Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy

2013/09/B/NZ6/03514

Słowa kluczowe:

kozy SRLVs białka ostrej fazy beta-defensyny katelicydyny

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ6_3: Immunologia zwierząt

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Kaba 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 1 216 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2018-03-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Acute-phase proteins in pregnant goats: A longitudinal study. IF: 0,925
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Stefaniak T., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation (rok: 2017, tom: 29, strony: 814-819), Wydawca: SAGE Publications Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1040638717714295 - link do publikacji
 2. Design and Implementation of a database enhancing the collection, management and analysis of data in an animal sciences project IF: 0,71
  Autorzy:
  Pławińska-Czarnak J.*, Ochnio L., Zarzyńska J., Bogdan J., Kaba J., Majewska A., Bagnicka E
  Czasopismo:
  Animal Science Papers and Reports (rok: 2018, tom: 36(2), strony: 159-170), Wydawca: IGHZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Diagnostic performance of ID screen MVV-CAEV Indirect Screening ELISA in identifying small ruminant lentiviruses-infected goats IF: 0,712
  Autorzy:
  Nowicka D., Czopowicz M., Mickiewicz M., Szaluś-Jordanow O., Witkowski .L, Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Veterinary Sciences (rok: 2014, tom: 17 (3), strony: 501-506), Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Weterynaryjnych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pjvs-2014-0072 - link do publikacji
 4. Influence of true within-herd prevalence of small ruminant lentivirus infection in goats on agreement between serological immunoenzymatic tests IF: 1,987
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Preventive Veterinary Medicine (rok: 2017, tom: 144, strony: 75-80), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prevetmed.2017.05.017 - link do publikacji
 5. Effect of Immediately-After-Birth Weaning on the Development of Goat Kids Born to Small Ruminant Lentivirus-Positive Dams. IF: 1,832
  Autorzy:
  Nalbert T., Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Moroz A., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Puchała R., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Animals (Basel) (rok: 2019, tom: 9, strony: E822), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ani9100822 - link do publikacji
 6. Impact of the subclinical small ruminant lentivirus infection of female goats on the litter size and the birth body weight of kids IF: 2,302
  Autorzy:
  Nalbert T., Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Witkowski M., Witkowski L., Słoniewska D., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Preventive Veterinary Medicine (rok: 2019, tom: 165, strony: 71-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.prevetmed.2019.02.011 - link do publikacji
 7. The Effect of the Subclinical Small Ruminant Lentivirus Infection of Female Goats on the Growth of Kids IF: 2,776
  Autorzy:
  Nalbert T, Czopowicz M, Szaluś-Jordanow O, Witkowski L, Moroz A, Mickiewicz M, Markowska-Daniel I, Słoniewska D, Bagnicka E, Kaba J.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2020, tom: 15, strony: e0230617), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0230617 - link do publikacji
 8. Acute Phase Protein Levels as An Auxiliary Tool In Diagnosing Viral Diseases In Ruminants—A Review IF: 3,761
  Autorzy:
  Reczyńska D., Zalewska M., Czopowicz M., Kaba J., Zwierzchowski L., Bagnicka E.
  Czasopismo:
  Viruses-Basel (rok: 2018, tom: 10(9), strony: 502), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/v10090502 - link do publikacji
 9. Profile of serum lipid metabolites of one-week-old goat kids depending on the type of rearing IF: 1,835
  Autorzy:
  Czopowicz M., Moroz A., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Nalbert T., Markowska-Daniel I., Puchała R., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  BMC Veterinary Research (rok: 2020, tom: 16, strony: 346), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12917-020-02575-1 - link do publikacji
 10. Decline of maternal antibodies to small ruminant lentivirus in goat kids IF: 1,325
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Animal Science Journal (rok: 2018, tom: 89, strony: 1364-1370), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1111/asj.13038 - link do publikacji
 11. Agreement between commercial assays for haptoglobin and serum amyloid A in goats IF: 1,472
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Acta Veterinaria Scandinavica (rok: 2017, tom: 59, strony: 65), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13028-017-0333-9 - link do publikacji
 12. Haptoglobin and serum amyloid A in goats with clinical form of caprine arthritis-encephalitis IF: 0,947
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Stefaniak T., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Small Ruminant Research (rok: 2017, tom: 156, strony: 73-77), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.smallrumres.2017.09.013 - link do publikacji
 13. Fall in antibody titer to small ruminant lentivirus in the periparturient period in goats. IF: 1,083
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Moroz A., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Small Ruminant Research (rok: 2017, tom: 147, strony: 37-40), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.smallrumres.2016.12.006 - link do publikacji
 14. Use of two commercial caprine arthritis-encephalitis immunoenzymatic assays for screening of arthritic goats IF: 0,925
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Moroz A., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Kaba J.
  Czasopismo:
  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation (rok: 2018, tom: 30, strony: 36-41), Wydawca: SAGE Publications Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1040638717729397 - link do publikacji
 15. Small ruminant lentivirus infection influences expressions of some acute phase proteins and cathelicidin genes in milk somatic cells and peripheral blood leukocytes of dairy goats IF: 2,798
  Autorzy:
  Reczyńska Daria, Zalewska Magdalena, Czopowicz Michał, Kaba Jarosław, Zwierzchowski Lech, Bagnicka Emilia
  Czasopismo:
  Veterinary Research (rok: 2018, tom: 49, strony: 113), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1186/s13567-018-0607-x - link do publikacji
 1. Fluctuation of antibody levels to small ruminant lentivirus in naturally infected goats
  Autorzy:
  Kaba J., Czopowicz M., Mickiewicz M., Markowska-Daniel I., Szaluś-Jordanow O., Witkowski L., Bagnicka E.
  Konferencja:
  Annual conference of the GVMS (German Veterinary Medical Society) subgroup "Small Ruminant Diseases (German Small Ruminant Veterinary Society) and conference of the European College of Small Ruminant Health Management (ECSRHM) (rok: 2016, ), Wydawca: German Veterinary Medical Society
  Data:
  konferencja 15-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ rozwoju zakażenia lentiwirusem małych przeżuwaczy na cechy produkcyjne kóz mlecznych
  Autorzy:
  Bagnicka E., Pławińska-Czarnak J., Jarczak J., Czopowicz M., Reczyńska D., Witkowski L., Zarzyńska J., Barłowska K., Słoniewska D., Kaba J.
  Konferencja:
  LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTZ
  Data:
  konferencja 21-23 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Zależności między stężeniem białek ostrej fazy w surowicy krwi kóz mlecznych wolnych od zakażenia i zakażonych wirusem małych przeżuwaczy
  Autorzy:
  Bagnicka E, Reczyńska D, Zalewska M, Kawecka E, Brodowska P, Słoniewska D, Horbańczuk K, Petrykowski S, Zwierzchowski L
  Konferencja:
  LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego" (rok: 2018, ), Wydawca: PTZ
  Data:
  konferencja 19–21 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Blood count in neonatal goats
  Autorzy:
  Czopowicz M., Mickiewicz M., Bagnicka E., Kaba J.
  Konferencja:
  XIV Middle European Buiatric's Congress (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Buiatric Association
  Data:
  konferencja 25-27.05
  Status:
  Opublikowana
 5. The expression of immune related genes in blood leucocytes of goat infected with small ruminant lentivirus
  Autorzy:
  Bagnicka E., Reczyńska D., Czopowicz M., Jarczak J., Mickiewicz M., Słoniewska D., Kaba J.
  Konferencja:
  World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (rok: 2018, ), Wydawca: WCGALP
  Data:
  konferencja 7-16 lutego
  Status:
  Opublikowana
 6. Persistence of maternal antibodies in small ruminant lentivirus-infected goat kids
  Autorzy:
  Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Witkowski L., Mickiewicz M., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Kaba J.
  Konferencja:
  Annual conference of the GVMS (German Veterinary Medical Society) subgroup "Small Ruminant Diseases (German Small Ruminant Veterinary Society) and conference of the European College of Small Ruminant Health Management (ECSRHM) (rok: 2016, ), Wydawca: German Veterinary Medical Society
  Data:
  konferencja 15-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ rozwoju zakażenia lentiwirusem małych przeżuwaczy na cechy produkcyjne kóz mlecznych
  Autorzy:
  Bagnicka E., Pławińska-Czarnak J., Jarczak J., Czopowicz M., Reczyńska D., Witkowski L., Zarzyńska J., Barłowska K., Słoniewska D., Kaba J
  Konferencja:
  Produkty pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 21-23 września
  Status:
  Opublikowana