Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie procesu suchego powlekania elektrostatycznego leków dojelitowych w zmodyfikowanym aparacie Wurstera

2013/09/B/ST8/00157

Słowa kluczowe:

modelowanie,suche powlekanie elektrostatyczne aparat Wurstera leki dojelitowe

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Ludwig 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 449 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2018-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Analysis of pneumatic nozzle operation with the stochastic Euler-Lagrange model IF: 3,372
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Daniel Zając, Grzegorz Ligus, Piotr Korman
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Science (rok: 2019, tom: 197, strony: 386-403), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ces.2019.01.002 - link do publikacji
 2. Impact of friction coefficient on particles circulation velocity calculated by Euler-Lagrange model in spouted bed apparatus for dry coating
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Czasopismo:
  Technical Sciences (rok: 2018, tom: 21, strony: 303-321), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 3. Modeling of particle velocities in an apparatus with a draft tube operating in a fast circulating dilute spout- fluid bed regime IF: 3,23
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Daniel Zając
  Czasopismo:
  Powder Technology (rok: 2017, tom: 319, strony: 332-345), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.powtec.2017.07.001 - link do publikacji
 4. Modelowanie przepływu gazu w aparacie do suchego powlekania
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Janusz Dziak
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2016, tom: 55/6, strony: 237-239), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 5. Euler-Lagrange model of particles circulation in a spout-fluid bed apparatus for dry coating IF: 3,413
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Paweł Płuszka
  Czasopismo:
  Powder Technology (rok: 2018, tom: 328, strony: 375-388), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.powtec.2018.01.032 - link do publikacji
 6. Particles electrification in an apparatus with a draft tube operating in a fast circulating dilute spout-fluid bed regime IF: 2,616
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Czasopismo:
  Particuology (rok: 2019, tom: 42, strony: 146-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.partic.2018.03.008 - link do publikacji
 7. The analysis of the influence of the normal restitution coefficient model on calculated particles velocities by means of Eulerian-Lagrangian approach IF: 3,413
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Paweł Płuszka
  Czasopismo:
  Powder Technology (rok: 2019, tom: 344, strony: 140-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.powtec.2018.12.004 - link do publikacji
 8. Determination of Cores Electrification During the Flow in the Modified Wurster Apparatus
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Tadeusz Mączka
  Czasopismo:
  Technical Sciences (rok: 2017, tom: 20(1), strony: 45061), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 9. Hydrodynamika przepływu cząstek w aparacie z cyrkulującym złożem rzadkim
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2016, tom: 55/5, strony: 189-190), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 1. CFD modelling of powder spraying by the pneumatic nozzle.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Anna Bastrzyk
  Konferencja:
  WCCE10 : 10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE-Spain Group
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of friction coefficient on results of particles velocity calculation using Euler-Lagrange model in spout-fluid bed apparatus
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Konferencja:
  2nd Workshop on Porous Media (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 28-30 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Oznaczanie podstawowych własności elektrostatycznych cząstek używanych w procesie suchego powlekania.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Tadeusz Mączka
  Konferencja:
  22. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej : Spała (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. The impact of the construction material on the particle electrification in the spout-fluid bed apparatus.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Konferencja:
  Chemical Technology and Engineering : international scientific conference (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Minimum stable circulation velocity in a spout-fluid bed apparatus.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Konferencja:
  Chemical Technology and Engineering : international scientific conference (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Modelowanie przepływu gazu w zmodyfikowanym aparacie Wurstera.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Janusz Dziak
  Konferencja:
  22. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydrodynamics of particles flow in the modified Wurster apparatus operating in a fast circulating dilute spout-fluid bed regime
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig
  Konferencja:
  22. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Exall
  Data:
  konferencja 5-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Determination of cores electrisation during the flow in the modified Wurster apparatus
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Tadeusz Mączka
  Konferencja:
  1st Workshop on Porous Media (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 1-3.07
  Status:
  Opublikowana
 9. Particle electrification in the spout-fluid bed apparatus.
  Autorzy:
  Wojciech Ludwig, Izabela Polowczyk
  Konferencja:
  WCCE10 : 10th World Congress of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: EFCE-Spain Group
  Data:
  konferencja 1-5.10.2017
  Status:
  Opublikowana