Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru

2013/09/B/ST5/00076

Słowa kluczowe:

nanoporowate materiały węglowe struktura porowata adsorpcja CO2 i H2

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Choma 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 950 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Spektrofotometr UV/VIS. Za kwotę 36 000 PLN
 3. Suszarka laboratoryjna (mała). Za kwotę 12 000 PLN
 4. Piec rurowy PRC 65HM firmy Czylok. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Specjalistyczne programy (Microsoft Office, Sigma Plot 12.0, Adobe Photoshop CS5).. Za kwotę 11 000 PLN
 6. Zestaw do ASAP 2020 składający się z: pompy turbomolekularnej i przetworników ciśnień 10 i 1 mmHg.. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Badania kinetyczne adsorpcji wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych węglach aktywnych otrzymanych z prekursorów polimerowych IF: ,425
  Autorzy:
  M. Czubaszek, J. Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(4), strony: 43902), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 2. Equilibrium isotherms and isosteric heat for CO2 adsorption on nanoporous carbons from polymers IF: 1,771
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Michał Marszewski, Mietek jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2016, tom: 22, strony: 581-588), Wydawca: International Adsorption Society, Springer Verlag
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10450-015-9734-0 - link do publikacji
 3. Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych IF: ,425
  Autorzy:
  J. Choma, K. Stachurska, A. Dziura, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(1), strony: 43898), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 4. Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na węglach aktywnych IF: ,392
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Marzena Czubaszek, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (3), strony: 43904), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 5. Charakterystyka właściwości adsorpcyjnych i energetycznych utlenionego i zredukowanego grafenu
  Autorzy:
  Henryk Grajek, Łukasz Farczak, Tomasz Wawer, Piotr Jabłoński, Marcin Purchała
  Czasopismo:
  Aparatura badawcza i dydaktyczna (rok: 2015, tom: 3, strony: 214-223), Wydawca: Cobrabid
  Status:
  Opublikowane
 6. Heteroatom-doped carbon gels from phenols and heterocyclic aldehydes: Sulfur-doped carbon xerogels IF: 6,16
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Aleksandra Dziura
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 75, strony: 56-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2014.02.085 - link do publikacji
 7. Highly microporous polymer-based carbons for CO2 and H2 adsorption IF: 3,708
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Michal Marszewski, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 14795-14802), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c3ra47278g - link do publikacji
 8. Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych mikroporowatych kul węglowych
  Autorzy:
  J. Choma, M. Kloske, A. Dziura, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 169-182), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17512/ios.2016.2.1 - link do publikacji
 9. Selektywność adsorpcji CO2/N2 na nanoporowatych węglach aktywnych IF: ,425
  Autorzy:
  J. Choma, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(3), strony: 43898), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 10. Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych IF: ,619
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 36 (2), strony: 43906), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 11. Adsorption properties of activated carbons prepared from waste CDs and DVDs IF: 4,642
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Michał Marszewski, Łukasz Osuchowski, Jacek Jagiełło, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry and Engineering (rok: 2015, tom: 3, strony: 733-742), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.5b00036 - link do publikacji
 12. Benzene and methane adsorption on ultrahigh surface area carbons prepared from sulphonated styrene divinylbenzene resin by KOH activation IF: ,633
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, A. Dziura, M. Marszewski, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption Science and Technology (rok: 2015, tom: 33(6-8), strony: 587-594), Wydawca: SAGE publishing
  Status:
  Opublikowane
 13. Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych
  Autorzy:
  A. Dziura, Ł. Osuchowski, B. Szczęśniak
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 195-204), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17512/ios.2016.2.3 - link do publikacji
 14. Adsorpcja dwutlenku węgla na węglach aktywnych otrzymanych z prekursorów polimerowych IF: ,392
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (4), strony: 43898), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 15. Adsorpcyjne właściwości węgli aktywnych otrzymanych z mezoporowatego kopolimeru styrenowo-dwuwinylobenzenowego IF: ,425
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(2), strony: 43898), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 16. Copolycondensation of heterocyclic aldehydes: A general approach to sulfur and nitrogen dually-doped carbon gels IF: 3,349
  Autorzy:
  W. Kiciński, M. Norek, A. Dziura, M. Polański
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 225, strony: 198-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.11.050 - link do publikacji
 17. Developing microporosity in Kevlar-derived carbon fibers by CO2 activation for CO2 adsorption IF: 4,764
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, M. Marszewski, A. Dziura, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of CO2 Utilization (rok: 2016, tom: 16, strony: 17-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jcou.2016.05.004 - link do publikacji
 18. Saran-derived carbons for CO2 and benzene sorption at ambient conditions IF: 2,235
  Autorzy:
  Aleksandra Dziura, Michal Marszewski, Jerzy Choma, Luis K.C. de Souza, Łukasz Osuchowski and Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Industrial &Engineering Chemistry Research (rok: 2014, tom: 53, strony: 15383-15388), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ie5004448 - link do publikacji
 19. Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar® IF: ,619
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 36 (4), strony: 43898), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane
 20. Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych węgli mezoporowatych IF: ,392
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jan Zdenkowski, Aleksandra Święcicka, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (2), strony: 43900), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowane