Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwu i trójskładnikowe nanostopy kobaltu z platynowcami i węglem do zastosowania w katalizie otrzymane na drodze katodowego osadzania

2013/09/B/ST8/00211

Słowa kluczowe:

elektrochemia stopy kobaltu nanostopy platynowce kataliza HER

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Żabiński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 499 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-09-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Multimetr wielofunkcyjny z elektrodami. Za kwotę 14 000 PLN
 2. Potencjostat. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Analysis of electrodeposition parameters influence on cobalt deposit roughness IF: 3,15
  Autorzy:
  Sylwia Banbur-Pawlowska, Krzysztof Mech, Remigiusz Kowalik, Piotr Zabinski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 805-808), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.04.005 - link do publikacji
 2. Electrochemical deposition of alloys in Ru3+ – Co2+–Cl––H2O system IF: 2,729
  Autorzy:
  K. Mech, J. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 748, strony: 76-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.04.022 - link do publikacji
 3. Electrochemical deposition of ruthenium and cobalt-ruthenium alloys from acidic chloride ions containing baths
  Autorzy:
  D. Kutyła, K. Kołczyk, R. Kowalik, P. Żabiński
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: Vol. 61, No 3, strony: 1567–1574), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0256 - link do publikacji
 4. Electrodeposition od Co-Rh alloys from aqueous chloride solutions IF: 2,199
  Autorzy:
  K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2014, tom: vol 258, strony: 72-77), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Electrodeposition of Electroactive Co–B and Co–B–C Alloys for Water Splitting Process in 8 M NaOH Solutions IF: 2,398
  Autorzy:
  Dawid Kutyła, Maciej Palarczyk, Karolina Kołczyk, Remigiusz Kowalik, Piotr Żabiński
  Czasopismo:
  Electrocatalysis (rok: 2018, tom: 9, strony: 189-203), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12678-017-0401-y - link do publikacji