Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady - przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko", Polska

2013/09/B/ST10/01666

Słowa kluczowe:

kratery impaktowe meteoryty zapis sedymentacyjny impaktu ciał kosmicznych geozagrożenia

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Szczuciński 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 981 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. świder ręczny. Za kwotę 17 000 PLN
 2. Precyzyjna piła stołowa z zestawem tarcz o średnicy 10 cali do cięcia skał z twardymi i metalicznymi fragmentami. Za kwotę 15 000 PLN
 3. Komputery / laptopy (3 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 4. Aparat fotograficzny. Za kwotę 3 799 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 1. Geology of the Morasko craters, Poznań, Poland—Small impact craters in unconsolidated sediments IF: 2,318
  Autorzy:
  Monika Szokaluk, Robert Jagodziński, Andrzej Muszyński, Witold Szczuciński
  Czasopismo:
  Meteoritics & Planetary Science (rok: 2019, tom: 54, strony: 1478-1494), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/maps.13290 - link do publikacji
 2. Jak powstały Kratery Morasko? Rewizja istniejących poglądów dotyczących genezy zagłębień w rezerwacie pod Poznaniem
  Autorzy:
  Małgorzata Bronikowska
  Czasopismo:
  ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM - Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (rok: 2018, tom: 9, strony: 30-41), Wydawca: Polskie Towarzystwo Meteorytowe
  Status:
  Opublikowane
 3. Opowieści kosmicznego gościa
  Autorzy:
  Muszyński A., Szczuciński W.
  Czasopismo:
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii nauk (rok: 2016, tom: 48(4), strony: 27-29), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 4. Kierunek przylotu oraz parametry fizyczne meteoroidu Morasko wraz z ich implikacjami dla elipsy rozrzutu – wnioski z badań numerycznych
  Autorzy:
  Małgorzata Bronikowska
  Czasopismo:
  ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (rok: 2018, tom: 9, strony: 17-29), Wydawca: Polskie Towarzystwo Meteorytowe
  Status:
  Opublikowane
 5. MINERALOGIA DROBNOZIARNISTYCH UTWORÓW Z KRATERU METEORYTU MORASKO [MINERALOGY OF FINE-GRAINED SEDIMENTS FROM THE MORASKO METEORITE CRATER]
  Autorzy:
  Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński
  Czasopismo:
  BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (rok: 2015, tom: 464, strony: 17-24), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5604/08676143.1200426 - link do publikacji
 6. Morphology of the Morasko crater field (western Poland): Influences of pre-impact topography, meteoroid impact processes, and post-impact alterations IF: 3,681
  Autorzy:
  Wojciech Włodarski, Joanna Papis, Witold Szczuciński
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2017, tom: 295, strony: 586–597), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2017.08.025 - link do publikacji
 7. Reconstruction of the Morasko meteoroid impact—Insight from numerical modeling IF: 2,819
  Autorzy:
  Bronikowska M., Artemieva N. A., Wunnemann K.
  Czasopismo:
  Meteoritics & Planetary Science (rok: 2017, tom: 52, strony: 1704-1721), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/maps.12882 - link do publikacji
 8. Deszcz meteorytów z nieba w okolicach Poznania
  Autorzy:
  Muszyński A., Szczuciński W., Stankowski W.
  Czasopismo:
  Gems and Jewelery (rok: 2014, tom: 1, strony: 18-23), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gemmologiczne
  Status:
  Opublikowane
 9. Probability of coincidental similarity among the orbits of small bodies – I. Pairing IF: 1,942
  Autorzy:
  Tadeusz Jan Jopek, Małgorzata Bronikowska
  Czasopismo:
  Planetary and Space Science (rok: 2017, tom: 143, strony: 43-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.pss.2016.12.004 - link do publikacji
 10. Holocene paleohydrological reconstruction of Lake Strzeszyńskie (western Poland) and its implications for the central European climatic transition zone IF: 2,237
  Autorzy:
  Krzysztof Pleskot, Rik Tjallingii, Mirosław Makohonienko, Norbert Nowaczyk, Witold Szczuciński
  Czasopismo:
  Journal of Paleolimnology (rok: 2018, tom: 59, strony: 443–459), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10933-017-9999-2 - link do publikacji
 1. Effects of meteorite impact in unconsolidated sediments, Morasko, Poland - outline of a new interdisciplinary project
  Autorzy:
  Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., Bronikowska M., Pleskot K., Szokaluk M., Artemieva N., Cerbin S., Duczmal Czernikiewicz A., Jagodziński R., Lutyńska M., Pisarska-Jamroży M., Rachlewicz G., van Loon T., Włodarski W., Woszczyk M.
  Konferencja:
  GeoFrankfurt 2014 - Dynamik des Systems Erde / Earth System Dynamics (rok: 2014, ), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Data:
  konferencja 21-24.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Effects of moderate size meteorite impact in unconsolidated sediments - interdisciplinary project on "Morasko" meteorite impact
  Autorzy:
  W. Szczuciński, M. Makohonienko, A. Muszyński, K. Wünneman and project scientific party
  Konferencja:
  Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling (rok: 2015, ), Wydawca: University of Freiburg, Niemcy i USRA, Houston USA
  Data:
  konferencja 21-26.09
  Status:
  Opublikowane
 3. Geologiczny zapis upadku meteorytu Morasko
  Autorzy:
  Szokaluk M., Muszyński A., Jagodziński R., Szczuciński W.
  Konferencja:
  VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6: Granice Sedymentologii (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 28.06-01.07
  Status:
  Opublikowane
 4. Microdeformations at the Contact Zones of the Morasko Iron Meteorite with Surrounding Sediments — Likely Evidence of Meteorite Impact
  Autorzy:
  Duczmal -Czernikiewicz A., Muszyński A.
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12.08
  Status:
  Opublikowane
 5. Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland)
  Autorzy:
  Szokaluk M., Muszyński A., Jagodziński R., Szczuciński W.
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 6. RECONSTRUCTION OF THE MORASKO METEORITE IMPACT: FROM ATMOSPHERIC ENTRY TO INDIVIDUAL CRATER FORMATION – INSIGHT FROM NUMERICAL MODELING
  Autorzy:
  Bronikowska M., Artemieva N. A., Wunnemann K., Szczuciński W.
  Konferencja:
  79th Meeting of the Meteoritical-Society (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 7. Ejecta Blanket from the Morasko Meteorite Impact — First Results
  Autorzy:
  M. Szokaluk, R. Jagodziński, A. Muszyński, W. Szczuciński
  Konferencja:
  Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling (rok: 2015, ), Wydawca: University of Freiburg, Niemcy i USRA, Houston USA
  Data:
  konferencja 21-26.09
  Status:
  Opublikowane
 8. Geologiczny zapis upadku Meteorytu Morasko w nieskonsolidowane podłoże – Morasko, Polska
  Autorzy:
  Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W.
  Konferencja:
  II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Studenckie KołoNaukowe geologów Uniwersytetu Wrocławskiego
  Data:
  konferencja 15-18.10.
  Status:
  Opublikowane
 9. NOWE BADANIA GEOLOGICZNE W REJONIE UPADKU METEORYTU MORASKO
  Autorzy:
  Andrzej MUSZYŃSKI, Witold SZCZUCIŃSKI, Monika SZOKALUK, Robert JAGODZIŃSKI, Agata DUCZMAL-CZERNIKIEWICZ
  Konferencja:
  IX Konferencja Meteorytowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 3-5 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 10. Sedimentary record of Morasko meteorite impact in lake sediments from the region of Poznań - preliminary results of interdisciplinary study
  Autorzy:
  Pleskot K., Szczuciński W., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Rzodkiewicz M., Woszczyk M.
  Konferencja:
  4th Annual ICLEA Workshop 2015: Abstract Voolume & Excursion Guide. Scientific Technical Report 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences (rok: 2015, ), Wydawca: GFZ German Research Centre for Geosciences
  Data:
  konferencja 23-26.06
  Status:
  Opublikowane
 11. Clay Minerals in the Sediments from the Region of Fall of Morasko Meteorite
  Autorzy:
  Duczmal -Czernikiewicz A., Muszyński A.
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12.08
  Status:
  Opublikowane
 12. DETERMINATION OF METEOROIDS DYNAMICAL PROPERTIES FOR TERRESTRIAL STREWN FIELDS BY NUMERICAL MODELING
  Autorzy:
  Bronikowska M., Artemieva N. A., Wunnemann K., Szczuciński W.
  Konferencja:
  79th Meeting of the Meteoritical-Society (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12.08
  Status:
  Opublikowane
 13. Distribution and properties of ejecta deposits in the region of Morasko meteorite impact craters (Poznan, Poland)
  Autorzy:
  M. Szokaluk, W. Szczucinski, R. Jagodzinski, A. Muszynski, G. Rachlewicz, W. Włodarski, M. Pisarska-Jamrozy, A. Duczmal-Czernikiewicz
  Konferencja:
  Geoberlin 2015, Berlin 4-7.10.2015 (Wagner, J; Elger, K. [Eds] (2015) GeoBerlin2015 - Dynamic Earth from Alfred Wegener to today and beyond - Abstracts (rok: 2015, ), Wydawca: GFZ German Research Centre for Geosciences.
  Data:
  konferencja 4-7.09
  Status:
  Opublikowane
 14. Field excursion to the "Morasko Meteorite" Reserve
  Autorzy:
  Muszyński A., Stankowski W., Szczuciński W.
  Konferencja:
  MPSE 2014 Mars — Connecting Planetary Scientists in Europe (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Space Research Centre
  Data:
  konferencja 3-6.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 15. Fragmentation of Meteoroids in Atmosphere: Models Versus Observations.
  Autorzy:
  N. A. Artemieva
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 16. On the Possible Influence of Small Impact on Geoengineering Properties of Subsoil
  Autorzy:
  Smaga, A.; Radaszewski, R.; Wierzbicki, J.
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 17. "The Last Scandinavian Ice Sheet in Wielkopolska and Mid-Holocene Meteorite Impact Craters" - Field guide, chapter:" Site I: Morasko Meteorite Nature Reserve"
  Autorzy:
  Witold Szczuciński, Mirosław Makohonienko, Krzysztof Pleskot
  Konferencja:
  1st International Conference "Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic: from past to present" (PalaeoArc) (rok: 2019, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 20-24.05.2019
  Status:
  Opublikowane
 18. Determining the Initial Parameters of the Morasko Meteoroid
  Autorzy:
  M. Bronikowska, N. A. Artemieva, K. Wünnemann, W. Szczuciński
  Konferencja:
  Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling (rok: 2015, ), Wydawca: University of Freiburg, Niemcy i USRA, Houston USA
  Data:
  konferencja 21-26.09
  Status:
  Opublikowane
 19. Identification and dating of small impact crater ejecta deposits, case of Morasko craters, Poland
  Autorzy:
  Szczuciński, W., Szokaluk, M., Bronikowska, M., Jagodziński, R., Muszyński, A., Wuennemann, K.
  Konferencja:
  32nd IAS International Meeting of Sedimentology (rok: 2016, ), Wydawca: International Association of Sedimentologists
  Data:
  konferencja 23-25.05
  Status:
  Opublikowane
 20. Late Glacial and Holocene environmental history of Wielkopolska region (western Poland) recorded in sediments of Strzeszyńskie Lake and Kierskie Lake
  Autorzy:
  Krzysztof Pleskot, Witold Szczuciński, Rik Tjallingii, Mirosław Makohonienko, Norbert Nowaczyk, Achim Brauer
  Konferencja:
  EGU General Assembly. Geophysical Research Abstracts (rok: 2016, ), Wydawca: European Geoscientific Union
  Data:
  konferencja 17-22.04
  Status:
  Opublikowane
 21. MODELING THE MORASKO STREWN FIELD
  Autorzy:
  M. Bronikowska, N. A. Artemieva, K. Wünnemann, W. Szczuciński
  Konferencja:
  Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces, Laurel, Maryland, US (rok: 2015, ), Wydawca: USRA, Houston USA
  Data:
  konferencja 19-22.05
  Status:
  Opublikowane
 22. Sedimentary Record of Morasko Meteorite Impact in Lake Sediments from the Region of Poznan (Poland) — First Results
  Autorzy:
  K. Pleskot, W. Szczuciński, M. Makohonienko, R. Tjallingii, K. Apolinarska, M. Woszczyk
  Konferencja:
  Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling (rok: 2015, ), Wydawca: University of Freiburg, Niemcy i USRA, Houston USA
  Data:
  konferencja 21-26.09
  Status:
  Opublikowane
 23. Environmental Effects of Small Meteorite Impact in Unconsolidated Sediments — Case of Iron Meteorite Shower in Morasko, Poland
  Autorzy:
  Szczuciński, W.; Pleskot, K.; Makohonienko, M.; Tjallingii, R.; Apolinarska, K.; Cerbin, S.; Goslar, T.; Nowaczyk, N.; Rzodkiewicz, M.; Słowiński, M.; Woszczyk, M.; Brauer, A.
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 24. Meteoryt Morasko: geologiczne wskaźniki upadku oraz model rozprzestrzenienia osadów wyrzuconych
  Autorzy:
  Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W.
  Konferencja:
  Wyzwania Polskiej Geologii: 3. Polski Kongres Geologiczny (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.
  Status:
  Opublikowane
 25. Morphology of Morasko crater field: an interaction of glacial and impact landforms
  Autorzy:
  Wojciech Włodarski, Joanna Papis, Witold Szczuciński
  Konferencja:
  79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12 sierpień
  Status:
  Opublikowane
 26. THE FORMATION OF KAALI CRATER ESTONIA: INSIGHT FROM NUMERICAL MODELING
  Autorzy:
  Zhu MH., Bronikowska M., Losiak A.
  Konferencja:
  79th Meeting of the Meteoritical-Society (rok: 2016, ), Wydawca: Meteoritics & Planetary Science
  Data:
  konferencja 7-12.08
  Status:
  Opublikowane