Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja nowych genów związanych z patogenezą zespołu Noonan - analiza funkcjonalna zidentyfikowanych zmian w kontekście aktywności ścieżki RAS/MAPK.

2013/09/B/NZ2/03164

Słowa kluczowe:

ścieżka sygnałowa RAS/MAPK zespół Noonan sekwencjonowanie następnej generacji

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Matki i Dziecka

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Gos 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 665 330 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Neurofibromin in neurofibromatosis type 1 - mutations in NF1gene as a cause of disease.
  Autorzy:
  Abramowicz A, Gos M.
  Czasopismo:
  Dev period Medicine (rok: 2014, tom: 18, strony: 297-306), Wydawca: ALUNA
  Status:
  Opublikowana
 2. The RASopathies as an example of RAS/MAPK pathway disturbances - clinical presentation and molecular pathogenesis of selected syndromes.
  Autorzy:
  Bezniakow N, Gos M, Obersztyn E.
  Czasopismo:
  Dev Period Medicine (rok: 2014, tom: 18, strony: 285-96), Wydawca: ALUNA
  Status:
  Opublikowana
 3. A MAP2K2 Mutation as a Cause of Cardio-Facio-Cutaneous Syndrome in Infant with Severe and a Fatal Course of Disease. IF: 2,082
  Autorzy:
  Gos M, Śmigiel R, Kaczan T, Landowska A, Abramowicz A, Sąsiadek MM, Bal J
  Czasopismo:
  Amercian Journal of Medical Genetics A (rok: 2017, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/ajmg.a.38837 - link do publikacji
 4. Splicing mutations in human genetic disorders: examples, detection, and confirmation IF: 1,756
  Autorzy:
  Abramowicz A, Gos M
  Czasopismo:
  Journal of Applied Genetics (rok: 2018, tom: 59 (3), strony: 253-268), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s13353-018-0444-7 - link do publikacji
 5. Neurofibromina - budowa i funkcje białka w kontekście patogenezy nerwiakowłókniakowatości typu I IF: 0,573
  Autorzy:
  Abramowicz A, Gos M
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 1331-1348), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Rare variants in SOS2 and LZTR1 are associated with Noonan syndrome IF: 5,636
  Autorzy:
  Yamamoto GL, Aguena M, Gos M, Hung C, Pilch J, Fahiminiya S, Abramowicz A, Cristian I, Buscarilli M, Naslavsky MS, Malaquias AC, Zatz M, Bodamer O, Majewski J, Jorge AA, Pereira AC, Kim CA, Passos-Bueno MR, Bertola DR.
  Czasopismo:
  J Med Genet (rok: 2015, tom: 45005, strony: 44936), Wydawca: BMJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1136/jmedgenet-2015-103018 - link do publikacji
 1. Application of panel next generation sequencing in the diagnosis and clinical differentiation of patients with Noonan syndrome clinical suspicion.
  Autorzy:
  N. Bezniakow, M. Gos, A. Landowska, A. Abramowicz, O. Kordowska, S. Rzońca, J. Sawicka, T. Gambin, J. Klapecki, A. Kutkowska-Kaźmierczak, J. Wierzba, R. Śmigiel, A. Jakubiuk-Tomaszuk, M. Karpiński, A. Doraczyńska-Kowalik, M. Piotrowicz, T. Chilarska, R. Ślęzak, E. Kaczorowska, M. Krygier, K. Wojciechowska, J. Pilch, R. Posmyk, E. Obersztyn, J. Bal
  Konferencja:
  European Human Genetics Conference 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Society of Human Genetics
  Data:
  konferencja 16-19.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Targeted next generation sequencing for RASopathies diagnosis - application of functional in silico and in vitro testing to novel likely pathogenic variants
  Autorzy:
  A. Landowska, M. Gos, S. Rzońca, A. Abramowicz, O. Kordowska, J. Sawicka, T. Gambin, N. Bezniakow, J. Klapecki, A. Kutkowska-Kaźmierczak, J. Wierzba, R. Śmigiel, A. Jakubiuk-Tomaszuk, M. Karpiński, A. Doraczyńska-Kowalik, M. Piotrowicz, T. Chilarska, R. Ślęzak, E. Kaczorowska, M. Krygier, K. Wojciechowska, J. Pilch, R. Posmyk, E. Obersztyn, J. Bal
  Konferencja:
  Clinical Genomics and NGS (rok: 2018, ), Wydawca: European School of Genetic Medicine
  Data:
  konferencja 29.04-04.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Sekwencjonowanie następnej generacji w badaniach podłoża molekularnego zespołu Noonan i Noonan-podobnych.
  Autorzy:
  Gos M, Fahiminiya S, Klapecki J, Obersztyn E, Abramowicz A, Kutkowska-Kaźmierczak, Piotrowicz M, Wierzba J, Śmigiel R, Posmyk R, Karpiński M, Pilch J, Szczałuba K, Bezniakow N, Majewski J, Bal J
  Konferencja:
  VII Zjazd PTGC (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 8-10.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Rasopathies - the diagnostic opportunities and functional models
  Autorzy:
  Gos M
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja 19-22.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Novel variants in old" and new" genes in patients with primary clinical diagnosis of Noonan syndrome.
  Autorzy:
  M. Gos, A. Landowska, A. Abramowicz, S. Rzońca, J. Sota, T. Gambin, S. Fahiminiya, J. Klapecki, N. Bezniakow, A. Kutkowska-Kaźmierczak, J. Pilch, M. Bodzioch, J. Wierzba, A. Jakubiuk-Tomaszuk, R. Śmigiel, R.Posmyk, M. Piotrowicz, E. Obersztyn, J. Majewski, J. Bal
  Konferencja:
  European Human Genetics Conference 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Society of Human Genetics
  Data:
  konferencja 21-24.05
  Status:
  Opublikowana
 6. A spectrum of mutations in RIT1 gene in patients with Noonan syndrome clinical suspicion
  Autorzy:
  Landowska A, Gos M, Abramowicz A, Rzonca S, Wierzba J, Bezniakow N, Piotorwicz M, Posmyk R, Klapecki J, Obersztyn E, Bal J
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja 19-22.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Noonan syndrome - the usefulness of whole exome sequencing in the identification of known and new causative genes and disease differential diagnosis.
  Autorzy:
  M. Gos, S. Fahiminiya, J. Klapecki, E. Obersztyn, A. Abramowicz, A. Kutkowska-Kaźmierczak, M. Piotrowicz, J. Pilch, R. Posmyk, J. Wierzba, J. Bal, J. Majewski
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Eur J Hum Genet
  Data:
  konferencja 31.05-03.06
  Status:
  Opublikowana
 8. Spectrum of mutations in NF1 gene in Polish population with NF1 and NFNS clinical diagnosis
  Autorzy:
  Abramowicz A, Gos M, Kutkowska-Kaźmierczak A, Obersztyn E, Klapecki J, Karwacki M, Bal J
  Konferencja:
  European School of Genetic Medicine, 28th Course of Medical Genetics (rok: 2015, ), Wydawca: European School of Genetic Medicine
  Data:
  konferencja 17-21.05
  Status:
  Opublikowana
 1. wszystkie rozdziały
  Autorzy:
  Klapecki J, Gos M, Obersztyn E, Mazurczak T
  Książka:
  Zespół Noonan - etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka i leczenie (rok: 2015, tom: 1, strony: 28491), Wydawca: Wydawnictwo Continuo
  Status:
  Opublikowana