziaływania allelopatycznego Synechococcus sp. na wybrane gatunki sinic
  Autorzy:
  Śliwińska-Wilczewska S., Maculewicz J., Sobczyk A., Latała A.
  Książka:
  Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (rok: 2016, tom: 8, strony: 52-57), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ wybranych warunków środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne sinicy Synechococcus sp.
  Autorzy:
  Śliwińska S., Latała A.
  Książka:
  Dokonania Młodych Naukowców (rok: 2014, tom: 5, strony: 222-227), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana
 9. Allelopathic effects of the picocyanobacteria Synechococcus sp. on the diatom Skeletonema marinoi
  Autorzy:
  Śliwińska S., Gergella K., Jasińska A., Bolałek J., Latała A.
  Książka:
  Dokonania Młodych Naukowców, Część I (rok: 2014, tom: 5, strony: 228-233), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana