Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych - synteza, ocena aktywności oraz projektowanie wspomagane technikami chemometrycznymi i metodami QSAR

2013/09/B/NZ7/00048

Słowa kluczowe:

synteza przeciwnowotworowy benzenosulfonamid QSAR proteomika

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Sławiński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 600 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2018-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Synthesis of 2-alkylthio-N-(quinazolin-2-yl)benzenesulfonamide derivatives: anticancer activity, QSAR studies, and metabolic stability IF: 1,282
  Autorzy:
  Aneta Pogorzelska, Beata Żołnowska, Jarosław Sławiński, Anna Kawiak, Krzysztof Szafrański, Mariusz Belka, Tomasz Bączek
  Czasopismo:
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (rok: 2018, tom: 149, strony: 1885–1898), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00706-018-2251-6 - link do publikacji
 2. Synthesis, QSAR Studies and Metabolic stability of novel 2-alkylthio-4-chloro-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives as potential anticancer and apoptosis inducing agents IF: 2,396
  Autorzy:
  Żołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K. , Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Zielińska J., Bączek T.
  Czasopismo:
  Chemical Biology & Drug Design (rok: 2017, tom: 90, strony: 380-396), Wydawca: John Wiley & Sons A/S
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cbdd.12955 - link do publikacji
 3. Synthesis, molecular structure, and metabolic stability of new series of N'-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-1-(5-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)amidine as potential anti-cancer agents IF: 4,519
  Autorzy:
  A. Pogorzelska, J. Sławiński, A. Kawiak, B. Żołnowska, J. Chojnacki, G. Satsiłojć, Sz. Ulenberg, K. Szafrański, T. Bączek
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2018, tom: 155, strony: 670-680), Wydawca: Elsevier Masson SAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2018.06.032 - link do publikacji
 4. Novel 2-(2-alkylthiobenzenesulfonyl)-3-(phenylprop-2-ynylideneamino)guanidine derivatives as potent anticancer agents – synthesis, molecular structure, QSAR studies and metabolic stability IF: 4,519
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J, Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A., Chojnacki J., Ulenberg Sz., Zielińska J., Bączek T.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 138, strony: 357-370), Wydawca: Elsevier Masson SAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2017.06.059 - link do publikacji
 5. Novel 5-Substituted 2-(arylmethylthio)-4-chloro-N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides: Synthesis, molecular structure, anticancer activity, apoptosis-inducing activity, and metabolic stability IF: 2,465
  Autorzy:
  Żołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Ulenberg Sz., Bączek T., Chojnacki J.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 808:1-27), Wydawca: MDPI - Open Access Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21060808 - link do publikacji
 6. Synthesis, Molecular Structure, Metabolic Stability and QSAR Studies of a Novel Series of Anticancer N-Acylbenzenesulfonamides IF: 2,416
  Autorzy:
  Beata Żołnowska, Jarosław Sławiński, Mariusz Belka, Tomasz Bączek, Anna Kawiak, Jarosław Chojnacki, Aneta Pogorzelska, Krzysztof Szafrański
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 20, strony: 19101-19129), Wydawca: MDPI - Open Access Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules201019101 - link do publikacji
 7. Novel 2-benzylthio-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamides with anticancer activity. Synthesis, QSAR study, and metabolic stability IF: 4,519
  Autorzy:
  Sławiński J., Szafrański K., Pogorzelska A., Żołnowska B., Kawiak A., Macur K., Belka M., Bączek T.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 132, strony: 236-248), Wydawca: Elsevier Masson SAS.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2017.03.039 - link do publikacji
 1. Apoptosis-inducing activities and metabolic stability of 5-substituted 2-(arylmethylthio)-4-chloro-N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides as potential anticancer agents"
  Autorzy:
  Żołnowska B, Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Bączek T.,
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-17 WRZEŚNIA
  Status:
  Opublikowana
 2. Novel 1-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-3-[1-(arylalkynyl)alkylideneamino] guanidine derivatives : the compounds with in vitro anticancer activity
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J., Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A.
  Konferencja:
  X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-19 Maj
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe pochodne 5-(1,3,4-oksadiazol-2-ylo)benzenosulfonamidu: synteza i aktywność przeciwnowotworowa in vitro
  Autorzy:
  Sławiński J., Szafrański K., Żołnowska B., Pogorzelska A., Kawiak A., Belka M., Bączek T.,
  Konferencja:
  XXIV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and anticancer activity of S-substituted N-(quinazolin-2-yl)-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives
  Autorzy:
  Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Szafrański K., Jasińska J
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej; Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
  Data:
  konferencja 17-19 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. New series of 2-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-3-(phenylprop-2-ynylideneamino)guanidine derivatives: synthesis and anticancer activity
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J., Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A., Chojnacki J
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej; Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
