Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modularne chiralne katalizatory zawierające motywy bipirydyny i fenantroliny. Synteza i zastosowanie w reakcjach enancjoselektywnych

2013/09/B/ST5/03410

Słowa kluczowe:

chiralne katalizatory synteza asymetryczna bipirydyna fenantrolina

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Skarżewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 508 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z ogrzewana płytą. Za kwotę 11 070 PLN
 2. Termostat zanurzeniowy. Za kwotę 33 000 PLN
 3. Wyparka rotacyjna. Za kwotę 25 000 PLN
 4. Pompa rotacyjna do wysokiej próżni. Za kwotę 9 000 PLN
 5. Zmieniacz kolumn HPLC. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Zinc Complexes Formed by 2,2'-Bipyridine and 1,10-Phenanthroline Moieties Combined with 2-Azanorbornane: Modular Chiral Catalysts of for Aldol Reaction IF: 3,277
  Autorzy:
  E. Wojaczyńska, J. Skarżewski, Ł. Sidorowicz, R. Wieczorek, J. Wojaczyński
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (New J. Chem.) (rok: 2016, tom: 40, strony: 9795-9805), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6nj02251k - link do publikacji
 2. New Chiral Benzimidazoles Derived from 1,2-Diaminocyclohexane IF: 2,689
  Autorzy:
  P. J. Boratyński, A. E. Nowak, J. Skarżewski
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2015, tom: 47, strony: 3707-3804), Wydawca: Georg Thieme Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0035-1560068 - link do publikacji
 3. Unusual oxidative Smiles reaction of quinine 1,10-phenanthro-2-yl-thioether with SO2 extrusion IF: 0,723
  Autorzy:
  P. J. Boratyński, A. Kraj, J. Skarżewski
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon (rok: 2017, tom: 192, strony: 227-230), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1252371 - link do publikacji
 4. Simple approach to modular chiral scaffolds: Binding functional sulfur nucleophiles to Cinchona alkaloids" IF: 2,817
  Autorzy:
  Mariola Zielińska-Błajet, Przemysław J. Boratyński, Łukasz Sidorowicz, and Jacek Skarżewski
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 2643-2648), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.05.035 - link do publikacji
 5. One step amidine formation via reductive cyclization of (2-pyridyl)-β-nitriles IF: 2,645
  Autorzy:
  R. Siedlecka, J. Skarżewski, R. Wal
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 6678-6683), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.08.090 - link do publikacji
 1. Bifunctionalized Chiral Compounds with Pyridine and 1,10-Phenanthroline Motifs
  Autorzy:
  R. Siedlecka, J. Skarżewski
  Konferencja:
  Balticum Organicum Syntheticum 2014, International Conference on Organic Synthesis (rok: 2014, ), Wydawca: BOS, Vilnius
  Data:
  konferencja 6-9 July, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Chiral modular catalysts bearing pyridines and phenanthrolines. Synthesis and application in enantioselective reactions
  Autorzy:
  Jacek Skarżewski, Przemysław J. Boratyński, Elżbieta Wojaczyńska, and Renata Siedlecka
  Konferencja:
  19th European Symposium of Organic Chemistry, Lisboa (rok: 2015, ), Wydawca: Sociedade Portuguesa de Química
  Data:
  konferencja July 11-17
  Status:
  Opublikowana