Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie jednofazowych ceramicznych materiałów YAP:RE3+ o właściwościach luminescencyjnych

2013/09/D/ST8/03976

Słowa kluczowe:

perowskit itrowo-glinowy ( YAP ) synteza mechanochemiczna proszki ceramiczne foto-luminescencja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Daniel Michalik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 494 679 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-22

Zakończenie projektu: 2018-04-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Enhancement of SrSi2O2N2:Eu2+ phosphor by means of oxygen to nitrogen control IF: 4,65
  Autorzy:
  S. Mahlik, J. Barzowska, K. Szczodrowski, N. Majewska, M. Grinberg, D. Michalik, B. J. Adamczyk, T. Pawlik, T. Rzychoń, A. Adamczyk, M. Sopicka-Lizer
  Czasopismo:
  Journal Journal of Alloys and Compounds (rok: 2021, tom: 884, strony: 161047), Wydawca: Elsevier Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2021.161047 - link do publikacji
 2. Influence of high-energy milling parameters on the synthesis of single-phase yttrium aluminium perovskite (YAP)
  Autorzy:
  Jakub Smoleń, Daniel Michalik, Julian Plewa, Tomasz Pawlik
  Czasopismo:
  Ceramic Materials (rok: 2020, tom: 72, strony: 235-246), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. INFLUENCE OF HOMOGENIZATION AND MICRO/NANO SOURCE OF STARTING POWDERS ON FORMATION OF THE SINGLE YAP PHASE IF: 1,09
  Autorzy:
  Daniel Michalik, Tomasz Pawlik, Julian Plewa, Małgorzata Sopicka-Lizer
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61/4, strony: 1753-1760), Wydawca: Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0281 - link do publikacji
 4. the production of polycrystalline single-phase YAP ceramics from the wet chemical way derived powders
  Autorzy:
  Jakub Smoleń, Daniel Michalik, Krzysztof Szczęch, Tomasz Pawlik, Małgorzata Sopicka-Lizer, Julian Plewa
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne (rok: 2020, tom: 72, strony: 247-259), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ dodatku pierwiastków ziem rzadkich na strukturę perowskitu itrowo-glinowego
  Autorzy:
  Katarzyna Kołdon, Daniel Michalik
  Konferencja:
  MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU, XVIII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA (rok: 2016, ), Wydawca: Studenckie Koło Naukowe "MATER-TECH"
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana