Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w przenoszeniu i przekazywaniu genów oporności na antybiotyki i czynników wirulencji.

2013/09/N/NZ9/01630

Słowa kluczowe:

żywnosc gotowa do spożycia Enterococcus antybiotykooporność czynniki wirulencji

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_11: Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wioleta Chajęcka-Wierzchowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System obrazowania, dokumentacji i analizy żeli. Za kwotę 44 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Diversity of Antibiotic Resistance Genes in Enterococcus Strains Isolated from Ready-to-Eat Meat Products. IF: 1,649
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska , Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Czasopismo:
  Journal of Food Science (rok: 2016, tom: 81, strony: M2799-M2807), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/1750-3841.13523 - link do publikacji
 2. Enterococci from ready-to-eat food – horizontal gene transfer of antibiotic resistance genes and genotypic characterization by PCR melting profile IF: 2,379
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska , Anna Zadernowska,Urszula Zarzecka,Arkadiusz Zakrzewski, Joanna Gajewska
  Czasopismo:
  Journal of the Science of Food and Agriculture (rok: 2019, tom: 99, strony: 1172–1179), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jsfa.9285 - link do publikacji
 3. Virulence factors of Enterococcus spp. presented in food IF: 2,711
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska , Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2017, tom: 75, strony: 670-676), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Virulence factors, antimicrobial resistance and biofilm formation in Enterococcus spp. isolated from retail shrimps IF: 2,416
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Czasopismo:
  LWT-LWT - Food Science and Technology (rok: 2016, tom: 69, strony: 117-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2016.01.034 - link do publikacji
 1. Transfer in vitro genów oporności na antybiotyki przez szczepy z rodzaju Enterococcus izolowane z żywności gotowej do spożycia
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Monika Zyra, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Konferencja:
  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (rok: 2016, ), Wydawca: PTM
  Data:
  konferencja 25-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Występowanie genetycznych markerów wirulencji u szczepów Enterococcus sp. izolowanych z żywności
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Konferencja:
  XLII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN "Żywność-Zdrowie-Przyszłość" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
  Data:
  konferencja 25-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Antybiotykooporność i czynniki wirulencji Enterococcus spp. izolowanych z żywności gotowej do spożycia
  Autorzy:
  Chajęcka-Wierzchowska W.
  Konferencja:
  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (rok: 2016, ), Wydawca: PTM
  Data:
  konferencja 25-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Co-transfer of aminoglycoside, tetracycline and macrolide resistance genes between Enterococcus strains isolated from ready-to-eat food
  Autorzy:
  Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowska A., Łaniewska-Trokenheim Ł.
  Konferencja:
  FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists (rok: 2017, ), Wydawca: Kenes Group
  Data:
  konferencja 7-13.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Genetic characterization of antibiotic resistance in Enterococcus spp. from ready-to-eat salads
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Konferencja:
  VI International Conference on Environment, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld (rok: 2015, ), Wydawca: Formatex
  Data:
  konferencja 28-30.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Fenotypowa i genotypowa oporność na antybiotyki szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Konferencja:
  XLII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN "Żywność-Zdrowie-Przyszłość" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo naukowe PTTŻ
  Data:
  konferencja 25-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Genetic characterization of antibiotic resistance in Enterococcus spp. from ready-to-eat salads
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Książka:
  Microbes in the spotlight, recent progress in the understanding of beneficial and harmful microorganism" (rok: 2016, tom: 1, strony: 267-271), Wydawca: BrownWalker Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Fenotypowa i genotypowa oporność na antybiotyki szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności
  Autorzy:
  Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Anna Zadernowska, Łucja Łaniewska-Trokenheim
  Książka:
  Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. (rok: 2015, tom: 1, strony: 25-35), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
  Status:
  Opublikowana