Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu organicznych i nieorganicznych dodatków nawozowych na kinetykę procesów biodegradacji i migrację hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebach wykorzystywanych rolniczo.

2013/09/N/ST10/02175

Słowa kluczowe:

Biodegradacja zanieczyszczenia organiczne zanieczyszczenia gleby migracja związków organicznych bioremediacja

Deskryptory:

 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dariusz Włóka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2016-03-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Marzena Smol
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17(4), strony: 713-726), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowane
 2. The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils IF: ,83
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak, Anna Grosser, Anna Napora
  Czasopismo:
  Polycyclic Aromatic Compounds (rok: 2014, ), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10406638.2014.918887 - link do publikacji
 3. The evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) biodegradation kinetics in soil amended with organic fertilizers and bulking agents IF: 3,743
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Agnieszka Rorat, Marzena Smol, Małgorzata Kacprzak
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2017, tom: 145, strony: 161-168), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2017.07.021 - link do publikacji
 4. The study of the effectiveness of the new method for the rapid PAHs analysis in soil
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek
  Czasopismo:
  Acta Innovations (rok: 2015, tom: 17, strony: 11.05.2021), Wydawca: CBI Pro-Akademia
  Status:
  Opublikowane
 5. Evaluation of extraction methods of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil and sewage sludge matrix
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Marzena Smol
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17(4), strony: 689-702), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowane
 6. A sustainable phytoremediation technology using Phalaris arundinacea and Brasica napus L. combined with compost and nano SIO2 fertilization for the removal of PAH-polluted soil
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Marzena Smol, Agnieszka Rorat, Dylan Hutchison, Małgorzata Kacprzak
  Status:
  Złożone
 1. The induced biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in cultivation of Phalaris arundinacea
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak
  Konferencja:
  SETAC Europe 25th Annual Meeting, (rok: 2015, ), Wydawca: Society of Environmental Toxicology and Chemistry
  Data:
  konferencja 3-7.05
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ nawozów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Marzena Smol, Małgorzata Kacprzak
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł, Lubelskie Spotkania Studenckie (rok: 2014, ), Wydawca: UMCS Lublin
  Data:
  konferencja 9.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Zanieczyszczenia organiczne jako problem współczesnego rolnictwa
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Anna Grobelak
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie (rok: 2015, ), Wydawca: UMCS Lublin
  Data:
  konferencja 8,06
  Status:
  Opublikowane
 1. The new approach in the soil contaminated with organic pollutants bioremediation
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak
  Książka:
  Współczesne Problemy Ochrony Środowiska (rok: 2015, tom: 3, strony: 329-336), Wydawca: Mastermedia sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 2. Badanie kinetyki biodegradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych w glebie
  Autorzy:
  Dariusz Włóka, Agnieszka Placek, Małgorzata Kacprzak
  Książka:
  Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (rok: 2015, tom: 5, strony: 468-479), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowane