Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanociała znakowane emiterami alfa jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej radioimmunoterapii

2013/09/D/ST4/03791

Słowa kluczowe:

radionuklidy alfa emitery ligandy bifunkcyjne nanociała

Deskryptory:

 • ST4_16: Chemia jądrowa i radiacyjna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Pruszyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 486 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2018-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator CO2. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Komputer. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Wirówka z rotorem horyzontalnym (uchylnym). Za kwotę 11 000 PLN
 4. Komora do elektroforezy żelowej. Za kwotę 4 700 PLN
 5. Dewar kriogeniczny. Za kwotę 4 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Evaluation of an Anti-HER2 Nanobody Labeled with 225Ac for Targeted α‑Particle Therapy of Cancer IF: 4,44
  Autorzy:
  Marek Pruszynski, Matthias D'Huyvetter, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern, Tony Lahoutte
  Czasopismo:
  Molecular Pharmaceutics (rok: 2018, tom: 15, strony: 1457-1466), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.molpharmaceut.7b00985 - link do publikacji
 2. Lead(II) complexes with amide-appended tetraazamacrocyclic ligands – Synthesis, structure, characterization and calculation studies IF: 2,343
  Autorzy:
  Krzysztof Łyczko, Monika Łyczko, Marek Pruszyński
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2020, tom: 192, strony: 114822), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2020.114822 - link do publikacji
 3. Radiochemical separation of 224Ra from 232U and 228Th sources for 224Ra/212Pb/212Bi generator IF: 1,27
  Autorzy:
  Marek Pruszyński, Rafał Walczak, Magdalena Rodak, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern, Aleksander Bilewicz
  Czasopismo:
  Applied Radiation and Isotopes (rok: 2021, tom: 172, strony: 109655), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apradiso.2021.109655 - link do publikacji
 1. Preclinical evaluation of anti-HER2 2Rs15d nanobody labeled with 225Ac
  Autorzy:
  Marek Pruszyński, Matthias D'Huyvetter, Edyta Cędrowska, Tony Lahoutte, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern
  Konferencja:
  10th International Symposium on Targeted Alpha Therapy (rok: 2017, ), Wydawca: Organizatorzy
  Data:
  konferencja 30.05-01.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Radiochemical separation of 224Ra from 232U or 228Th sources for 224Ra/212Pb/212Bi generator
  Autorzy:
  Marek Pruszyński, Edyta Cędrowska, Aleksander Bilewicz, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern
  Konferencja:
  10th International Symposium on Targeted Alpha Therapy (rok: 2017, ), Wydawca: Organizatorzy
  Data:
  konferencja 30.05-01.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Radionuklidy skandu dla radiofarmaceutyków teranostycznych
  Autorzy:
  Rafał Walczak, Marek Pruszyński, Ryszard Misiak, Aleksander Bilewicz
  Konferencja:
  XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików-ChemSession'17 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 9,06
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyclotron production of 47Ca for 47Ca/47Sc generator
  Autorzy:
  Rafał Walczak, Ryszard Misiak, Marek Pruszyński, Majkowska Agnieszka, Mateusz Sitarz, Jerzy Jastrzębski, Aleksander Bilewicz
  Konferencja:
  The 23rd International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences (ISRS 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 26-31.05
  Status:
  Opublikowana
 5. The therapeutic potential of anti-HER2 2Rs15d nanobody labeled with 225Ac - an in vitro and in vivo evaluation
  Autorzy:
  Marek Pruszyński, Matthias D'Huyvetter, Magdalena Rodak, Yana Dekempeneer, Edyta Cędrowska, Tony Lahoutte, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern
  Konferencja:
  11th International Symposium on Targeted-Alpha-Therapy (TAT11) (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 01-04.04
  Status:
  Opublikowana
 6. Anti HER2 Nanobody Labeled with 225Ac as a Potential Radiopharmaceutical for TRT
  Autorzy:
  Marek Pruszyński, Edyta Cędrowska, Valery Radchenko, Kevin Dale John, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern, Matthias D'Huyvetter, Tony Lahoutte
  Konferencja:
  Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 15-19.10
  Status:
  Opublikowana
 7. Cyklotronowa produkcja 47Ca dla generatora 47Ca/47Sc
  Autorzy:
  Rafał Walczak, Mateusz Sitarz, Ryszard Misiak, Marek Pruszyński, Agnieszka Majkowska-Pilip, Jerzy Jastrzębski, Ferid Haddad, Aleskander Bilewicz
  Konferencja:
  XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'19 (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 7,06
  Status:
  Opublikowana
 8. Przedkliniczne badania nanociała anty-HER2 2Rs15d wyznakowanego 225Ac
  Autorzy:
  Magdalena Rodak, Marek Pruszyński, Matthias D'Huyvetter, Rafał Walczak, Edyta Cędrowska, Tony Lahoutte, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern
  Konferencja:
  XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'19 (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 7,06
  Status:
  Opublikowana
 9. Separacja radionuklidu 224Ra od 232U lub 228Th dla generatora 224Ra/212Pb/212Bi
  Autorzy:
  Rafał Walczak, Marek Pruszyński, Magdalena Rodak, Edyta Cędrowska, Aleksander Bilewicz, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern
  Konferencja:
  XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'18 (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 8,06
  Status:
  Opublikowana