Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne

2013/09/D/ST10/04045

Słowa kluczowe:

petrografia węgla reaktywność sorpcja porowatość,

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_9: Geomechanika i geologia inżynierska, górnictwo
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Bielowicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 328 866 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2018-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer Lenovo ThinkPad W530 Notebook. Za kwotę 7 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych
  Autorzy:
  Bielowicz B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (rok: 2016, tom: 94, strony: 79-90), Wydawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit, Polish Lowlands
  Autorzy:
  Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ
  Czasopismo:
  Contemporary Trends in Geoscience (rok: 2016, tom: 5, strony: 92–103), Wydawca: Uniwersytet Slaski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ctg-2016-0007 - link do publikacji
 3. Pozycja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w klasyfikacjach międzynarodowych
  Autorzy:
  Sandra PAWELEC, Barbara BIELOWICZ
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2016, tom: 466, strony: 233–244), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0009.4761 - link do publikacji
 4. The Impact of Coal's Petrographic Composition on Its Suitability for the Gasification Process: The Example of Polish Deposits IF: 2,76
  Autorzy:
  B Bielowicz, J Misiak
  Czasopismo:
  Resources (rok: 2020, tom: 9, 111, strony: 20), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/resources9090111 - link do publikacji
 5. The suitability of Polish lignite for gasification IF: 2,429
  Autorzy:
  Bielowicz B
  Czasopismo:
  Clean Technologies and Environmental Policy (rok: 2019, tom: 21, strony: 2019), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10098-019-01695-z - link do publikacji
 6. Changes in the spontaneous combustion tendency of humic coals according to their petrographic composition and physico-chemical properties IF: 0,588
  Autorzy:
  Bielowicz B
  Czasopismo:
  gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management (rok: 2020, tom: 36, strony: 197–218), Wydawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/gsm.2020.132561 - link do publikacji
 7. CO2 sorption properties of the selected lithotypes of lignite from Polish deposits. IF: 1,167
  Autorzy:
  Barbara Bielowicz, Paweł Baran
  Czasopismo:
  Geological Quarterly, (rok: 2019, tom: 63 (4), strony: 786–800), Wydawca: PIG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1508 - link do publikacji
 8. Change of the petrographic composition of lignite during the ex-situ lignite gasification IF: 4,601
  Autorzy:
  Barbara Bielowicz
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2017, tom: 206, strony: 219–229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2017.06.006 - link do publikacji
 9. Petrographic characteristics of of lignite gasification chars IF: 3,381
  Autorzy:
  Bielowicz B.
  Czasopismo:
  International Journal of Coal Geology (rok: 2016, tom: 168, strony: 146–161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.coal.2016.04.014 - link do publikacji
 1. SULPHUR IN POLISH LIGNITE DEPOSITS
  Autorzy:
  B. Bielowicz, S. Pawelec, N. Maciejonczyk
  Konferencja:
  17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
  Data:
  konferencja 29 June - 5 July, 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Petrographic characteristics of ex-situ lignite gasification residues
  Autorzy:
  Bielowicz B
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology September 5-11, 2015, Potsdam, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: SDGG
  Data:
  konferencja September 5-11, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. The content of radioactive elements in the Polish lignite and its ashes
  Autorzy:
  B Bielowicz
  Konferencja:
  17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-98-8 / ISSN 1314-2704
  Data:
  konferencja 29 June - 5 July, 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of the occurrence of critical elements and raw materials in Polish lignite deposits with particular emphasis on coal ashes
  Autorzy:
  M. WAGNER, B. BIELOWICZ, J. MISIAK
  Konferencja:
  2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland (rok: 2019, ), Wydawca: IOP Conf. Series
  Data:
  konferencja 14–17 November 2017, Krakow, Poland
  Status:
  Opublikowana
 5. Qualitative and chemical characteristics of ash in the selected lignite deposits in light of their suitability for clean coal technologies
  Autorzy:
  Bielowicz B.
  Konferencja:
  1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: E3S Web Conferences
  Data:
  konferencja 17-19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF ASH ON THE COAL GASIFICATION PROCESS
  Autorzy:
  Barbara Bielowicz
  Konferencja:
  SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria (rok: 2017, ), Wydawca: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
  Data:
  konferencja 27-29 Novemeber 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. The content of toxic elements in chars after the gasification of lignite
  Autorzy:
  Barbara BIELOWICZ
  Konferencja:
  SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 Novemeber 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources (rok: 2017, ), Wydawca: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704
  Data:
  konferencja 27-29 Novemeber 2017
  Status:
  Opublikowana