Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez wybrane szczepy bakterii

2013/09/B/NZ9/00244

Słowa kluczowe:

biodegradacja leki niesteroidowe bakterie

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Danuta Wojcieszyńska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 485 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Właściwości, występowanie i biodegradacja ibuprofenu w środowisku wodnym IF: 0,5
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37, strony: 65-70), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 2. Cometabolic degradation of naproxen by Planococcus sp. strain S5 IF: 1,972
  Autorzy:
  Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Water Air Soil Pollution (rok: 2015, tom: --, strony: 226-297), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-015-2564-6 - link do publikacji
 3. Toxicity and biodegradation of ibuprofen by Bacillus thuringiensis B1(2015b) IF: 2,989
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Nowak, Sylwia Wilczyńska, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-8372-3 - link do publikacji
 4. Areny jako proleki
  Autorzy:
  Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Nieć, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2015, tom: 69, strony: 255-269), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 5. Biodegradation and biotransformation of polycyclic non-steroidal anti-inflammatory drugs IF: 5,961
  Autorzy:
  Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Reviews in Environmental Science and Bio/Technology (rok: 2015, tom: 14, strony: 229-239), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11157-015-9364-8 - link do publikacji
 6. Enzymes involved in naproxen degradation by Planococcus sp. S5 IF: 1,144
  Autorzy:
  Danuta Wojcieszyńska, Dorota Domaradzka, Katarzyna Hupert-Kocurek, Urszula Guzik
  Czasopismo:
  Polish Journal of Microbiology (rok: 2016, tom: 65, strony: 177-182), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17331331.1204477 - link do publikacji
 7. Organic micropollutants paracetamol and ibuprofen—toxicity, biodegradation, and genetic background of their utilization by bacteria IF: 2,989
  Autorzy:
  Żur J., Piński A., Marchlewicz A., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D., Guzik U.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: 25, strony: 21498–21524), Wydawca: SPRINGER HEIDELBERG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-018-2517-x - link do publikacji
 8. Paracetamol – toxicity and microbial utilization. Pseudomonas moorei KB4 as a case study for exploring degradation pathway. IF: 4,551
  Autorzy:
  Żur J., Wojcieszyńska D., Hupert-Kocurek K., Marchlewicz A., Guzik U.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2018, tom: 2016, strony: 192-202), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2018.04.179 - link do publikacji
 9. Toxicity of diclofenac and its biotransformation by Raoultella sp. DD4 IF: 0,79
  Autorzy:
  Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmetal Study (rok: 2016, tom: 25, strony: 2211-2216), Wydawca: HARD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/62681 - link do publikacji
 10. Bacillus thuringiensis B1(2015b) is a Gram-Positive bacteria able to degrade naproxen and ibuprofen IF: 1,972
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Water Air and Soil Pollution (rok: 2016, tom: 227, strony: 197-204), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-016-2893-0 - link do publikacji
 11. Bacterial degradation of naproxen- undisclosed pollutant in the environment IF: 4,449
  Autorzy:
  Danuta Wojcieszyńska, Dorota Domaradzka, Katarzyna Hupert-Kocurek, Urszula Guzik
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Management (rok: 2014, tom: 145, strony: 157-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2014.06.023 - link do publikacji
 12. Dynamics of ibuprofen biodegradation by Bacillus thuringiensis B1(2015b) IF: 1,096
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Archives of Environmental Protection (rok: 2017, tom: 43, strony: 60-64), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aep-2017-0020 - link do publikacji
 13. Exploring the degradation of ibuprofen by Bacillus thuringiensis B1(2015b): The new pathway and factors affecting degradation IF: 3,098
  Autorzy:
  Marchlewicz A., Guzik U., Smułek W., Wojcieszyńska D.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1676), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22101676 - link do publikacji
 14. Over-the-counter monocyclic non-steroidal anti-inflammatory drugs in environment- sources, risks, biodegradation IF: 1,972
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Czasopismo:
  Water Air Soil Pollution (rok: 2015, tom: --, strony: 226-355), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11270-015-2622-0 - link do publikacji
 1. Biotransformacja naproksenu przez szczep Pseudomonas stutzeri
  Autorzy:
  Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Konferencja:
  Eko-Dok 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 23-26 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ dwuwartościowych jonów kadmu na dynamikę rozkładu ibuprofenu przez szczep Bacillus sp. B1 (2015b )
  Autorzy:
  Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Konferencja:
  Eko-Dok 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 11-13 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Naproksen- trudno degradowalny lek przeciwzapalny i jego biotransformacja przez Bacillus sp. B1 (2015b)
  Autorzy:
  Dorota Domaradzka, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska
  Konferencja:
  Eko-Dok 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 11-13 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na formowanie i strukturę biofilmu
  Autorzy:
  Joanna Żur, Danuta Wojcieszyńska, Urszula Guzik
  Konferencja:
  Eko-Dok 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 11-13 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana