Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podatność ludzkich peptydów antydrobnoustrojowych na działanie proteaz aspartylowych wydzielanych przez patogenne drożdżaki z gatunku Candida albicans.

2013/09/N/NZ1/00201

Słowa kluczowe:

sekrecyjne aspartylowe proteinazy Candida albicans antydrobnoustrojowe peptydy proteoliza LL-37 dermicydyny histatyna 5 defensyny wielkocząsteczkowy kininogen

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów
 • NZ6_7: Mykologia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Oliwia Bocheńska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 99 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2016-03-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. termomikser z termoblokiem. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Inactivation of human kininogen-derived antimicrobial peptides by secreted aspartic proteases produced by the pathogenic yeast Candida albicans IF: 3,268
  Autorzy:
  Oliwia Bocheńska, Maria Rapala-Kozik, Natalia Wolak, Wojciech Kamysz, Daria Grzywacz, Wataru Aoki, Mitsuyoshi Ueda, Andrzej Kozik
  Czasopismo:
  Biological Chemistry (rok: 2015, tom: 396, strony: 1369–1375), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/hsz-2015-0167 - link do publikacji
 2. The action of ten secreted aspartic proteases of pathogenic yeast Candida albicans on major human salivary antimicrobial peptide, histatin 5 IF: 1,187
  Autorzy:
  Oliwia Bochenska, Maria Rapala-Kozik, Natalia Wolak, Wataru Aoki, Mitsuyoshi Ueda, Andrzej Kozik
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 403-410), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1318 - link do publikacji
 1. Contribution of secreted aspartic proteases of pathogenic yeast Candida albicans to the neutralization of antimicrobial function of human high molecular weight kininogen
  Autorzy:
  Oliwia Bochenska, Maria Rapala-Kozik, Natalia Wolak, Wojciech Kamysz, Daria Grzywacz, Wataru Aoki, Mitsuyoshi Ueda, Andrzej Kozik
  Konferencja:
  The FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, France (rok: 2014, ), Wydawca: The FEBS Journal
  Data:
  konferencja 30.08 - 4.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The action of 10 secreted aspartic proteases of pathogenic yeast Candida albicans on major human salivary peptide – histatin 5
  Autorzy:
  O. Bochenska, M. Rapala-Kozik, N. Wolak, W. Kamysz, D. Grzywacz, W. Aoki, M. Ueda, A. Kozik
  Konferencja:
  43 Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane, Polska (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 16-20 luty
  Status:
  Opublikowana
 3. Inactivation of human kininogen-derived antimicrobial peptides by secrated aspartic proteases of pathogenic yeast Candida albicans
  Autorzy:
  O. Bochenska, M. Rapala-Kozik, N. Wolak, W. Kamysz, D. Grzywacz, W. Aoki, M. Ueda, A. Kozik
  Konferencja:
  42 Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane, Polska (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 10-14 luty
  Status:
  Opublikowana
 4. Susceptibility of human antimicrobial peptides to the action of aspartic proteases secreted by pathogenic yeast Candida albicans
  Autorzy:
  O. Bochenska, M. Rapala-Kozik, N. Wolak, W. Aoki, M. Ueda, A. Kozik
  Konferencja:
  Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, Portoroz, Słowenia (rok: 2015, ), Wydawca: Słoweńskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 16-19 września
  Status:
  Opublikowana