Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metabolizm nitrozotioli podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.)

2013/09/N/NZ9/01619

Słowa kluczowe:

kiełkowanie nasion nitrozotiole poliaminy tlenek azotu ustępowanie spoczynku nasion zarodki jabłoni

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa
 • NZ3_2: Fizjologia komórki
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Fizjologii Roślin

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Ciąćka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2016-10-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dormancy removal by cold stratification increases glutathione and S-nitrosoglutathione content in apple seeds IF: 2,718
  Autorzy:
  Ciacka K., Krasuska U., Otulak-Kozieł K., Gniazdowska A.
  Czasopismo:
  Plant Physiology and Biochemistry (rok: 2019, tom: 138, strony: 112–120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.plaphy.2019.02.026 - link do publikacji
 2. Nitrowane białka i kwasy tłuszczowe w komórkach roślin i zwierząt IF: 0,2
  Autorzy:
  Ciąćka K, Andrzejczak O, Krasuska U, Gniazdowska A.
  Czasopismo:
  Postępy Biologii Komórki (rok: 2015, tom: 42, strony: 539-558), Wydawca: Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
  Status:
  Opublikowana
 1. Nitrosative door" in seed dormancy alleviation and germination
  Autorzy:
  Krasuska U., Ciacka K., Andryka-Dudek P, Bogatek R., Gniazdowska A
  Książka:
  Reactive oxygen and nitrogen species signaling and communication in plants (rok: 2015, tom: 23, strony: 215-237), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 2. Modyfikacja endogennego stężenia tlenku azotu w regulacji spoczynku nasion
  Autorzy:
  Katarzyna Ciąćka, Urszula Krasuska, Agnieszka Gniazdowska
  Książka:
  Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne (rok: 2016, tom: 5, strony: 61-72), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 3. Modyfikacje strukturalne białek związane z oddziaływaniem tlenku azotu w sygnalizacji komórkowej podczas rozwoju ontogenetycznego i odpowiedzi roślin na warunki stresowe
  Autorzy:
  Ciąćka K, Andryka-Dudek P., Krasuska U., Bogatek R., Gniazdowska A.
  Książka:
  Różnorodność biologoczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów (rok: 2014, tom: 3, strony: 35-46), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2014
  Status:
  Opublikowana