Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru

2013/09/B/ST5/00076

Słowa kluczowe:

nanoporowate materiały węglowe struktura porowata adsorpcja CO2 i H2

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Choma 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 950 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na węglach aktywnych IF: 0,392
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Marzena Czubaszek, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (3), strony: 44999), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 2. Adsorpcja dwutlenku węgla na węglach aktywnych otrzymanych z prekursorów polimerowych IF: 0,392
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (4), strony: 44993), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych IF: 0,425
  Autorzy:
  J. Choma, K. Stachurska, A. Dziura, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(1), strony: 44993), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 4. Selektywność adsorpcji CO2/N2 na nanoporowatych węglach aktywnych IF: 0,425
  Autorzy:
  J. Choma, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(3), strony: 44993), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych
  Autorzy:
  A. Dziura, Ł. Osuchowski, B. Szczęśniak
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 195-204), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17512/ios.2016.2.3 - link do publikacji
 6. Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar® IF: 0,619
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 36 (4), strony: 44993), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 7. Charakterystyka właściwości adsorpcyjnych i energetycznych utlenionego i zredukowanego grafenu
  Autorzy:
  Henryk Grajek, Łukasz Farczak, Tomasz Wawer, Piotr Jabłoński, Marcin Purchała
  Czasopismo:
  Aparatura badawcza i dydaktyczna (rok: 2015, tom: 3, strony: 214-223), Wydawca: Cobrabid
  Status:
  Opublikowana
 8. Developing microporosity in Kevlar-derived carbon fibers by CO2 activation for CO2 adsorption IF: 4,764
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, M. Marszewski, A. Dziura, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Journal of CO2 Utilization (rok: 2016, tom: 16, strony: 17-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcou.2016.05.004 - link do publikacji
 9. Heteroatom-doped carbon gels from phenols and heterocyclic aldehydes: Sulfur-doped carbon xerogels IF: 6,16
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Aleksandra Dziura
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 75, strony: 56-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2014.02.085 - link do publikacji
 10. Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych IF: 0,619
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 36 (2), strony: 45001), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 11. Adsorpcyjne właściwości węgli aktywnych otrzymanych z mezoporowatego kopolimeru styrenowo-dwuwinylobenzenowego IF: 0,425
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(2), strony: 44993), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 12. Benzene and methane adsorption on ultrahigh surface area carbons prepared from sulphonated styrene divinylbenzene resin by KOH activation IF: 0,633
  Autorzy:
  J. Choma, Ł. Osuchowski, A. Dziura, M. Marszewski, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption Science and Technology (rok: 2015, tom: 33(6-8), strony: 587-594), Wydawca: SAGE publishing
  Status:
  Opublikowana
 13. Highly microporous polymer-based carbons for CO2 and H2 adsorption IF: 3,708
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Michal Marszewski, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 14795-14802), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ra47278g - link do publikacji
 14. Adsorption properties of activated carbons prepared from waste CDs and DVDs IF: 4,642
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Michał Marszewski, Łukasz Osuchowski, Jacek Jagiełło, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry and Engineering (rok: 2015, tom: 3, strony: 733-742), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.5b00036 - link do publikacji
 15. Badania kinetyczne adsorpcji wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych węglach aktywnych otrzymanych z prekursorów polimerowych IF: 0,425
  Autorzy:
  M. Czubaszek, J. Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 38(4), strony: 44997), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 16. Copolycondensation of heterocyclic aldehydes: A general approach to sulfur and nitrogen dually-doped carbon gels IF: 3,349
  Autorzy:
  W. Kiciński, M. Norek, A. Dziura, M. Polański
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2016, tom: 225, strony: 198-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.11.050 - link do publikacji
 17. Equilibrium isotherms and isosteric heat for CO2 adsorption on nanoporous carbons from polymers IF: 1,771
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Michał Marszewski, Mietek jaroniec
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2016, tom: 22, strony: 581-588), Wydawca: International Adsorption Society, Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-015-9734-0 - link do publikacji
 18. Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych mikroporowatych kul węglowych
  Autorzy:
  J. Choma, M. Kloske, A. Dziura, K. Stachurska, M. Jaroniec
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19(2), strony: 169-182), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17512/ios.2016.2.1 - link do publikacji
 19. Saran-derived carbons for CO2 and benzene sorption at ambient conditions IF: 2,235
  Autorzy:
  Aleksandra Dziura, Michal Marszewski, Jerzy Choma, Luis K.C. de Souza, Łukasz Osuchowski and Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Industrial &Engineering Chemistry Research (rok: 2014, tom: 53, strony: 15383-15388), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ie5004448 - link do publikacji
 20. Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych węgli mezoporowatych IF: 0,392
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jan Zdenkowski, Aleksandra Święcicka, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37 (2), strony: 44995), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana