Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wygodna i wszechstronna metoda otrzymywania biokoniugatów poprzez tworzenie funkcjonalizowanych niesymetrycznych disulfidów w roztworze wodnym

2013/09/B/ST5/01261

Słowa kluczowe:

unsymmetrical disulfides phosphorodithioic acid aqueous conditions

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Rachoń 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 146 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2016-02-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka obrotowa. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Recent Developments in the Synthesis of Unsymmetrical Disulfanes (Disulfides). A Review IF: 1,185
  Autorzy:
  Mateusz Musiejuk, Dariusz Witt
  Czasopismo:
  Organic Preparations and Procedures International (rok: 2015, tom: 47, strony: 95-131), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00304948.2015.1005981 - link do publikacji
 2. DDQ-mediated synthesis of functionalized unsymmetrical disulfanes IF: 3,708
  Autorzy:
  Mateusz Musiejuk, Tomasz Klucznik, Janusz Rachon, Dariusz Witt
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 31347-31351), Wydawca: RSC Publishing - Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra04173b - link do publikacji
 3. A convenient method for the preparation of functionalized N-acylsulfenamides from primary amides IF: 0,561
  Autorzy:
  Mateusz Musiejuk, Dariusz Witt
  Czasopismo:
  Phosphorus, sulfur, and silicon (rok: 2016, tom: 191, strony: 305-310), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1065258 - link do publikacji
 1. A Novel and Efficient Synthesis of Functionalized Alkynyl Disulfanes.
  Autorzy:
  Dariusz Witt, Justyna Więczkowska, Mateusz Musiejuk
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. OTRZYMYWANIE NIESYMETRYCZNYCH DISULFANÓW Z TIOLI W OBECNOŚCI DDQ
  Autorzy:
  Dariusz Witt, Tomasz Klucznik, Mateusz Musiejuk
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. NOWA METODA OTRZYMYWANIA POCHODNYCH S-ALKINYLOWYCH ESTRÓ W KWASU NEOPENTYLIDENOFOSFORODITIOWEGO
  Autorzy:
  Justyna Więczkowska, Mateusz Musiejuk, Dariusz Witt
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. NOWA METODA OTRZYNYWANIA N-SULFENYLOAMIDÓW
  Autorzy:
  Mateusz Musiejuk, Dariusz Witt
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 14-18-.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. OPRACOWANIE METODY SYNTEZY ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE DISULFANYLOWYCH POCHODNYCH KWASU NEOPENTYLIDENOFOSFORODITIOWEGO.
  Autorzy:
  Mateusz Musiejuk, Justyna Więczkowska, Janusz Rachoń
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25-.09.2015
  Status:
  Opublikowana