Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Addukty Mority-Baylisa-Hillmana jako substraty w syntezie biologicznie aktywnych związków fosforoorganicznych

2013/09/B/ST5/00090

Słowa kluczowe:

reakcja Mority-Baylisa-Hillmana substytucja nukleofilowa fosfinopeptydy polifosfoniany inhibitory enzymów

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Mucha 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 695 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2017-02-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop.
 2. System preparatywnej chromatografii cieczowej (Flash). Za kwotę 210 000 PLN
 3. Wyparka rotacyjna. Za kwotę 15 000 PLN
 4. Mieszadła magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 5. Komputer z monitorem.
 6. Pompa próżniowa.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. P-C bond formation in reactions of Morita-Baylis-Hillman adducts with phosphorus nucleophiles IF: 1,177
  Autorzy:
  Talma, M.; Mucha, A.
  Czasopismo:
  Arkivoc (rok: 2017, tom: 2017, strony: 324-344), Wydawca: Akivoc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.787 - link do publikacji
 2. Structure-guided, Single-point Modifications in the Phosphinic Dipeptide Structure Yield Highly Potent and Selective Inhibitors of Neutral Aminopeptidases IF: 5,48
  Autorzy:
  Vassiliou, S.; Węglarz-Tomczak, E.; Berlicki, Ł.; Pawełczak, M.; Nocek, B.; Mulligan, R.; Joachimiak, A.; Mucha, A.
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 57, strony: 8140-8151), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jm501071f - link do publikacji
 3. Novel organophosphorus scaffolds of urease inhibitors obtained by substitution of Morita-Baylis-Hillman adducts with phosphorus nucleophiles IF: 3,902
  Autorzy:
  Ntatsopoulos, V.; Vassiliou, S.; Macegoniuk, K.; Berlicki, Ł.; Mucha, A.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 133, strony: 107-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2017.03.070 - link do publikacji
 1. Substytucja octanów allilowych nukleofilami fosforowymi oraz zawierającymi atom fosforu
  Autorzy:
  Maślanka, M.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wiedza Kluczem do Sukcesu", Łódź (rok: 2017, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauki Ścisłe
  Data:
  konferencja 21,01
  Status:
  Opublikowana