Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tworzywa szkliste z późnej epoki brązu na ziemiach polskich

2013/09/D/HS3/04464

Słowa kluczowe:

szkło fajans epoka brązu kultura łużycka Polska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Purowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 111 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2016-05-17

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Glass on the Amber Road: the chemical composition of glass beads from the Bronze Age in Poland IF: 1,636
  Autorzy:
  Tomasz Purowski; Luiza Kępa; Barbara Wagner
  Czasopismo:
  Archaeological and Anthropological Sciences (rok: 2016, tom: -, strony: 44946), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12520-016-0443-8 - link do publikacji
 1. Kolia szklanych paciorków z cmentarzyska w Legnicy
  Autorzy:
  Tomasz Purowski
  Książka:
  Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej (rok: 2016, tom: -, strony: 67-74), Wydawca: Muzeum Miedzi w Legnicy
  Status:
  Opublikowana
 2. Bursztynowy rozdzielacz i szklane paciorki odkryte w obiektach kultury łużyckiej w Targowisku, pow. wielicki
  Autorzy:
  Tomasz Purowski
  Książka:
  Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki, "Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce" (rok: 2014, tom: bez numeru, strony: 289-306), Wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad
  Status:
  Opublikowana
 3. Paciorek szklany z cmentarzyska ludności kultury mogiłowej w Górzycy
  Autorzy:
  Tomasz Purowski
  Książka:
  Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad Środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne (rok: 2017, ), Wydawca: Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
  Status:
  Przyjęta do publikacji