Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

STRUKTURA i DYNAMIKA ZAADSORBOWANYCH WARSTW POLIMEROWYCH

2013/09/B/ST5/00093

Słowa kluczowe:

metoda Monte Carlo perkolacja

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Sikorski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 334 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2017-03-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 2 węzły obliczeniowe (48 procesorów). Za kwotę 48 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Comparison of different models of motion in a crowded environment. A Monte Carlo study IF: 3,798
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2017, tom: 13, strony: 1693-1701), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6sm02308h - link do publikacji
 2. Percolation in Two-Dimensional Copolymer-Solvent Systems IF: 1,6
  Autorzy:
  Aleksander Kuriata, Piotr Polanowski, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Macromolecular Theory and Simulations (rok: 2016, tom: 25, strony: 360-368), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mats.201500095 - link do publikacji
 3. The Comparison of Monte Carlo Algorithms Applied for Off-Lattice Models of Polymer Chains
  Autorzy:
  Aleksander Kuriata, Dominika Gront, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Computational Methods in Science and Technology (rok: 2016, tom: 22, strony: 179-185), Wydawca: Institute of Bioorganic Chemistry PAN & Poznan Supercomputer and Networking Center
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12921/cmst.2016.0000052 - link do publikacji
 4. Diffusion of small particles in polymer films IF: 2,952
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2017, tom: 147, strony: 14902), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4990414 - link do publikacji
 5. Simulation of Molecular Transport in Systems Containing Mobile Obstacles IF: 3,187
  Autorzy:
  Piotr Polanowski, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2016, tom: 120, strony: 7529-7537), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b02682 - link do publikacji
 6. The structure of adsorbed cyclic chains IF: 1,867
  Autorzy:
  Aleksander Kuriata, Andrzej Sikorski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2105, tom: 21, strony: 56), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-015-2605-5 - link do publikacji