Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pierwsze badania fotoindukowanych procesów w betalainach z wykorzystaniem femtosekundowej absorpcji przejściowej UV-vis.

2013/09/B/ST4/00273

Słowa kluczowe:

betalainy fotofizyka wzbudzone stany singletowe ultraszybka spektroskopia laserowa

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Gotard Burdziński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 639 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Zakończenie projektu: 2017-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do chromatografii typu "flash". Za kwotę 170 000 PLN
 2. Miernik pH. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Photophysical properties of indicaxanthin in aqueous and alcoholic solutions IF: 3,468
  Autorzy:
  Monika Wendel, Dominika Szot, Karolina Starzak, Dorota Tuwalska, Dorota Prukala, Tomasz Pedzinski, Marek Sikorski, Slawomir Wybraniec, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 113, strony: 634-639), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2014.09.036 - link do publikacji
 2. Chemical quenching of singlet oxygen by betanin IF: 2,235
  Autorzy:
  Monika Wendel, Stanisław Nizinski, Mateusz Gierszewski, Dorota Prukala, Marek Sikorski, Karolina Starzak, Slawomir Wybraniec, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  Photochemical and Photobiological Sciences (rok: 2016, tom: 15, strony: 872-878), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6pp00037a - link do publikacji
 3. Time-resolved spectroscopy of the singlet excited state of betanin in aqueous and alcoholic solutions. IF: 4,493
  Autorzy:
  Monika Wendel, Stanislaw Nizinski, Dorota Tuwalska, Dorota Prukala, Marek Sikorski, Slawomir Wybraniec, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 18152-18158), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp00684h - link do publikacji
 4. Disclosing whole reaction pathways of photochromic 3H-naphthopyrans with fast color fading IF: 8,539
  Autorzy:
  Sabina Brazevic, Michel Sliwa, Yoichi Kobayashi, Jiro Abe, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2017, tom: 8, strony: 909-914), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.6b03068 - link do publikacji
 5. Photophysical properties of betaxanthins: vulgaxanthin I in aqueous and alcoholic solutions. IF: 2,719
  Autorzy:
  Monika Wendel, Dominika Szot, Karolina Starzak, Dorota Tuwalska, Jacek Gapinski, Ryszard Naskrecki, Dorota Prukala, Marek Sikorski, Slawomir Wybraniec, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2015, tom: 167, strony: 289-295), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.06.030 - link do publikacji
 6. Impact of S1→S0 internal conversion in betalain-based dye sensitized solar cells IF: 4,055
  Autorzy:
  Monika Wendel, Agnieszka Kumorkiewicz, Sławomir Wybraniec, Marcin Ziółek, Gotard Burdziński
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 141, strony: 306-315), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.02.026 - link do publikacji
 7. Photophysical properties of betaxanthins: miraxanthin V - insight into the excited-state decativation mechanism from experiment and computations IF: 3,289
  Autorzy:
  Stanisław Niziński, Monika Wendel, Michał F. Rode, Dorota Prukała, Marek Sikorski, Sławomir Wybraniec, Gotard Burdziński
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 6411-6421), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra28110a - link do publikacji
 8. Ultrafast internal conversion in neobetanin in comparison to betacyanins IF: 2,477
  Autorzy:
  Monika Wendel, Stanisław Nizinski, Dorota Prukala, Marek Sikorski, Slawomir Wybraniec, Gotard Burdzinski
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2017, tom: 332, strony: 602-610), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2016.09.027 - link do publikacji