Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mikrostruktura i własności mechaniczne metali o strukturze A1 odkształcanych w warunkach złożonych odkształceń plastycznych.

2013/09/N/ST8/04164

Słowa kluczowe:

walcowanie asymetryczne miedź aluminium skręcanie pod obciążeniem

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Uniwersał 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2017-03-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony