Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice

2013/09/D/NZ7/00324

Słowa kluczowe:

przedwczesna kondensacja chromatyny dozymetria biologiczna biomarkery terapia protonowa promieniowanie X

Deskryptory:

 • NZ7_4: Prewencja populacyjna
 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Miszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 496 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-10-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Evaluation of the Premature Chromosome Condensation scoring protocol after proton and X-ray irradiation of human peripheral blood lymphocytes at high doses range IF: 1,687
  Autorzy:
  K. Rawojć, J. Miszczyk, A. Możdżeń, J. Swakoń, A. Sowa-Staszczak
  Czasopismo:
  International Journal of Radiation Biology (rok: 2018, tom: 94, strony: 996-1005), Wydawca: Taylor&Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09553002.2018.1490038 - link do publikacji
 2. Response of human lymphocytes to proton radiation of 60 MeV compared to 250 kV X-rays by the cytokinesis-block micronucleus assay IF: 4,857
  Autorzy:
  Justyna Miszczyk, Kamila Rawojć, Agnieszka Panek, Jan Swakoń, Pataje G. Prasanna, Marzena Rydygier
  Czasopismo:
  Radiotherapy and Oncology (rok: 2015, tom: 115, strony: 128-134), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radonc.2015.03.003 - link do publikacji
 3. Biological effects and inter-individual variability in peripheral blood lymphocytes of healthy donors exposed to 60 MeV proton radiotherapeutic beam IF: 1,687
  Autorzy:
  Agnieszka Panek, Justyna Miszczyk, Jan Swakoń
  Czasopismo:
  International Journal of Radiation Biology (rok: 2018, tom: 94, strony: 1085-1094), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09553002.2019.1524941 - link do publikacji
 4. Effects of 60 MeV Protons and 250 kV X-Rays on Cell Viability IF: 0,53
  Autorzy:
  Justyna Miszczyk, Agnieszka Panek, Kamila Rawojć, Jan Swakoń, Pataje G. Prasanna, Marzena Rydygier, Aleksander Gałaś
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 129, strony: 222-225), Wydawca: Instytut Fizyki (Polska Akademia Nauk); Polskie Towarzystwo Fizyczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.222. - link do publikacji
 5. Therapeutic proton irradiation results in apoptosis and caspase-3 activation in human peripheral blood lymphocytes IF: 1,2
  Autorzy:
  Justyna Miszczyk, Kamila Rawojć, Anna Maria Borkowska, Agnieszka Panek, Jan Swakoń, Aleksander Gałaś, Mansoor M. Ahmed, Pataje G. S. Prasanna
  Czasopismo:
  Translational Cancer Research (rok: 2018, tom: 7, strony: 879-889), Wydawca: tcr.amegroups.com
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21037/tcr.2018.06.14 - link do publikacji
 6. Aberrations Involving Chromosome 1 as a Possible Predictor of Odds Ratio for Colon Cancer - Results from the Krakow Case- Control Study IF: 3,234
  Autorzy:
  Aleksander Gałaś, Justyna Miszczyk
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11, strony: -), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0147658 - link do publikacji
 7. Application of the micronucleus assay performed by different scorers in case of large-scale radiation accidents IF: 0,477
  Autorzy:
  Kamila Rawojć, Dorota Tarnawska, Justyna Miszczyk, Jan Swakoń, Liliana Stolarczyk, Marzena Rydygier
  Czasopismo:
  Nukleonika (rok: 2015, tom: 60, strony: 643-649), Wydawca: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nuka-2015-0105 - link do publikacji
 8. Do protons and X-rays induce cell-killing in human peripheral blood lymphocytes by different mechanisms?
  Autorzy:
  J. Miszczyk, K. Rawojć, A. Panek, P.G.S. Prasanna, M.M. Ahmed, J. Swakoń, M. Rydygier, A. Gałaś
  Czasopismo:
  Clinical and Translational Radiation Oncology (rok: 2018, tom: 9, strony: 23-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ctro.2018.01.004 - link do publikacji
 1. Comparative evaluation of the in vitro the comet assay for the detection of genotoxic effects of 60 MeV protons and X-ray radiation
  Autorzy:
  A. Panek, J. Miszczyk, K. Rawojć, J. Swakoń, T.Horwacik, L. Malinowski
  Konferencja:
  International Conference on Translational Research in Radiation Oncology/Physics for Health in Europe (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 15-19.02
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of the DNA damage induced by 60 MeV proton irradiation by cytogenetic and molecular methods
  Autorzy:
  J. Miszczyk, K. Rawojć, A. Panek, P.G.S. Prasanna, M.M.Ahmed, A. Gałaś, J. Swakoń, L. Malinowski, W.M. Kwiatek
  Konferencja:
  International Conference on Translational Research in Radiation Oncology/Physics for Health in Europe (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 15-19.02
  Status:
  Opublikowana
 1. Przedwczesna kondensacja chromatyny i inne wybrane metody oceny radiowrażliwości komórkowej i osobniczej
  Autorzy:
  J. Miszczyk, A. Burkat, K. Rawojć
  Książka:
  Wybrane nowoczesne metody w biologii i medycynie – Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2018, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana
 2. Opracowanie metody PCC (Przedwczesnej Kondensacji Chromatyny) dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych
  Autorzy:
  Justyna Miszczyk
  Książka:
  Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (rok: 2016, tom: 8, strony: 87-89), Wydawca: CREATIVETIME, ISBN 978-83-63058-62-3
  Status:
  Opublikowana
 3. Budowa, funkcje i potencjalne działanie kalikuliny i jej pochodnych
  Autorzy:
  J. Miszczyk, K. Rawojć, M. Bulanowska
  Książka:
  Wybrane substancje o znaczeniu biologicznym – Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: CREATIVETIME
  Status:
  Opublikowana