Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad opracowaniem nowych metod syntezy laktonów z zastosowaniem chemo-enzymatycznej reakcji Baeyera-Villigera

2013/09/N/ST8/02059

Słowa kluczowe:

ciecze jonowe laktony chemo-enzymatyczna reakcja Baeyera-Villigera immobilizacja Candida antarctica lipazy B kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Drożdż 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 99 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2016-03-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Pompa próżniowa (pompa dwustopniowa (10-3 mbar) z czujnikiem i sterownikiem dla niskiej i wysokiej próżni).. Za kwotę 12 000 PLN