  Data:
  konferencja 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Novel 5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamide derivatives – synthesis and in vitro anticancer studies
  Autorzy:
  Sławiński J., Szafrański K., Żołnowska B., Pogorzelska A., Kawiak A., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-17 WRZEŚNIA
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowe pochodne 2-(2-alkilotiobenzenosulfonylo)-3-(fenylprop-2-ynylidenoamino)guanidyny : synteza i stabilność metaboliczna związków o aktywności antyproliferacyjnej względem komórek nowotworowych
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J., Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A., Ulenberg Sz., Bączek T., Chojnacki J.,
  Konferencja:
  XXIV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza i aktywność przeciwnowotworowa S-podstawionych pochodnych N-(chinazolin-2-ylo)-2-merkaptobenzenosulfonamidu
  Autorzy:
  Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Szafrański K., Jasińska J
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku: Polska chemia w mieście wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 Września
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis of novel 2-benzylthio-4-chloro-N-(5-substituted 1,2,4-triazin-3yl)benzenesulfonamide derivatives with potential antitumor activity
  Autorzy:
  Jarosław Sławiński, Beata Żołnowska, Anna Kawiak, Aleksandra Grzonek , Joanna Jasińska
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: nd
  Data:
  konferencja 12-14 Maj
  Status:
  Opublikowana
 10. Apoptosis-inducing activities and metabolic stability of 5-substituted 2-(arylmethylthio)-4-chloro-N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides as potential anticancer agents
  Autorzy:
  Żołnowska B, Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Stasiłojć G., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-19 Maj
  Status:
  Opublikowana
 11. Novel 2-(2-alkylthiobenzenesulfonyl)-3-(phenylprop-2-ynylideneammino)guanidine derivatives – synthesis and QSAR studies of compounds with prominent anticancer activity
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J., Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A., Ulenberg Sz., Zielińska J., Bączek T., Chojnacki J.
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-17 WRZEŚNIA
  Status:
  Opublikowana
 12. Nowe 2-(2-alkilotio-4-chloro-5-metylobenzenosulfonylo)-3-(3-fenyloprop-2-ynylidenoamino)-guanidyny: synteza i aktywność przeciwnowotworowa
  Autorzy:
  Pogorzelska A., Sławiński J., Żołnowska B., Szafrański K., Kawiak A., Chojnacki J.
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku: Polska chemia w mieście wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 Września
  Status:
  Opublikowana
 13. Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 2-benzylotio-4-chloro-5-(1,3,4-oksadiazol-2-ylo)benzenosulfonamidu
  Autorzy:
  Szafrański K., Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Kawiak A
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku: Polska chemia w mieście wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 Września
  Status:
  Opublikowana
 14. Synthesis and antitumor activity of novel N'-(2-alkylthio-4-chloro-5methylbenzenesulfonyl)-5-phenyl-1H-pyrazole-1-amidine derivatives
  Autorzy:
  Aneta Pogorzelska, Jarosław Sławiński, Anna Kawiak, Jarosław Chojnacki
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: nd
  Data:
  konferencja 12-14 Maj
  Status:
  Opublikowana
 15. Synthesis, QSAR studies and metabolic stability of novel 2-mercapto-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives with potential anticancer activity
  Autorzy:
  Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Szafrański K., Jasińska J., Kawiak A., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-17 WRZEŚNIA
  Status:
  Opublikowana
 16. Synthesis, QSAR studies and metabolic stability of novel 2-mercapto-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives with potential anticancer activity
  Autorzy:
  Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Szafrański K., Jasińska J., Kawiak A., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-19 Maj
  Status:
  Opublikowana
 17. The antiproliferative effect of novel 5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamide derivatives
  Autorzy:
  Sławiński J., Szafrański K., Żołnowska B., Pogorzelska A., Kawiak A., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-19 Maj
  Status:
  Opublikowana
 18. N-Acylbenzenesulfonamides: anticancer activity, metabolic stability and QSAR studies
  Autorzy:
  Żołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Belka M., Bączek T.
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej; Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
  Data:
  konferencja 17-19 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 19. N-Acylolobenzenosulfonamidy: aktywność przeciwnowotworowa, stabilność metaboliczna i analiza QSAR
  Autorzy:
  Żołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Szafrański K., Kawiak A., Bączek T., Belka M
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku: Polska chemia w mieście wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 Września
  Status:
  Opublikowana
 20. Synthesis and antitumor activity of novel 2-benzylthio-4-chloro-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamide derivatives
  Autorzy:
  Szafrański K., Sławiński J., Żołnowska B., Pogorzelska A., Kawiak A
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej; Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
  Data:
  konferencja 17-19 Września
  Status:
  Opublikowana
 21. Synthesis of a new series of N-acylbenzenesulfonamide derivatives with potential anticancer activity
  Autorzy:
  Beata Żołnowska, Jarosław Sławiński, Anna Kawiak, Jarosław Chojnacki, Joanna Jasińska
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: nd
  Data:
  konferencja 12-14 Maj
  Status:
  Opublikowana