Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X= Ga, Na)

2013/09/D/ST8/03991

Słowa kluczowe:

gęstość napięcie powierzchniowe lepkość zwilżalność stopy Sn-Zn

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Gancarz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 291 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Zakończenie projektu: 2017-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Density, surface tension and viscosity of Sn-Zn alloys with Ag, Bi, Ga and Na additions IF: 1,846
  Autorzy:
  T. Gancarz
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibr. (rok: 2017, tom: 441, strony: 72-77), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Data for the Density, Viscosity and Surface Tension of Liquid Al- Zn, Ag-Sn, Bi-Sn, Cu-Sn and Sn-Zn Eutectic Alloys IF: 3,51
  Autorzy:
  A. Dobosz, T. Gancarz,
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. Ref. Data (rok: 2018, tom: 47, strony: 13102), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5010151 - link do publikacji
 3. Physical, thermal, mechanical properties and microstructural characterization of Sn-9Zn-XGa alloys IF: 1,73
  Autorzy:
  T. Gancarz
  Czasopismo:
  METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE (rok: 2016, tom: 47A, strony: 326-333), Wydawca: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-015-3235-3 - link do publikacji
 4. Wetting and Interfacial Chemistry of Sn-Zn-Ga Alloys with Cu Substrate IF: 1,094
  Autorzy:
  T. Gancarz, P. Fima
  Czasopismo:
  J. Mater. Eng. Perform. (rok: 2016, tom: 25, strony: 3358-3365), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-016-2029-0 - link do publikacji
 5. Wetting of Sn–Zn-Ga and Sn-Zn-Na alloys on Al and Ni substrate IF: 1,566
  Autorzy:
  T. Gancarz, P. Boborowski, S. Pawlak, N. Schell, R. Chulist, K. Janik
  Czasopismo:
  Journal of ELECTRONIC MATERIALS (rok: 2018, tom: 47, strony: 49-60), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-017-5791-3 - link do publikacji
 6. The effect of aging temperature on the phenomena occurring at the interface of solder SnZn with Na on Cu substrate IF: 2,489
  Autorzy:
  T. Gancarz
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2016, tom: 171, strony: 187-190), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2016.02.066 - link do publikacji
 7. Density, surface tension and viscosity of Ga-Sn eutectic alloys with Zn additions IF: 4,513
  Autorzy:
  A. Dobosz, T. Gancarz,
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2018, tom: 264, strony: 600-606), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.molliq.2018.05.047 - link do publikacji
 8. Thermophysical properties of Ga-Zn eutectic alloys with Sn additions IF: 2,197
  Autorzy:
  A. Dobosz, T. Gancarz,
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibr. (rok: 2018, tom: 474, strony: 44725), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2018.07.008 - link do publikacji
 9. The effects of Na addition on the density, surface tension and viscosity of liquid Sn-Zn alloys IF: 2,2
  Autorzy:
  T. Gancarz, W. Gasior
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 418, strony: 57-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2015.09.009 - link do publikacji
 10. Thermal and mechanical properties of lead-free SnZn-xNa casting alloys, and interfacial chemistry on Cu substrates during the soldering process IF: 3,014
  Autorzy:
  T. Gancarz, P. Bobrowski, J. Pstrus, S. Pawlak
  Czasopismo:
  J. Alloy Compd. (rok: 2016, tom: 679, strony: 442-453), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.04.040 - link do publikacji